Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uprawnienie do przenoszenia komputerów do Archiwum

Funkcja przenoszenia do Archiwum dostępna jest dla użytkowników posiadających zdefiniowane uprawnienie Przenoszenie do Archiwum  z zaznaczoną opcją Zapisywanie (pozostałe opcje są nieistotne).Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for archiwum.

Page: Usuwanie komputerów z archiwum (LOG System)
... Usuwanie komputerów znajdujących się w Archiwum W przypadku potrzeby trwałego usunięcia komputerów znajdujących się w Archiwum
Dec 17, 2018
Labels: archiwum, komputery
Page: Przenoszenie komputerów do archiwum (LOG System)
... Przenoszenie komputerów do Archiwum Funkcja przenoszenia komputerów do Archiwum dostępna jest z poziomu widoku Komputery w perspektywie Zasoby. Aby ... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane komputery archiwum
Dec 17, 2018
Labels: komputery, archiwum
Page: Przeglądanie danych komputerów w Archiwum (LOG System)
... Przeglądanie danych komputerów w Archiwum Informacje o komputerach w Archiwum prezentowane są na takich samych zasadach jak komputery w Ewidencji ... danych, Rejestru, Danych monitoringu. Dodatkowo wszystkie prezentowane dane komputera w ...
Dec 17, 2018
Labels: komputery, archiwum
Page: Archiwum komputerów (LOG System)
... Funkcjonalność Archiwum komputerów realizuje potrzebę wycofywania zutylizowanych komputerów z podstawowej ewidencji zasobów ... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane komputery sprzęt archiwum
Dec 17, 2018
Labels: sprzęt, komputery, archiwum
Page: Dostęp (LOG System)
... Dostęp Dostęp do Archiwum komputerów możliwy jest poprzez perspektywę Zasoby: image2018716 16:7:28.pn ... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane komputery archiwum
Dec 17, 2018
Labels: komputery, archiwum
Page: Moduł 'Zasoby' (LOG System)
... Importuj zasoby z pliku'. Możliwość przenoszenia zasobów typu komputer do archiwum za pomocą opcji 'Przenieś komputer do archiwum' dostępnej po rozwinięciu listy pod przyciskiem 'Zarządzanie zasobami'. Przeniesione zasoby ...
Dec 04, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Możliwość przywrócenia usuniętego zasobu (LOG System)
... trwale zasób z bazy, Przywrócić zasób do odpowiedniej grupy zasobów. Archiwum komputerów Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ...
Dec 12, 2018
Labels: kosz
Page: KB-2010 - Opis ról uprawnień użytkowników LOG. (LOG)
... Analizy ryzyk dostępnych w głównym oknie systemu i poszczególnych zasobach. Archiwum komputerów Prawo umożliwiające wykonywanie operacji związanych z przenoszeniem komputerów do ...
Oct 20, 2020
Page: Monitorowanie usług uruchamianych na komputerach (LOG System)
... Monitoring > Usługi   Lista usług zostanie skasowana po przeniesieniu komputera do Archiwum. Lista usług nie będzie kasowana po 30 dniach. Status Dotyczy ...
Dec 21, 2018
Labels: monitoring, komputery
Page: Widget - Ogólne statystyki (LOG System)
... ilości zasobów w systemie (z wykluczeniem zasobów w Koszu i Archiwum). Perspektywa Zasoby > drzewo Zasoby Ilość zasobów w "Mojej sieci" Parametr ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, favourite