Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

W tej zakładce system pozwala organizacji na zarządzanie oraz ewidencjonowanie i grupowanie pozostałych, niesklasyfikowanych zasobów.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 2 search result(s) for inny sprzęt.

Page: Tworzenie dowolnego zasobu w systemie (LOG System)
... przykładzie docelowa grupa zasobów to Komputery. 20181024 132511Window.png Zaznaczenie, np. gałęzi Inny sprzęt na drzewie zasobów, spowoduje aktywowanie aktywowanie przycisku funkcyjnego Utwórz. Naciśnięcie ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby
Page: Importowanie zasobów oraz relacji pomiędzy zasobami z plików tekstowych (LOG)
... Drukarki Printer Karty SIM SimCard Modemy Modem Nośniki danych StorageDevice Inny sprzęt (dotyczy zasobów w kategorii Sprzęt) Device Ludzie (do 6.0: Pracownicy) Employee Szkolenia Training Licencje LicenseDocument ...
Jun 24, 2019
Labels: pliki_tekstowe, import, zasoby, favourite