Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

W tej sekcji opisane artykuły, które dotyczą działań uprawnionych użytkowników w systemie.

 


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for użytkownicy.

Page: Użytkownicy drukujący największą liczbę stron (LOG System)
... ustawiony na 30 dni Raport zbliżony swoją strukturą do raportu Użytkownicy generujący największe koszty wydruku https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586363 Parametry raportu 20181115 133529Użytkownicy drukujący
Dec 24, 2018
Labels: raport, wydruki, użytkownicy
Page: Użytkownicy generujący największe koszty wydruku (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane użytkownicy raport wydruki
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, użytkownicy
Page: Użytkownicy i Grupy (LOG System)
... przejść do widoku Administracja i wybrać sekcję Uprawnienia: image2018123134346.png Użytkownicy i grupy systemowe Podczas instalacji aplikacji Helpdesk automatycznie zakładany/a jest ...
Jan 03, 2019
Labels: grupy, konfiguracja, helpdesk, administracja
Page: Widoczność użytkowników oraz grup (LOG System)
... zatwierdzić przyciskiem Tak: 20181211 113038Window.png Po wykonaniu powyższej akcji wybrani użytkownicy będą widoczni dla grupy z poziomu której zarządzamy widocznością (i
Dec 27, 2018
Labels: grupy, konfiguracja, użytkownicy, helpdesk
Page: Monitoring użytkowników (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane monitoring użytkownicy
Dec 21, 2018
Labels: monitoring, użytkownicy
Page: Perspektywa pracownika (użytkownika końcowego) (LOG System)
... wersji: 6.1.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane użytkownicy ludzie katalogusług nawigacja
Dec 11, 2018
Labels: ludzie, katalog_usług, użytkownicy, nawigacja
Page: Zmiana hasła użytkowanika (LOG System)
... 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane zmiana hasło konfiguracja użytkownicy
Feb 07, 2019
Labels: hasło, konfiguracja, użytkownicy, zmiana
Page: Ludzie (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane użytkownicy ludzie zasoby
Dec 12, 2018
Labels: ludzie, zasoby, użytkownicy
Page: Profil osoby (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane profile użytkownicy ludzie
Dec 24, 2018
Labels: ludzie, profile, użytkownicy
Page: Zasoby (szczegóły) (LOG System)
... Spis dokumentu Powiązane zasoby sprzęt ludzie dokumenty załącznik lokalizacje szkolenia użytkownicy
Dec 12, 2018
Labels: ludzie, szkolenia, lokalizacje, zasoby, dokumenty ... 3 more labels.