Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

Funkcja umożliwiająca wymuszania nadpisywania ręcznie dodanego zidentyfikowanego oprogramowania.

Automatyczne nadpisywanie ręcznie wprowadzonego oprogramowania

Załóżmy, że na danym komputerze nie można było uruchomić agenta ani skanera off-line i zidentyfikowane oprogramowanie dopisano ręcznie. Po jakimś czasie komputer zostaje podłączony do sieci, instalujemy na nim agenta i przeprowadzamy jego zdalne skanowanie w celu aktualizacji danych. Dzięki funkcji Nadpisuj ręcznie dodane zidentyfikowane oprogramowanie, dopisane wcześniej oprogramowanie zostanie zaktualizowane wynikami z Agenta LOG System.

Uruchomienie automatycznego nadpisywania ręcznie wprowadzonego oprogramowania

W celu włączenia funkcji Nadpisuj ręcznie dodane zidentyfikowane oprogramowanie należy przejść do perspektywy Konfiguracja na drzewie wybrać Konfiguracja globalna --> Preferencje i zaznaczyć opcję zgodnie z poniższym zrzutem ekranu:

Funkcja Nadpisuj ręcznie dodane zidentyfikowane oprogramowanie jest domyślnie wyłączona.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for zidentyfikowane oprogramowanie.

Page: Oprogramowanie nie zostało zidentyfikowane - zamówienie wzorca (LOG)
... jest sukcesywnie rozwijana, może się jednak zdarzyć sytuacja w której oprogramowanie występujące na Państwa komputerach nie zostanie poprawnie zidentyfikowane. Założenia W tej sytuacji macie Państwo możliwość wskazania nam plików ...
Jan 09, 2020
Labels: wzorce, audyt, administracja
Page: Sprawdzenie na podstawie jakich informacji zostało zidentyfikowane oprogramowanie (LOG System)
... Założenia funkcjonalne Gdy chcemy sprawdzić na jakiej podstawie zostało zidentyfikowane oprogramowanie wystarczy zaznaczyć interesujący nas wiersz a następnie rozwinąć naciskając na   w ...
Nov 29, 2018
Labels: identyfikacja_oprogramowania, audyt, skanowanie
Page: Zidentyfikowane oprogramowanie - Data ostatniego uruchomienia (LOG System)
Założenia funkcjonalne Widok zidentyfikowanego oprogramowania zawiera informację związaną z datą ostatniego uruchomienia danego oprogramowania: 20181122 140427LOG System 6.1.50 RC.png W systemach operacyjnych począwszy od Vista firma Microsoft domyślnie wyłącza opcję ...
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Klasyfikacja oprogramowania (LOG)
... i w kolumnie statusu wybrać wymaganą klasyfikację. 20181123 100029Window.png Sklasyfikowane oprogramowanie jest widoczny w Audyty > Audyty > Oprogramowanie > Zidentyfikowane oraz w Zasoby > Podgląd zasobu > Wyniki skanowania > Oprogramowanie > Zidentyfikowane W celu przypisania komputera
Dec 27, 2018
Labels: oprogramowanie, konfiguracja, klasyfikacja
Page: Struktura typów oprogramowania (LOG System)
... na podstawie danych znajdujących się w perspektywie Audyty > zakładka Audyty > Oprogramowanie > Zidentyfikowane > kolumna Typ oprogramowania. Parametry raportu 20181115 120036Struktura typów oprogramowania.png Parametry ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane oprogramowanie
Dec 12, 2018
Labels: oprogramowanie, raport
Page: Identyfikacja oprogramowania (LOG System)
... oknie Rejestru LOG System https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35258414. Wyniki identyfikacji dostępne w zakładce Zidentyfikowane. Oprogramowanie nie zostało zidentyfikowane jak zamówić wzorzec? https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586979 Identyfikacja oprogramowania wybranych komputerów Wykonanie identyfikacji ... ...
Dec 21, 2018
Labels: licencje, audyt
Page: Wyświetlenie szczegółów wyników skanowania dla wybranego komputera (LOG System)
... dane konto należy, Komponenty – szczegółowe informacje sprzętowe odczytane z WMI. Oprogramowanie – szczegółowe informacje o zainstalowanym oprogramowaniu podzielone na oprogramowanie zidentyfikowane, niezidentyfikowane oraz licencje. Zakładka niezidentyfikowane przechowuje informacje o wszystkich plikach ...
Dec 12, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Informacje dostarczane przez Rozliczenie licencji (LOG System)
... na nadrzędne oprogramowania wraz z podpiętą odpowiednią treścią licencji, nadrzędne oprogramowanie musi znajdować się i być zidentyfikowane na tym samym komputerze co oprogramowanie stanowiące komponent. Przykład: Komponenty Adobe Photoshop CS3: Adobe ...
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Analiza standardu oprogramowania na komputerach (LOG System)
... raportu xtraReport1.png Jak sprawdzić na podstawie jakich informacji zostało zidentyfikowane oprogramowanie? https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586926     Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ...
Dec 12, 2018
Labels: standard_oprogramowania, raporty
Page: Szybkie raporty na podstawie aktualnego widoku (LOG System)
... z możliwością otwarcia w późniejszym czasie Poniżej przedstawiono przykładowe raporty: Zidentyfikowane oprogramowanie na komputerze LOGLSZ14 zapisane do pliku .xls image201745 9:25 ...
Dec 21, 2018
Labels: raport