Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

Nowe wzorce oprogramowania oraz słowniki dostępne są na stronie Bazy wiedzy po zalogowaniu się na panel klienta. W celu zaktualizowania należy przejść do perspektywy Konfiguracja następnie kliknąć Aktualizacja --> Aktualizuj wzorce oprogramowania (w pierwszej kolejność Słowniki, następnie Wzorce) i wskazać na dysku wcześniej ściągnięte pliki:


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 3 search result(s) for baza wzorców.

Page: Baza danych - sztuczki i wskazówki (LOG System)
... Patterns; GO Powyższy skrypt umożliwia usunięcie z bazy danych wszystkich wzorców oprogramowania w przypadku wcześniejszego, nieudanego zaimportowania wzorców oprogramowania. Po pomyślnym uruchomieniu skryptu należy ponownie wczytać z poziomu ...
Dec 27, 2018
Labels: baza_danych, db
Page: Oprogramowanie nie zostało zidentyfikowane - zamówienie wzorca (LOG)
... Wstęp LOG System do identyfikacji wykorzystuje zaawansowaną bazę wzorców oprogramowania. Baza ta jest sukcesywnie rozwijana, może się jednak zdarzyć sytuacja w ... zbiorcze szczegóły audytu wyświetlane w perspektywie Audyty. Specyfikacje poszczególnych zamówień ...
Jan 09, 2020
Labels: wzorce, audyt, administracja
Page: Zasady wsparcia (SLA) (LOG System)
... obecności inżyniera w siedzibie Użytkownika. Decyzję o tym podejmuje Producent. Baza wiedzy  Usługi takie jak: wsparcie w ramach instalacji, konfiguracji, ustawień ...
Nov 20, 2019