Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

W tej sekcji opisane artykuły, które dotyczą działań uprawnionych użytkowników w systemie.

 


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for użytkownicy.

Page: Użytkownicy drukujący największą liczbę stron (LOG System)
... ustawiony na 30 dni Raport zbliżony swoją strukturą do raportu Użytkownicy generujący największe koszty wydruku https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586363 Parametry raportu 20181115 133529Użytkownicy drukujący
Dec 24, 2018
Labels: raport, wydruki, użytkownicy
Page: Użytkownicy generujący największe koszty wydruku (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane użytkownicy raport wydruki
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, użytkownicy
Page: Użytkownicy i Grupy (LOG)
... przejść do widoku Administracja i wybrać sekcję Uprawnienia: image2018123134346.png Użytkownicy i grupy systemowe Podczas instalacji aplikacji Helpdesk automatycznie zakładany/a jest ...
Jul 29, 2020
Labels: grupy, konfiguracja, helpdesk, administracja
Page: Widoczność użytkowników oraz grup (LOG System)
... zatwierdzić przyciskiem Tak: 20181211 113038Window.png Po wykonaniu powyższej akcji wybrani użytkownicy będą widoczni dla grupy z poziomu której zarządzamy widocznością (i
Dec 27, 2018
Labels: grupy, konfiguracja, użytkownicy, helpdesk
Page: Monitoring użytkowników (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane monitoring użytkownicy
Dec 21, 2018
Labels: monitoring, użytkownicy
Page: Perspektywa pracownika (użytkownika końcowego) (LOG System)
... wersji: 6.1.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane użytkownicy ludzie katalogusług nawigacja
Dec 11, 2018
Labels: ludzie, katalog_usług, użytkownicy, nawigacja
Page: Ludzie (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane użytkownicy ludzie zasoby
Dec 12, 2018
Labels: ludzie, zasoby, użytkownicy
Page: Zasoby (szczegóły) (LOG System)
... Spis dokumentu Powiązane zasoby sprzęt ludzie dokumenty załącznik lokalizacje szkolenia użytkownicy
Dec 12, 2018
Labels: ludzie, szkolenia, lokalizacje, zasoby, dokumenty ... 3 more labels.
Page: Profile osób (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane profile użytkownicy ludzie
Dec 12, 2018
Labels: ludzie, profile, użytkownicy
Page: Zarządzanie rolami użytkowników (LOG System)
... informacjami w zakładce: Szczegóły  nadajemy Nazwę oraz opcjonalnie Opis roli, Użytkownicy  przypisujemy do roli istniejących użytkowników https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586522, Prawa  w obrębie danej ... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane zarządzanie role
Dec 27, 2018
Labels: role, zarządzanie, użytkownicy