Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

Przeglądanie i zarządzanie porównaniami audytów jest możliwe dopiero po dodaniu porównania audytów.
W tym celu należy wybrać perspektywę Audyty w sekcji Porównanie audytów -> Nowe

Zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać audyty do porównania. Możemy edytować nazwę porównania audytów lub zostawić tą, która zostanie automatycznie nadana. Dodatkowo możemy wybrać zakres porównania audytów odznaczając kategorie.

Do zarządzania audytami służą przyciski.

Przeglądnie porównań audytów jest bardzo intuicyjne. Porównywana jest poprzednia i nowa wartość. Zmiany zaznaczone są innym kolorem.

W prosty sposób można dzięki temu przefiltrować lub pogrupować zasoby, które zostały usunięte, niezmienione lub dodane pomiędzy audytami.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for Audyty.

Page: Moduł 'Audyty' (LOG System)
... w sekcji 'Przyciski funkcyjne'.   Możliwość przeglądania wyników audytu z perspektywy 'Audyty', poprzez wybór odpowiedniego audytu z listy w sekcji 'Audyty'.   Możliwość ręcznego dodawania wyników skanowania z perspektywy 'Zasoby', poprzez zaznaczenie ...
Dec 04, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Ręczna edycja wyników skanowania komputera (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane audyty skanowanie
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Skaner off-line (LOG Audytor) (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skanowanie audyty
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Automatyczne wykonanie audytu (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane audyty administracja administrators automatyzacja
Dec 27, 2018
Labels: audyty, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Skanowanie komputerów (LOG System)
... x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane Przykłady instrukcji testowych skanowanie audyty
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Audyt - funkcja w systemie (LOG System)
... zainstalowanym oprogramowaniu. Konfiguracja Dostęp do audytów można uzyskać ze wstążki Audyty. Skąd możemy wybierać dostępne audyty oraz przeglądać wyniki skanowań. 20181105 121347LOG System 6.0.114.png Dostęp ...
Dec 12, 2018
Labels: audyt, komputery
Page: Ograniczenie listy wyświetlanych audytów podczas pracy w systemie (LOG System)
... Roboczy): 20181105 124149Wykonaj skanowanie online (Kompletny).png 2. Na zakładce Audyty chcemy przeglądać dane z audytów ze statusem "Aktywny" Wyświetlamy listę ...
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Struktura systemów operacyjnych (LOG System)
... operacyjny generowane są na podstawie danych znajdujących się w perspektywie Audyty > zakładka Audyty > System operacyjny >kolumna Nazwa. Parametry raportu 20181115 115616Struktura systemów operacyjnych.png ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, os
Page: Audyt komputerów (LOG System)
... Wstęp Zakładka Audyty zapewnia możliwość tworzenia, zapisywania i porównywania Audytów infrastruktury IT. image2018712 23 ...
Dec 21, 2018
Labels: konfiguracja, audyt, sprzęt, komputery
Page: Oprogramowanie nie zostało zidentyfikowane - zamówienie wzorca (LOG)
... plików aplikacji wyświetlanej jako zbiorcze szczegóły audytu wyświetlane w perspektywie Audyty. Specyfikacje poszczególnych zamówień wzorców grupowane są w programie w postaci ...
Oct 16, 2020
Labels: wzorce, audyt, administracja