Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Wszystkie dostępne skrypty można uruchomić poprzez wykorzystanie konsoli Microsoft SQL Server Management Studio:

 1. Logujemy się do konsoli Microsoft SQL Server Management Studio.
 2. W Object Explorerze dostępnym po lewej stronie konsoli przechodzimy do bazy systemu, domyślnie Databases ---> LogSystem.
 3. Klikamy na bazę danych LogSystem prawym klawiszem myszy i z dostępnego menu wybieramy "New Query".
 4. W środkowej części ekranu pojawi nam się edytor do którego wklejamy powyższy kod a następnie klikamy na dostępny z paska narzędzi przycisk "Execute".

Reset hasła administratora na hasło domyślne - Konsola

admin_reset.sql
UPDATE [dbo].[Users]
SET UserLogin = 'admin',
Description = NULL,
Passwd = 0x8C6976E5B5410415BDE908BD4DEE15DFB167A9C873FC4BB8A81F6F2AB448A918,
[Fingerprint] = N'2CSU8F1pF7oC96qilonMtES7c/IDgIdssF0fN1N7eJI='
WHERE Id=1

Reset hasła administratora na hasło domyślne - Helpdesk

Zmiana hasła Admin
UPDATE [dbo].[Users]
SET [Login] = 'admin',
[Password] = 'vZWoR8u1YW06ZXC2K5kbS19qKqTNxf6/sLqDDJ5wit4='
WHERE Id='7796D113-E863-48BE-9FAB-64E78E57DB0D'

Powyższy skrypt bazodanowy umożliwia nam przywrócenie aktualnie ustawionego hasła na hasło domyśle "admin", które było aktywowane podczas pierwszej instalacji systemu.

PostgreSQL

Poniżej skrypt w przypadku korzystania z PostgreSQL:

admin_reset.sql
UPDATE Users
SET UserLogin = 'admin', 
Description = NULL, 
Passwd = E'\\x8C6976E5B5410415BDE908BD4DEE15DFB167A9C873FC4BB8A81F6F2AB448A918', 
Fingerprint = N'2CSU8F1pF7oC96qilonMtES7c/IDgIdssF0fN1N7eJI='
WHERE Id=1


Reset wszystkich widoków i filtrów konsoli do stanu pierwotnego

ConfigurationEntities_reset.sql
DELETE FROM ConfigurationEntities WHERE IsGlobal = 0 AND UserName = 'admin'

Powyższy skrypt bazodanowy umożliwia nam reset wszystkich widoków i filtrów konsoli administracyjnej do stanu pierwotnego (z instalacji) w przypadku wystąpienia jakichś problemów z uruchomieniem konsoli z wykorzystaniem danego widoku lub filtra.

Skrypt dotyczy konta "admin" - w przypadku potrzeby zresetowania widoków i filtrów dla innego konta należy wprowadzić odpowiednią modyfikację w sekcji "UserName".

Usunięcie z bazy danych wszystkich wzorców oprogramowania

delete_patterns.sql
DELETE FROM PatternQueryCriteria;
GO
DELETE FROM ExpressionQueries;
GO
DELETE FROM PatternQueries;
GO
DELETE FROM PatternQueryCategories;
GO
DELETE FROM LogicalExpressions;
GO
DELETE FROM Patterns;
GO

Powyższy skrypt umożliwia usunięcie z bazy danych wszystkich wzorców oprogramowania w przypadku wcześniejszego, nieudanego zaimportowania wzorców oprogramowania.
Po pomyślnym uruchomieniu skryptu należy ponownie wczytać z poziomu konsoli administracyjnej bazę wzorców oprogramowania.

Optymalizacja wydajności bazy danych

Usunięcie z bazy danych niezidentyfikowanego oprogramowania

Usuniecie_niezidentyfikowanego_oprogramowania.sql
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'System operacyjny Microsoft Windows%' and DiscFileName not like 'iexplore.exe%' and DiscFileName not like 'msimn.exe%' and DiscFileName not like 'wmplayer.exe'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Microsoft Windows Operating System%' and DiscFileName not like 'iexplore.exe%' and DiscFileName not like 'msimn.exe%' and DiscFileName not like 'wmplayer.exe'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'System operacyjny Microsoft(R) Windows (R) 2000%' and DiscFileName not like 'iexplore.exe%' and DiscFileName not like 'msimn.exe%' and DiscFileName not like 'wmplayer.exe'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Microsoft(R) Windows (R) 2000 Operating System%' and DiscFileName not like 'iexplore.exe%' and DiscFileName not like 'msimn.exe%' and DiscFileName not like 'wmplayer.exe'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Microsoft Windows(TM) Operating System%' and DiscFileName not like 'iexplore.exe%' and DiscFileName not like 'msimn.exe%' and DiscFileName not like 'wmplayer.exe'
delete from ImportFileInfo
where (ProductName like 'Microsoft (R) .NET Framework%' or ProductName like 'Microsoft (r) Windows Script Host%' or ProductName like '%.NET Framework%' or ProductName like 'Microsoft Windows Media Services' or ProductName like 'Windows XP Family' or ProductName like 'Zone.com' or ProductName like 'Windows Installer') and Identified not like 1
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Microsoft Application Error Reporting%' or ProductName like 'Microsoft Clip Organizer%' or ProductName like 'Microsoft Data Access Components%' or ProductName like 'Microsoft Distributed Transaction Coordinator%' or ProductName like 'Microsoft IME 2002%' or ProductName like 'Microsoft Korean IME 2002%' or ProductName like 'Microsoft Message Queue%' or ProductName like 'Microsoft Equation Editor%' or ProductName like 'Imaging dla Windows%' or ProductName like 'Internet Information Services' or ProductName like 'Internetowe us ugi informacyjne' or ProductName like 'Windows NetMeeting%' or ProductName like 'Microsoft Office Document Imaging'
delete from ImportFileInfo
where (ProductName like '%Office%' and FilePath like '%Installer$PatchCache$%') and Identified not like 1
delete from ImportFileInfo
where (FilePath like '%WindowsInstaller%' or FilePath like '%WINNTInstaller%') and Identified not like 1
delete from ImportFileInfo
where (FilePath like '%system32dllcache') and Identified not like 1
delete from ImportFileInfo
where ProductName like '3D Pinball' and CompanyName like 'Cinematronics'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'HTML Help' and CompanyName like 'Microsoft%'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'LiveUpdate' and CompanyName like 'Symantec%'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Mened er po cze firmy Microsoft(R)' and CompanyName like 'Microsoft%'
delete from ImportFileInfo
where FilePath like '%WINDOWSie7updates%' or FilePath like '%WINDOWSie6updates%' or FilePath like '%WINDOWSie8updates%' or FilePath like '%WINDOWS$hf_mig$%'
delete from ImportFileInfo
where FilePath like '%WINDOWSServicePackFilesi386%'
delete from ImportFileInfo
where CompanyName like 'Windows (R) 2000 DDK provider'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Intel%' or CompanyName like 'Intel%'
delete from ImportFileInfo
where CompanyName like 'Realtek%' or CompanyName like 'Fujitsu%'
delete from ImportFileInfo
where CompanyName like 'ATI Tech%' or CompanyName like 'Kyocera%' or CompanyName like 'Logitech%'
delete from ImportFileInfo
where CompanyName like 'NVidia%' or CompanyName like 'Lexmark%' or CompanyName like 'OLYMPUS%'
delete from ImportFileInfo
where CompanyName like 'HP%' or CompanyName like 'Hewlet%' or CompanyName like 'Hawlet%'
delete from ImportFileInfo
where CompanyName like 'Compaq%' or CompanyName like 'Conexant Systems%' or CompanyName like 'VIA Technologies%' or CompanyName like 'Xerox%' or CompanyName like 'XSS'
delete from ImportFileInfo
where CompanyName like 'Analog Devices%' or CompanyName like 'InstallShield%' or ProductName like 'InstallShield%'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Soft Modem' and CompanyName like 'Smart Link%'
delete from ImportFileInfo
where CompanyName like 'Synaptics%' or CompanyName like 'Dell Inc%' or CompanyName like 'TODO:%'
delete from ImportFileInfo
where CompanyName like 'Toshiba%' or CompanyName like 'Broadcom%' or CompanyName like 'Brother Industries%' or CompanyName like 'CANON%' or CompanyName like 'Creative Technology%'
delete from ImportFileInfo
where CompanyName like 'Twain Working%' or CompanyName like 'U.S. Robotics%' or CompanyName like 'Xerox Corporation' or CompanyName like 'Zenographics'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Java%' and FileName not like 'java.exe'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Adobe Update%' or ProductName like 'Adobe Flash Player%'
delete from ImportFileInfo
where CompanyName like 'Adobe Systems%' and ProductName like ''
delete from ImportFileInfo
where CompanyName like 'Adobe Systems%' and (ProductName like ' LogTransport Application%' or FileName like 'AcroSpeedLaunch.exe' or FileName like 'AcrobatInfo.exe' or FileName like 'A3DUtility.exe' or FileName like 'AcroTextExtractor.exe' or FileName like 'AcroBroker.exe' or FileName like 'PDFPrevHndlrShim.exe' or FileName like 'AcroRd32Info.exe' or FileName like 'Setup.exe' or FileName like 'Eula.exe' or FileName like 'SWDNLD.EXE')
delete from ImportFileInfo
where CompanyName like 'Adobe Systems%' and (ProductName like 'Shockwave%' or ProductName like 'Patch Build System%' or ProductName like 'Flash Player Helper' or ProductName like 'AdobeUpdateCheck' or ProductName like 'Adobe Help Viewer' or ProductName like 'AcroTray - Adobe Acrobat Distiller%' or ProductName like 'Acroaum')
delete from ImportFileInfo
where CompanyName like 'Cyfrowy Polsat%'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Google Desktop' or ProductName like 'Google Toolbar for Internet Explorer' or ProductName like 'Google Toolbar Installer' or ProductName like 'Google Update' or ProductName like 'GoogleToolbarNotifier'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Altiris Setup'
delete from ImportFileInfo
where CompanyName like 'Altiris%' and (FileName like 'CENSInvCollectorWin.EXE'or FileName like 'AeXSNPlus.exe' or FileName like 'AeXRunControl.exe' or FileName like 'CEInvSoln.exe' or FileName like 'AeXMachInv.exe' or FileName like 'AeXExchPls.exe' or FileName like 'AuditPls.exe' or FileName like 'AeXCustInv.exe' or FileName like 'PowerMgmtAgentSetup_6_0.exe' or FileName like 'PowerSchemeTaskAgentSetup_6_0.exe' or FileName like 'ScriptTaskAgentSetup_6_0.exe' or FileName like 'ServiceControlTaskAgentSetup_6_0.exe' or ProductName like 'Fujitsu Siemens DeskView Solution')
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Winamp Installer%'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Adaptec%s ASPI Layer' or ProductName like 'adi CleanUp' or ProductName like 'Agere SoftModem Messaging Applet' or ProductName like 'AInfo Application' or ProductName like 'Andrea Digital Technologies AEEnable' or ProductName like 'AOL Toolbar' or ProductName like 'Autodesk MapGuide Viewer ActiveX Control' or ProductName like 'LTRemove' or ProductName like 'SMWizard Application'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Microsoft Organization Chart' or ProductName like 'I&D ARSetup' or ProductName like 'brother pjl parser' or ProductName like 'brother brwebup' or ProductName like 'brother brstswnd' or ProductName like 'CMD PCI DMA IDE Driver Setup Utility' or CompanyName like 'C-Media%' or CompanyName like 'Cognizance Corporation' or ProductName like 'DataViz Translation System'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Google Updater' or ProductName like 'IBM PS/2 TrackPoint Support' or ProductName like 'Infineon Personal Secure Drive'
delete from ImportFileInfo
where ProductName like 'Windows Server 2003 Family' or ProductName like 'Windows Installer - Unicode'

Usunięcie z bazy danych rejestru operacji

Usuniecie_rejestru_operacji.sql
delete from ImportRegistry
where DisplayName like '' or DisplayName like 'Aktualizacja dla systemu Windows XP%' or DisplayName like 'Aktualizacja zabezpieczeń dla programu%' or DisplayName like 'Aktualizacja krytyczna dla programu%' or DisplayName like 'Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu%' or DisplayName like 'Hotfix for%' or DisplayName like 'Narzędzie do aktualizacji danych%' or DisplayName like 'Poprawka dla%' or DisplayName like 'Poprawka systemu%' or DisplayName like 'Security Update%'
delete from ImportRegistry
where DisplayName like 'Aktualizacja systemu Windows XP%' or DisplayName like 'Aktualizacja dla systemu Windows%' or DisplayName like 'Aktualizacja zabezpieczeń dla Windows%' or DisplayName like 'Pakiet języka polskiego dla systemu Microsoft%' or DisplayName like 'Pakiet językowy programu Microsoft%' or DisplayName like 'Aktualizacja produktu Microsoft Office%' or DisplayName like 'Compatibility Pack for the 2007 Office system' or DisplayName like '2007 Microsoft Office Suite Service Pack%'
delete from ImportRegistry
where DisplayName like 'Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation%' or DisplayName like 'Microsoft National Language Support Downlevel%' or DisplayName like 'Microsoft Office Proof%' or DisplayName like 'Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack%'
delete from ImportRegistry
where DisplayName like 'MSXML 4%' or DisplayName like 'MSXML 6%' or DisplayName like 'Pakiet zgodności dla systemu Office 2007' or DisplayName like 'Update for Microsoft .NET Framework%' or DisplayName like 'Update for 2007 Microsoft Office System%' or DisplayName like 'Update for Windows Server%' or DisplayName like 'Update for Outlook%' or DisplayName like 'Update for Microsoft Office%' or DisplayName like 'Update for Office%' or DisplayName like 'WebReg' or DisplayName like 'Windows Imaging Component' or DisplayName like 'Windows Installer 3%' or DisplayName like 'Windows Media Format SDK Hotfix%'
delete from ImportRegistry
where DisplayName like 'Windows Media Player Firefox Plugin' or DisplayName like 'Windows Presentation Foundation%' or DisplayName like 'Windows Communication Foundation%' or DisplayName like 'Windows Workflow Foundation%' or DisplayName like 'XML Paper Specification Shared Components%'
delete from ImportRegistry
where DisplayName like 'Adobe Flash Player%' or DisplayName like 'Adobe Reader%' or DisplayName like 'Adobe Shockwave Player%' or DisplayName like 'Adobe AIR' or DisplayName like 'Adobe Setup' or DisplayName like 'Acrobat.com'
delete from ImportRegistry
where DisplayName like 'Apple Software Update' or DisplayName like 'InterVideo Register%'
delete from ImportRegistry
where DisplayName like 'ATI Control Panel' or DisplayName like 'ATI Display Driver' or DisplayName like 'Catalyst Control Center%'
delete from ImportRegistry
where DisplayName like 'Brother HL-%' or DisplayName like 'EPSON Printer Software' or DisplayName like 'EpsonNet Print' or DisplayName like 'Broadcom%'
delete from ImportRegistry
where DisplayName like 'High Definition Audio%' or DisplayName like 'Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver' or DisplayName like 'Intel(R) PRO Network%' or DisplayName like 'Intel® Active Management%' or DisplayName like 'Interfejs Intel® Management Engine' or DisplayName like 'Intel(R) Management Engine Interface'
delete from ImportRegistry
where DisplayName like 'Java(TM)%' or DisplayName like 'Java 2 Runtime%' or DisplayName like 'J2SE Runtime Environment%'
delete from ImportRegistry
where DisplayName like 'LiveUpdate%' or DisplayName like 'NVIDIA Drivers%' or DisplayName like 'NVIDIA Display Driver' or DisplayName like 'Realtek High Definition Audio%' or DisplayName like 'Realtek AC%'
delete from ImportRegistry
where DisplayName like 'SiS VGA Utilities' or DisplayName like 'SoundMAX' or DisplayName like 'WebFldrs XP' or DisplayName like 'Windows Genuine Advantage%'
delete from ImportRegistry
where DisplayName like 'Canon Utilities%'
delete from ImportRegistry
where DisplayName like 'CCC Help%' or DisplayName like 'Windows 2000 Hotfix%'


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for baza danych.

Page: Baza danych (LOG System)
... Wstęp Ta sekcja zawiera artykuły dotyczące bazy danych LOG System. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x ...
Dec 27, 2018
Labels: baza_danych, db
Page: Baza danych LOG Helpdesk (LOG System)
... Wstęp W tej secji artykuły opisują bazę danych LOG Helpdesk.  @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, baza_danych, helpdesk, administracja
Page: Backup bazy danych (LOG System)
... Microsoft SQL Tworzenie backup'u 1. Na serwerze z bazą danych należy uruchomić narzędzie Microsoft SQL Management Studio. Tuż po uruchomieniu ... po lewej stronie okna. Na drzewku należy rozwinąć listę baz ...
Jan 18, 2019
Labels: backup, db, administracja
Page: Opis narzędzia tworzącego bazę danych Helpdesk - Helpdesk.Init.DB (LOG System)
... Web.config) Możliwe komendy do użycia <command>: create  zakłada nową bazę danych update  aktualizuje istniejąca bazę danych createOrUpdate  tworzy lub robi aktualizacje istniejącej struktury bazy danych oraz przebudowuje indexy wyszukiwania.  Automatycznie skrypt ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk
Page: Aktualizacja Helpdesk (LOG)
... wybrana pula aplikacji dla LOG Helpdesk oraz uprawnienia do bazy danych bazy danych, Sprawdź uprawnienia do bazy danych (konto w SQL wykorzystywane do połączenia z bazą danych powinno posiadać na czas ...
May 29, 2020
Page: KB-1902 - Zmiana miejsca serwera bazodanowego (LOG System)
... połączeń przychodzących w przypadku gdy zainstalowany jest firewall   Konfiguracja bazy danych Konfigurator pozwala na podanie nazwy bazy danych. Baza o podanej nazwie zostanie automatycznie utworzona. Istnieje także możliwość wskazania ...
Feb 27, 2019
Labels: d_b, baza_danych
Page: Instrukcja instalacji LOG DbConnector (LOG)
... LogSystem.DbConnector.exe.config. W sekcji <appConfig> należy: Skonfigurować parametr sourceConnectionString połącznia z bazą danych Podajemy HOST do którego ma łączyć się mechanizm Podajemy PORT ... ...
Nov 21, 2019
Labels: dbconnector, konfiguracja, instalacja, db, administracja
Page: Opis modułów (LOG System)
... Monitoring ekranów;  Zrzuty ekranów użytkownika;  Zarządzanie godzinami zrzutów. Zarządzanie nośnikami danych Zarządzanie nośnikami;  Blokowanie nośników danych;  Zarządzanie nośnikami danych;  Autoryzowanie nośników danych;  Monitorowanie operacji na plikach. Zarządzanie nośnikami danych Zdalne zarządzanie ...
Nov 05, 2019
Page: Plik konfiguracyjny Serwera Aplikacji (LOG)
... do bazy danych connection.provider string Wymagany NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider Wartstwa pośrednia pomiędzy bazą danych a aplikacją do zapisów obiektów w bazie danych proxyfactory.factoryclass string Wymagany NHibernate.ByteCode.Castle.ProxyFactoryFactory, NHibernate.ByteCode.Castle Wartstwa pośrednia pomiędzy bazą danych a aplikacją do ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, pliki, favourite
Page: Słownik pojęć (LOG System)
... w zakresie wskazanym w upoważnieniu (rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzi IOD). UODO organ do spraw ochrony danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych Dokonywanie jakichkolwiek operacji na danych, w szczególności ...
Dec 19, 2018