Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

Aby wyświetlić szczegółowe wyniki skanowania należy przejść do perspektywy Zasoby i wybrać z drzewa zasobów pozycję Komputery. Następnie należy wyświetlić szczegóły (dwuklikiem) żądanego komputera: 

Szczegóły danego zasobu przedstawiają zebrane informacje podczas skanowania oraz wprowadzone ręcznie przez użytkownika podczas dodawania lub edycji zasobu. Zakładka Wyniki skanowania zawiera takie informacje jak:

  • Podsumowanie - najważniejsze parametry komputera zgrupowane w jednym widoku (powyższy screen),
  • System operacyjny – szczegółowe informacje o zainstalowanym systemie operacyjnym, zalogowanym użytkowniku, kluczu użytym podczas instalacji itp.,
  • Użytkownicy - informacje o kontach lokalnych w systemie Windows z podziałem na aktywność oraz grupy do jakiej dane konto należy,
  • Komponenty – szczegółowe informacje sprzętowe odczytane z WMI.
  • Oprogramowanie – szczegółowe informacje o zainstalowanym oprogramowaniu podzielone na oprogramowanie zidentyfikowane, niezidentyfikowane oraz licencje. Zakładka niezidentyfikowane przechowuje informacje o wszystkich plikach zdefiniowanych jako pliki aplikacji w ustawieniach skanera (domyślnie są to pliki *.exe). Po dokonaniu identyfikacji oprogramowania wszystkie pliki spełniające warunki wzorca danego oprogramowania znajdą się w zakładce zidentyfikowane. Zakładka licencje zawiera informacje o użytych do instalacji kluczach oraz ID produktu (drugi obrazek poniżej przedstawia zakładkę zidentyfikowane z listą zidentyfikowanego oprogramowania).
  • Pliki danych – lista plików zdefiniowanych jako pliki danych w ustawieniach skanera (domyślnie są to pliki *.mp3 oraz *.avi),
  • Rejestr – informacje o zainstalowanym oprogramowaniu odczytane z rejestru. Dodatkowo można odczytać dokładna ścieżkę przechowywania wpisu w rejestrze oraz polecenie deinstalacji danego oprogramowania,
  • Ustawienia skanera – ustawienia skanera wykorzystane podczas skanowania,
  • Historia zmian – informacje o wszystkich zmianach wprowadzanych od początku istnienia komputera w bazie (historia nigdy nie jest kasowana).

Przykładowe widoki

System operacyjny

Komponenty sprzętowe

Zidentyfikowane oprogramowanie

Klucze oprogramowania

Konta w systemie Windows

Rejestr systemu


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for Wyniki skanowania.

Page: Importuj wyniki skanowania z programu LOG Audytor (LOG System)
... Automatyzacja https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Importujwynikiskanowania dodana została Akcja która umożliwia cykliczny import wyników skanowania z określonego katalogu (wyników powstałych m.in. w efekcie skanowania skanerem offline LOG Audytor https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586975. Aby zaimportować wyniki skanowania wykonane skanerem ...
Nov 29, 2018
Labels: konfiguracja, audyt, skanowanie
Page: Importuj wyniki skanowania (LOG System)
... ustawień, nastąpi usunięcie pliku w podanej ścieżce (zaznaczony checkbox Usuwaj wyniki skanowania po zaimportowaniu) Dla każdego pliku zostanie utworzone polecenie Import wyników ... Założenia funkcjonalne Akcja ta umożliwia cykliczny import wyników ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Dodanie "ręcznie" wyników skanowania (LOG System)
... Po uzupełnieniu potrzebnych danych całość zatwierdzamy przyciskiem OK.   Jak zaimportować wyniki skanowania z programu LOG Audytor? https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/ImportujwynikiskanowaniazprogramuLOGAudytor Status Dotyczy wersji: 2.x ... ...
Nov 29, 2018
Labels: konfiguracja, audyt, skanowanie
Page: Ręczna edycja wyników skanowania komputera (LOG System)
... System 6.0.114.png Należy wybrać komputer, w którym chcemy edytować wyniki skanowania. w tym celu klikamy na niego dwukrotnie. Następnie wybrać zakładkę ... Założenia funkcjonalne Istnieje możliwość edytowania wyników ...
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Usunięcie wyników skanowania komputera (LOG System)
... listy dostępnych audytów należy wybrać ten, z którego chcemy usunąć wyniki skanowania) i wybrać komputer (lub grupę komputerów) dla których chcemy uruchomić ... Założenia funkcjonalne W celu usunięcia wyników ...
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Kopiowanie i przenoszenie wyników skanowania między audytami (LOG System)
... audytów należy wybrać ten, z którego chcemy skopiować lub przenieść wyniki skanowania) i wybrać komputer (lub grupę komputerów) z którego chcemy skopiować ... ...
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Skanowanie komputerów Linux/Unix za pomocą skryptu. (LOG System)
... grupę plików należy zaimportować do oprogramowania LOG System.  Jak zaimportować wyniki skanowania z programu LOG Audytor? https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/ImportujwynikiskanowaniazprogramuLOGAudytor Status Dotyczy wersji: 2.x ... ...
Sep 20, 2019
Labels: audyt, skanowanie
Page: Audyt - funkcja w systemie (LOG System)
... uzyskać dostęp poprzez podgląd wybranego zasobu i przejście w zakładkę Wyniki skanowania. Z tego miejsca mamy do wyboru tylko audyty, które zawierają ... ...
Dec 12, 2018
Labels: audyt, komputery
Page: Moduł 'Audyty' (LOG System)
... audytu z perspektywy 'Zasoby', wybierając komputer, dla którego chcemy edytować wyniki. Wchodzimy w określony komputer, w zakładkę 'Wyniki Skanowania', następnie poprzez wybór opcji "Edytuj wyniki audytu" z listy pod ikoną 'Audyt ...
Dec 04, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Skanowanie komputerów (LOG System)
... audytów i wskazać jeden z nich, do którego mają trafić wyniki skanowania. Zrzut poniżej informuje nas o 2 dostępnych audytach, gdzie możemy ... 150224Konfiguracja agenta.png   Wszelkie zmiany ustawień będą dotyczyć aktualnie wysyłanego polecenia ...
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie