Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp 

System dostarcza wygodny w obsłudze rejestr incydentów bezpieczeństwa.

Incydent bezpieczeństwa to zdarzenie lub seria zdarzeń, które bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu w organizacji. Incydent bezpieczeństwa dotyczy większości zasobów firmy – takich jak osoby, dane osobowe, sprzęt, oprogramowanie, czy elementy infrastruktury IT lub innych, które mają wpływ na całość infrastruktury przedsiębiorstwa.

Przykładowe zastosowanie: zarejestrowany użytkownik zauważył niepokojące zdarzenie, które może stanowić incydent bezpieczeństwa (np. ślady kradzieży, dziwne zachowanie współpracownika). 

Założenia funkcjonalne

Każde zgłoszenie zarejestrowane poprzez system Helpdesk zostaje również zapisane w rejestrze konsoli LOG System.

Ma to na celu przygotowanie raportów z kompletnego rejestru wszystkich wystąpień incydentów bezpieczeństwa w organizacji.

Rejestr incydentów w podziale na zasoby

Konsola LOG System dostarcza rejestr incydentów dotyczący danego zasobu. Rejestr dostępny jest w perspektywie Zasoby→Wybrana gałąź zasobów→Wybrany zasób. Poniższy zrzut prezentuje przypadek przykładowy. 

Następnie wybieramy zakładkę zgłoszeń.

Kliknięcie spowoduje wyświetlenie listy zgłoszeń podpiętych do danego zasobu. Domyślnie zgłoszenie posegregowane są wg statusu i kategorii.

Możemy wyszukiwać incydenty poprzez rozwinięcie listy zgłoszeń po statusach.

Dwukrotne kliknięcie w dane zgłoszenie spowoduje uruchomienie konsoli WEB systemu LOG System i możliwość podejrzenia zgłoszenia w konsoli web. Ma to na celu ułatwienie analizowania poszczególnych incydentów pod kątem wymogów audytu.


Wyszukiwanie incydentów wg innych kryteriów

System dostarcza możliwość filtrowania zgłoszeń wg każdej kolumny w systemie. W celu zmiany warunków filtrowania wystarczy przeciągnąć nagłówek w górną część znajdującą się nad panelem z kolumnami.

Aby przygotować listę wszystkich incydentów bezpieczeństwa dotyczącą danego zasobu możemy również wykorzystać wyszukiwarkę dostępną w każdej kolumnie. W tym celu odnajdujemy kolumnę Kategoria. W wyszukiwarce wpisujemy nazwę wyszukiwanego elementu np. incydent bezpieczeństwa. System podczas wpisywania frazy będzie uzupełniał kolumnę elementami zawierającymi wyrażenie.


Rejestr incydentów w konsoli WEB

Konsola web dostarcza narzędzi filtrujących, które również umożliwiają wyszukiwanie danych typów zgłoszeń.

W celu przygotowania listy zgłoszeń Incydentów bezpieczeństwa należy wybrać widok zgłoszeń w panelu użytkownika.


W kolumnie kategoria wyszukać Incydenty bezpieczeństwa za pomocą jednej z dostępnych komend.


System dostarczy listę incydentów bezpieczeństwa. W lewym dolnym rogu ekranu możemy zmienić ilość wyświetlanych na ekranie pozycji.

Kliknięcie w przycisk Eksportuj do CSV spowoduje, że wszystkie wyfiltrowane elementy zostaną zapisane w pliku CSV, który może służyć do dalszych analiz.
Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for incydent bezpieczeństwa.

Page: Incydent bezpieczeństwa informacji (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... Wstęp Incydent bezpieczeństwa to zdarzenie lub seria zdarzeń, które bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu organizacji przede ...
Oct 17, 2019
Labels: incydent_bezpieczeństwa, zgłoszenia, rodo
Page: Specyfikacja procesu incydent bezpieczeństwa informacji (LOG System)
... LOG System zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy. Proces Incydent bezpieczeństwa informacji Opis zgłoszeń w ramach usługi Administracja bezpieczeństwa informacji Typ zgłoszenia: Incydent bezpieczeństwa informacji Nazwa procesu: Incydent bezpieczeństwa informacji ...
May 31, 2019
Page: Incydent bezpieczeństwa informacji wersja (2.x - 6.x) (LOG System)
... Schemat procesu Proces incydent bezpieczeństwa informacji został zbudowany w narzędziu wg następującego schematu: OCHRONA DANYCH.png ...
May 31, 2019
Labels: workflow, rodo
Page: Obsługa incydentów bezpieczeństwa (LOG System)
... lub numer zgłoszenia powoduje przejście do widoku szczegółów zgłoszenia. Incydent bezpieczeństwa informacji dostępny jest na liście zgłoszeń Otwartych. Zarejestrowane zgłoszenie otrzymuje ... Założenia Po zarejestrowaniu incydentu ...
Dec 27, 2018
Labels: incydent_bezpieczeństwa, katalog_usług, rodo
Page: Rejestracja incydentu bezpieczeństwa informacji (LOG System)
... oznaczone symbolem jest polem obowiązkowym. 20191017 113417Panel startowy Helpdesk – Opera.png Incydent bezpieczeństwa zostanie zarejestrowany po kliknięciu przycisku Zapisz. 20191017 113528Panel startowy Helpdesk ... Wstęp W tej sekcji opisano metodę rejestrowania incydentów ...
Oct 17, 2019
Labels: incydent_bezpieczeństwa, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Naruszenie ochrony danych (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... Wstęp  Naruszenie ochrony danych to szczególny przypadek incydentu bezpieczeństwa informacji, zgłaszany w przypadku gdy nastąpiło podejrzenie naruszenie ochrony danych ...
Oct 17, 2019
Labels: naruszenie_ochrony_danych, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Lista kontrolna realizacji zgłoszenia (LOG System)
... należy otworzyć okno edycji klikając przycisk Edytuj: 20181204 141523#364 Incydent bezpieczeństwa informacji Helpdesk – Opera.png Otrzymamy okno edycji listy czynności: 20181204 141652 ...
Dec 27, 2018
Labels: zgłoszenie, helpdesk
Page: Dokumentacja LOG i LOG Helpdesk (LOG)
... firmy Korzystasz z usług świadczonych przez IT? Chcesz zgłosić wniosek lub incydent bezpieczeństwa informacji? zobacz więcej https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/RolaPracownikfirmy Powiązane tematy white13.png Inspektor Ochrony ... ...
Nov 21, 2019
Page: Obsługa zgłoszenia naruszenie ochrony danych (LOG System)
... umożliwia uruchomienie z poziomu formularza zgłoszenia naruszenia danych wywołanie incydentu bezpieczeństwa informacji. W tym celu należy wybrać przycisk Zgłoś incydent bezpieczeństwa informacji.  image2018121017743.png  System uruchomi formularz Zgłoszenia Incydentu bezpieczeństwa informacji ...
Dec 27, 2018
Labels: naruszenie_ochrony_danych, katalog_usług, rodo
Page: Wykonywanie poleceń w LOG System za pomocą WEB API (LOG System)
... d "ResourceKind=ExternalSystem" –dataurlencode "SystemName=System sieciowy" dataurlencode "ActionName=Nowy incydent bezpieczeństwa" –dataurlencode "Command=Wystąpił incydent bezpieczeństwa" –X POST http://localhost:8005/import Polecenia cURL uruchamiamy z konsoli CMD na ... ...
May 10, 2019