Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

LOG System wspiera administratorów danych oraz inspektora ochrony danych dostarczając system ewidencjonowania i zarządzania rejestrami zbiorów danych.

Konfiguracja

Rejestr zbiorów danych dostępny jest z poziomu konsoli LOG System w perspektywie Zasoby →Zbiory danych

Dodanie nowego zbioru danych

Aby dodać nowy zbiór danych rejestru, należy w otwartej zakładce Zbiory danych kliknąć w przycisk Utwórz z menu perspektywy Zasoby, a następnie wybrać polecenie Utwórz nowy zasób:

System wywoła menu wprowadzania nowego zbioru danych:

Ekran umożliwia wprowadzenie danych dotyczących nowego zbioru danych.

Nazwa polaWartość/typ pola
Data wprowadzenia do rejestruPole daty
Data ostatniej aktualizacji wpisuPole kalendarz
IkonaPole wyboru. Wybór ikony zasobu
Poziom ryzykaPole wyboru
TypPole wyboru
Nazwa zbioru danychPole tekstowe.
Administrator Danych OsobowychPole wyboru.
Główny inspektor ochrony danych osobowychPole wyboru.
Współadministratorzy danych osobowychPole tekstowe.
Opis celu przetwarzaniaPole tekstowe.
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzanePole tekstowe
Kategorie danych w procesiePole tekstowe.
Opis podstawy prawnej przetwarzania danychPole tekstowe.
Opis podstawy prawnej transferu poza UEPole tekstowe.
StatusPole wyboru.
Wpływ na firmęPole wyboru.
Sposób zbierania danychPole wyboru.
Termin gwarancjiPole wyboru
Kod ProcesuPole tekstowe.


Za pomocą przycisku + przy polach systemu uprawniony użytkownik może rozwijać słownik systemu o nowe pozycje. Funkcja ta działa we wszystkich zakładkach systemu.


System dostarcza również możliwość dodawania pól rozszerzających i uzupełniających podstawowe informacje.

Dodanie lokalizacji dla zbioru danych

Aby powiązać Lokalizację ze zbiorem danych należy wybrać zakładkę Lokalizację i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwą Lokalizację i wcisnąć OK.

Dodanie reguł bezpieczeństwa dla zbioru danych

Aby powiązać Regułę bezpieczeństwa ze zbiorem danych należy wybrać zakładkę Reguły bezpieczeństwa i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwą regułę i wcisnąć OK.

Dodanie upoważnienia do zbioru danych

System dostarcza możliwość ręcznego powiązania upoważnienia dla danej osoby do wybranego zbioru danych.

Zobacz także

Automatyczne wiązanie upoważnień do zbiorów danych za pomocą zgłoszenia.

Aby powiązać Upoważnienie ze zbiorem danych, należy wybrać zakładkę Upoważnienia i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwe upoważnienie i wcisnąć OK.

Dodanie współadministratora

Aby powiązać współadministratora danych ze zbiorem danych, należy wybrać zakładkę Współadministratorzy i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwego współadministratora i wcisnąć OK.

Dodanie kategorii danych

Aby powiązać kategorię danych, która jest wykorzystywana w danym zbiorze danych, należy wybrać zakładkę kategorii danych i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwą kategorię i wcisnąć OK.

Dodanie cech dodatkowych

Aby powiązać cechy dodatkowe, która są wykorzystywana w danym zbiorze danych, należy wybrać zakładkę cechy dodatkowe i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwą cechę dodatkową i wcisnąć OK.

Dodawanie relacji

Aby powiązać lub zbudować relacje, która są wykorzystywane w danym zbiorze danych, należy wybrać zakładkę Relacje i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwą Relację i wcisnąć OK.

System uruchomi menu Relacji w którym możemy zdefiniować szczegóły relacji.

  • Pole nazwy: definiowanie nazwy relacji. System umożliwia wybór gotowych relacji z listy lub utworzenie nowej za pomocą przycisku +

  • Pole opis: opis relacji
  • Zasób: wybór zasobu powiązanego relacją
  • Kierunek: wybór kierunku relacji
  • Data powstania relacji: data powstania relacji
  • Data ważności: data końcowa obowiązywania relacji
  • Dostępne zasoby: wybór zasobów powiązanych.

Aby zbudować lub usunąć relację należy wykorzystać przyciski strzałek widoczne w środkowej części menu i zatwierdzić wciskając OK.

Historia zdarzeń 

System dostarcza historię czynności wykonywanych na każdym elemencie rejestru. Aby przejrzeć historię, należy wybrać zakładkę Historia zdarzeń. System wyświetli listę wszystkich czynności wraz ze szczegółami, a zwłaszcza rejestruje czas i osobę dokonującą zmian.

Powiązane zgłoszenia

Dzięki wykorzystaniu integracji z systemem Helpdesk system rejestruje wszystkie zgłoszenia dotyczące danego elementu rejestru w podziale na kategorie i status.

Rozwinięcie menu danego statusu pozwoli na podgląd zgłoszeń po kategoriach i szczegółach zgłoszenia.

Kliknięcie w dane zgłoszenie spowoduje uruchomienie konsoli web i podgląd szczegółów wybranego zgłoszenia.Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for zbiory danych.

Page: Zbiory danych (LOG System)
... Zasób typu Zbiory danych pozwala zdefiniować Zbiory danych funkcjonujące w organizacji. Zbiór danych to taki zbiór informacji który spełnia następujące przesłanki: zawiera dane osobowe ... ...
Dec 12, 2018
Labels: zasoby, katalog_usług, rodo
Page: Wniosek o rejestrację nowego zbioru danych (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie”. Cechą wyróżniającą zbiór danych od innego zestawu danych jest zatem struktura, czyli takie uporządkowanie, które daje możliwość wyszukania ... Wstęp Zbiór ...
Oct 17, 2019
Labels: zbiór_danych, zgłoszenia, katalog_usług, zgłoszenie_zbioru_danych, rodo
Page: Rejestracja zmiany/odebrania uprawnień do zbioru danych (LOG System)
... tutaj. Po zalogowaniu do systemu należy przejść do zakładki Zasoby → Zbiory danych. 20191017 140133Zasoby użytkownika Helpdesk – Opera.png Na górnej belce wybieramy pracownika ... ...
Oct 17, 2019
Labels: zbiór_danych, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Specyfikacja procesu naruszenie ochrony danych (LOG System)
... wyboru (system informatyczny) Procesy biznesowe Pole wielokrotnego wyboru (procesy biznesowe) Zbiory danych Pole wielokrotnego wyboru (zbiory danych) (Podpowiedź) Prosimy o podanie jak największej liczby informacji dotyczących potencjalnego ...
May 31, 2019
Labels: naruszenie_ochrony_danych, rodo
Page: Obsługa zgłoszenia naruszenie ochrony danych (LOG System)
... zbioru lub zasobu.  Aby odnaleźć powiązane naruszenie należy wybrać zakładkę zbiory danych a następnie zakładkę zgłoszenia. Z menu należy wybrać zgłoszenie, które nas ... zgodnie z procedurą obsługi incydentu bezpieczeństwa. Po rejestracji zgłoszenia naruszenia ...
Dec 27, 2018
Labels: naruszenie_ochrony_danych, katalog_usług, rodo
Page: Specyfikacja procesu nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania (LOG System)
... usługi Administracja bezpieczeństwa informacji Typ zgłoszenia: Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania Nazwa procesu: Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania Szablon procesu: SERVICE REQUEST Opis procesu Wybierz proces ...
May 31, 2019
Page: Specyfikacja procesu zmiana/odebranie upoważnienia do zbioru danych (LOG System)
... edycja Odczyt, edycja, tworzenie Odczyt, edycja. tworzenie, usuwanie Pole wyboru Zbiory danych Treść Załączniki Po wciśnięciu przycisku Wczytaj plik system umożliwi podpięcie ... do zbioru ...
May 31, 2019
Page: Rejestracja zmiany/odebrania dostępu do systemu informatycznego (LOG)
... https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37850553 Po zalogowaniu do systemu należy przejść do zakładki Zasoby → Zbiory danych. image202052812149.png Na górnej belce wybieramy pracownika, któremu chcemy odebrać ...
May 28, 2020
Page: Obsługa incydentów bezpieczeństwa (LOG System)
... umożliwia uruchomienie z poziomu incydentu bezpieczeństwa informacji formularza zgłoszenia naruszenia danych. W tym celu należy wybrać przycisk Zgłoś naruszenie danych.  image20181210163117.png   System uruchomi formularz Zgłoszenia naruszenia danych, w którym należy ...
Dec 27, 2018
Labels: incydent_bezpieczeństwa, katalog_usług, rodo
Page: Importowanie zasobów oraz relacji pomiędzy zasobami z plików tekstowych (LOG)
... LOG System Nazwa w CSV Procesy biznesowe BusinessProcess Usługi ServiceAsset Zbiory danych DataSet Systemy informatyczne (do 6.0: Aplikacje) Application Komputery Computer Urządzenia ... pomiędzy danymi zasobami z plików tekstowych. Funkcjonalność ta umożliwia import ...
Feb 23, 2021
Labels: pliki_tekstowe, import, zasoby, favourite