Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

W tej zakładce system pozwala organizacji na zarządzanie oraz ewidencjonowanie i grupowanie zasobów typu Nośniki danych.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 7 search result(s) for nośniki danych.

Page: Przeglądanie danych - Zarządzanie nośnikami danych (LOG System)
... pojedynczego zasobu Komputer/Pracownik: perspektywa Zasoby >gałąź Ludzie > <WybranyKomputer/Pracownik> > Nośniki danych > Podłączone urządzenia: 20181119 133822LOG System 6.1.50 RC.png Historia połączeń Zakładka ... Przegląd danych ...
Dec 12, 2018
Labels: zarządzanie, nośniki_danych
Page: Konfiguracja ochrony Zarządzania nośnikami danych (LOG System)
... aktualnie podłączonych nośnikach danych oraz urządzeniach są przesyłane do konsoli. Nośniki danych oraz urządzenia są w pełni aktywne (status Połączono). Operacjach na ... Ochrona nieaktywna. W tym trybie żadne dane nie są zbierane. ...
Dec 12, 2018
Labels: zarządzanie, nośniki_danych
Page: Testy zarządzania nośnikami danych (LOG System)
... Zasoby, sekcja Komputery, zakładka Ochrona DLP, Historia podłączeń.   Zarządzanie nośnikami danych Przejście do perspektywy Konfiguracja, zarządzanie nośnikami danych.   Autoryzacji urządzenia na podstawie danych przekazanych przez agenta Po podłączeniu pendrive’a należy przejść ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Opis modułów (LOG System)
... samochodami; Zarządzanie lokalizacjami; Zarządzanie innymi zasobami Monitory, karty SIM, modemy, nośniki danych. CMDB (dodatkowe zasoby) Zarządzanie licencjami (SAM) Zarządzanie licencjami; Zarządzanie rozliczaniem ... Monitoring ekranów;  Zrzuty ekranów użytkownika;  Zarządzanie godzinami zrzutów. Zarządzanie nośnikami danych ...
Nov 05, 2019
Page: Sumaryczna inwentaryzacja licencji (LOG System)
... podsumowanie posiadanych licencji z podziałem na atrybuty legalności takie jak: Nośniki, Książki, Pudełka, Certyfikaty,  Ponadto raport zawiera także wykres słupkowy prezentujący ...
Dec 12, 2018
Labels: licencje, raport, inwentaryzacja
Page: Importowanie zasobów oraz relacji pomiędzy zasobami z plików tekstowych (LOG)
... MobileDevice Monitory DisplayDevice Drukarki Printer Karty SIM SimCard Modemy Modem Nośniki danych StorageDevice Inny sprzęt (dotyczy zasobów w kategorii Sprzęt) Device Ludzie ... pomiędzy danymi zasobami z plików tekstowych. Funkcjonalność ta umożliwia import ...
Jun 24, 2019
Labels: pliki_tekstowe, import, zasoby, favourite
Page: Integracja z systemem poprzez wykorzystanie protokołu SOAP/WSDL (LOG)
... MobileDevice Monitory DisplayDevice Drukarki Printer Karty SIM SimCard Modemy Modem Nośniki danych StorageDevice Inne (Sprzęt) Device Ludzie Employee Profile osób PersonProfile Szkolenia ... ...
Feb 21, 2019