Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

Akcja ta umożliwia synchronizacje danego komputera z Active Directory

Założenia:

  • mamy możliwość wyboru aktualizacje po stronie LOG'a bądź Active Directory,
  • możemy także wykluczyć nie interesujące nas komputery z listy.

Wygląd okna akcji


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 9 search result(s) for Synchronizacja.

Page: Synchronizacja pracowników z Active Directory (LOG System)
... monitu następuje synchronizacja.  W przypadku gdy Klient posiada moduł Automatyzacja, synchronizacja może odbywać się bez ingerencji Operatora LOG System. Do tego ... z bazy AD czy w ActiveDirectory korzystając z bazy LOG.  ...
Dec 12, 2018
Page: Automatyczna synchronizacja kont użytkowników Helpdesk (LOG System)
... przejść do Administracja > Konfiguracja > Integracja z Active Directory > sekcja Automatyczna synchronizacja: 20181205 111012Window.png W sekcji Automatyczna synchronizacja możemy zdefiniować: Nazwa Opis Domyślna wartość Włączone Włączanie/wyłączanie mechanizmu ...
Sep 26, 2019
Labels: konfiguracja, użytkownicy, helpdesk
Page: Konfiguracja parametrów synchronizacji pracowników z Active Directory (LOG)
... ActiveDirecotry możemy zdefiniować po jakim polu będzie się odbywać ta synchronizacja. Dostępne do wyboru pola to: Nazwa konta Email Nazwa Zaznaczenie opcji ...
Dec 27, 2018
Labels: ad, konfiguracja, synchronizacja, pracownicy, active_directory
Page: Synchronizuj pracowników z Active Directory (LOG System)
... System, Operator ma możliwość wyboru pracowników dla których zostanie przeprowadzona synchronizacja. (Od wersji 6.1.92) Możemy synchronizować pracowników bez nadpisywania ścieżki, przydatna ...
Jan 29, 2019
Labels: ad, automatyzacja, active_directory, administrators, administracja
Page: Konfiguracja integracji z Active Directory (LOG System)
... user można zastąpić klasą organizationalPerson, a klasę computer klasą device. . Automatyczna synchronizacja pozwalająca na automatyczną synchronizację kont użytkowników z Active Directory. Każdą ...
Sep 26, 2019
Labels: ad, konfiguracja, active_directory, helpdesk
Page: Konfiguracja i logowanie do LDAP (LOG)
... użytkownika z ActiveDirecotry możemy określić po czym będzie odbywać się synchronizacja. W polu Automatycznie synchronizuj z ActiveDirectory możemy określić Ręczną lub ...
Dec 27, 2018
Labels: ad, konfiguracja, ldap
Page: Konfiguracja logowania SingleSignOn do systemu Helpdesk (LOG System)
... Integracja z Active Directory) należy skonfigurować wszystkie kontrolery domeny. Automatyczna synchronizacja kont użytkowników Helpdesk z AD Konfiguracja SingleSignOn w aplikacji Helpdesk ...
Dec 19, 2018
Labels: logowanie, konfiguracja, helpdesk, sso, administracja
Page: Automatyczne logowanie SingleSignOn do systemu LOG Helpdesk (LOG System)
... Integracja z Active Directory) należy skonfigurować wszystkie kontrolery domeny. Automatyczna synchronizacja kont użytkowników QDesk z AD Konfiguracja SingleSignOn w aplikacji LOG ...
Feb 07, 2019
Labels: sso, helpdesk
Page: Skróty klawiszowe (LOG System)
... Zdalnego pulpitu (opcja aktywna dla rodzaju zasobu Komputery) Alt > SY = synchronizacja Pracowników: > AK = aktualizacja w LOG System > AT = aktualizacja w Active Directory ...
Dec 21, 2018
Labels: skróty, nawigacja