Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

LOG System wspiera administratorów danych oraz inspektora ochrony danych dostarczając system ewidencjonowania i zarządzania elektronicznym rejestrem umów i aktów prawnych.

Konfiguracja

Rejestr umów i aktów prawnych dostępny jest z poziomu konsoli LOG System w perspektywie Zasoby →Dokumenty->Umowy.

Dodanie nowej umowy

Aby dodać nową umowę, należy w otwartej zakładce Dokumenty kliknąć w przycisk Utwórz z menu perspektywy Zasoby, a następnie wybrać polecenie Utwórz nowy zasób:

System wywoła menu wprowadzania nowej umowy:

Ekran umożliwia wprowadzenie danych dotyczących umowy.

Nazwa polaWartość/typ pola
Data dodaniaPole daty
IkonaPole wyboru. Wybór ikony zasobu
Poziom ryzykaPole wyboru
TypPole wyboru
Nazwa Pole tekstowe.
StatusPole wyboru.
Wpływ na firmęPole wyboru.
Termin gwarancji.Pole wyboru.
Numer umowyPole tekstowe.


Za pomocą przycisku + przy polach systemu uprawniony użytkownik może rozwijać słownik systemu o nowe pozycje. Funkcja ta działa we wszystkich zakładkach systemu.


System dostarcza również możliwość dodawania pól rozszerzających i uzupełniających podstawowe informacje.

Dodanie lokalizacji dla umowy

Aby powiązać Lokalizację z umową należy wybrać zakładkę Lokalizację i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwą Lokalizację i wcisnąć OK.

Dodanie reguł bezpieczeństwa do umowy

Aby powiązać Regułę bezpieczeństwa z umową należy wybrać zakładkę Reguły bezpieczeństwa i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwą regułę i wcisnąć OK.

Dodanie cech dodatkowych do umowy

Aby powiązać cechy dodatkowe, która są wykorzystywane w umowie, należy wybrać zakładkę cechy dodatkowe i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwą cechę dodatkową i wcisnąć OK.

Dodawanie relacji

Aby powiązać lub zbudować relacje pomiędzy umową a innym zasobem, należy wybrać zakładkę Relacje i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwą Relację i wcisnąć OK.

System uruchomi menu Relacji w którym możemy zdefiniować szczegóły relacji.

  • Pole nazwy: definiowanie nazwy relacji. System umożliwia wybór gotowych relacji z listy lub utworzenie nowej za pomocą przycisku +

  • Pole opis: opis relacji
  • Zasób: wybór zasobu powiązanego relacją
  • Kierunek: wybór kierunku relacji
  • Data powstania relacji: data powstania relacji
  • Data ważności: data końcowa obowiązywania relacji
  • Dostępne zasoby: wybór zasobów powiązanych.

Aby zbudować lub usunąć relację należy wykorzystać przyciski strzałek widoczne w środkowej części menu i zatwierdzić wciskając OK.

Historia zdarzeń 

System dostarcza historię czynności wykonywanych na każdym elemencie rejestru. Aby przejrzeć historię, należy wybrać zakładkę Historia zdarzeń. System wyświetli listę wszystkich czynności wraz ze szczegółami, a zwłaszcza rejestruje czas i osobę dokonującą zmian.

Powiązane zgłoszenia

Dzięki wykorzystaniu integracji z systemem Helpdesk system rejestruje wszystkie zgłoszenia dotyczące danego elementu rejestru w podziale na kategorie i status.

Rozwinięcie menu danego statusu pozwoli na podgląd zgłoszeń po kategoriach i szczegółach zgłoszenia.

Kliknięcie w dane zgłoszenie spowoduje uruchomienie konsoli web i podgląd szczegółów wybranego zgłoszenia.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for umowy.

Page: Umowy (LOG System)
Założenia W tej zakładce system pozwala organizacji na zarządzanie oraz ewidencjonowanie i grupowanie zasobów typu Umowa. image20181127165236.png Działania na zasobach Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ...
Dec 12, 2018
Page: Graficzne zarządzanie umowami SLA (LOG System)
... https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/KalendarzwsystemieHelpdesk Zarządzanie umowami Zarządzanie umowami jest możliwe w perspektywie Administracja > Umowy SLA i reguły biznesowe > Umowy SLA. Wprowadzając kolejne umowy do systemu należy zwrócić uwagę na ich kolejność ponieważ zgłoszenie ...
Dec 19, 2018
Labels: konfiguracja, sla, administracja
Page: SLA - Naruszenie umów (LOG System)
... zgłoszen.png Parametr Opis Data dodania od Zakres początkowy daty dodania umowy SLA Data dodania do Zakres końcowy daty dodania umowy SLA Prezentacja przykładowego raportu xtraReport1.png Graficzne zarządzanie umowami SLA ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, sla
Page: Testy rejestrów RODO (LOG System)
... zakresu dodatkowych zasobów Regestry RODO)   Dodawanie relacji pomiędzy zasobami (upoważnienia/umowy powierzenia) Dodanie upoważnienia procesu biznesowego z poziomu edycji zasobu typu ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Porozumienie (wzór) (LOG System)
... pracownika Nazwa ulica oraz numer domu/mieszkania pracownika Data zawarcia umowy Data zawarcia umowy o pracę W przypadku braku podania jednego z powyższych parametrów ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, porozumienie
Page: Zasady wsparcia (SLA) (LOG System)
... System wraz ze wszystkimi modułami Zasady dystrybucji oprogramowania W ramach umowy sprzedaż licencji na oprogramowanie LOG System Użytkownik winny jest założyć ...
Jul 02, 2019
Page: SLA - Zgłoszenie naruszające umowę (LOG System)
... funkcjonalne Raport ma na celu zaprezentowanie zgłoszeń w ramach danej umowy SLA, które w związku z przekroczonym czasem reakcji jaki był ...
Dec 24, 2018
Labels: raport, sla
Page: Testy Helpdesk Professional (LOG System)
... workflow parametru “SetUserFielAction”, “Executor” id odpowiedniego użytkownika lub grupy   Podłączanie umowy SLA Należy wypełnić formularz zgłoszenia. Po zarejestrowaniu do zgłoszenia przypisana ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja, helpdesk
Page: I-8.3-1 - Zasady komunikacji (LOG System)
... oprogramowanie, składania zapytań dotyczących wyceny usług i oprogramowania oraz przedłużenia umowy. praca@logsystem.pl mailto:praca@logsystem.pl Kanał służy do kontaktowania się z pracownikami ...
Jul 15, 2019
Page: Instalacja Konsoli Administracyjnej na komputerze operatora systemu (LOG System)
... Ekran powitalny   image2018711 17:25:8.png   2. Akceptacja treści umowy licencyjnej programu     image2018711 17:25:34.png   3. Wybór typu ...
Dec 18, 2018
Labels: konsola, instalacja