Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

LOG System  posiada przygotowany zestaw procesów wspierających organizację w implementacji założeń Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r. w zakresie rejestracji incydentów oraz wniosków.

Założenia

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza szereg zmian, które dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Kluczowe z nich dotyczą:

•    Poszerzenia zakresu stosowania przepisów Rozporządzenia na przedsiębiorców działających poza UE.
•    Rozszerzenia definicji pojęcia danych osobowych, tak by uwzględniała ona możliwości rozwoju technologicznego i pojawienie się nowych form identyfikacji (dane genetyczne/dane biometryczne/dane dotyczące zdrowia).
•    Pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
•    Obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych.
•    Podejścia opartego na ryzyku – im mniej potencjalnych zagrożeń dla danych, tym mniej obowiązków na podmiocie administrującym lub przetwarzającym dane.
•    Obowiązku zgłaszania naruszeń (organowi nadzorczemu, administratorowi danych) i powiadamiania podmiotu danych.
•    Prawa do „bycia zapomnianym”.
•    Uproszczenia przepisów dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych.
•    Doprecyzowania obowiązków podmiotów przetwarzających dane.
•    Prawa dostępu do danych, poprawiania ich, uzupełniania i przenoszenia między systemami.
•    Ochrony prywatności w fazie projektowania

Rozporządzenie RODO wprowadza wysokie sankcje za naruszenie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, a każda osoba, która poniosła szkodę w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for RODO.

Page: Rejestry RODO (LOG System)
... Wstęp Moduł Rejestry RODO umożliwia skuteczne przygotowanie organizacji do realizacji zapisów obowiązującego od 25
Dec 07, 2018
Labels: katalog_usług, rodo
Page: Żądanie dotyczące danych osobowych (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... Wstęp RODO przywraca osobom fizycznym kontrolę nad własnymi danymi osobowymi. Użytkownicy mogą
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, katalog_usług, przetwarzanie_danych, rodo
Page: Odebranie uprawnień do procesu przetwarzania (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... obsługę procesu zmiany/odebrania uprawnień do procesu przetwarzania. Przykładowe zastosowanie: RODO nakłada obowiązek rejestracji procesów przetwarzania w organizacji. Warto również prowadzić
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, upoważnienie_do_procesu_przetwarzania, katalog_usług, rodo
Page: Incydent bezpieczeństwa informacji (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane incydentbezpieczeństwa rodo zgłoszenia
Oct 17, 2019
Labels: incydent_bezpieczeństwa, zgłoszenia, rodo
Page: Naruszenie ochrony danych (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane naruszenieochronydanych rodo zgłoszenia katalogusług
Oct 17, 2019
Labels: naruszenie_ochrony_danych, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Wniosek o udostępnienie danych osobowych (zgłoszenie RODO) (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane wniosekoudostępnieniedanych zgłoszenia rodo katalogusług udostępnieniedanych
Oct 17, 2019
Labels: udostępnienie_danych, zgłoszenia, wniosek_o_udostępnienie_danych, katalog_usług, rodo
Page: Odebranie uprawnień do zbioru danych (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane zbiórdanych katalogusług rodo zgłoszenia
Oct 17, 2019
Labels: zbiór_danych, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Wniosek o szkolenie dla pracowników (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane szkolenie rodo katalogusług zgłoszenia
Oct 17, 2019
Labels: szkolenie, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Wniosek o założenie konta dla nowego pracownika (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane kontodlanowegopracownika zgłoszenia rodo katalogusług
Oct 17, 2019
Labels: konto_dla_nowego_pracownika, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Wniosek o nadanie upoważnienia do czynności przetwarzania (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... celu obsługę procesu nadawania uprawnień do procesu przetwarzania. Przykładowe zastosowanie: RODO nakłada obowiązek rejestracji procesów przetwarzania w organizacji. Warto również prowadzić
Oct 17, 2019
Labels: proces_przetwarzania, zgłoszenia, katalog_usług, rodo, nadanie_uprawnień_do_procesu_przetwarzania