Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Status

SYSTEMOWO WYŁĄCZONA

Cel zastosowania

Niniejsza reguła pozwala na automatyczne wysłanie raportu, w przypadku gdy LOG System odnotuje zdarzenie dotyczące dodania do bazy zasobu rodzaju Załącznik (Typ zasobu - Raport). Jeżeli takie zdarzenie zostanie odnotowane, LOG System automatycznie wyśle powiadomienie na adres mailowy do osób posiadających role systemową Administrators z odpowiednio zdefiniowaną treścią oraz dodanym załącznikiem.

Właściwości reguły

Do utworzenia reguły został wykorzystany wyzwalacz Dodanie wpisu w historii zdarzeń oraz akcja Powiadomienie e-mail

Uwaga!

W celu poprawnego wykonania reguły należy operatorom posiadającym systemową rolę Administrators zdefiniować adresy mailowe.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for raporty.

Page: Raporty systemowe LOG (LOG)
... Wstęp Ta sekcja opisuje raporty systemowe LOG System. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6 ...
Nov 21, 2019
Labels: rozwiązanie, raport, zgłoszenie
Page: Szybkie raporty na podstawie aktualnego widoku (LOG System)
... lokalizacji z możliwością otwarcia w późniejszym czasie Poniżej przedstawiono przykładowe raporty: Zidentyfikowane oprogramowanie na komputerze LOGLSZ14 zapisane do pliku .xls image201745 ...
Dec 21, 2018
Labels: raport
Page: Moduł 'Raporty' (LOG System)
Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcje Wynik Możliwość tworzenia nowych raportów poprzez użycie przycisku ‘Nowy ...
Nov 30, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Raporty systemowe Helpdesk (LOG System)
Wstęp Ta sekcja grupuje artykuły dotyczące raportów systemowych Helpdesk. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane raport
Dec 12, 2018
Labels: raport
Page: Zarządzanie raportami (LOG System)
... Wstęp Moduł Raporty pozwala na tworzenie i modyfikowanie raportów zarządczych bez żadnych ograniczeń
Dec 19, 2018
Labels: raporty, konfiguracja, administracja
Page: Wykonywanie szybkich raportów na podstawie widoków (LOG System)
... Założenia Szybkie raporty można tworzyć w zasadzie z każdego miejsca w programie. Służą
Dec 24, 2018
Labels: raporty, szybkie_raporty
Page: Rozliczenie licencji (LOG System)
... Jakich informacji dostarcza nam Rozliczenie licencji w LOG System? https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/InformacjedostarczaneprzezRozliczenielicencji Raporty w LOG System https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35258525 Status Dotyczy wersji: 2.x 6 ...
Dec 24, 2018
Labels: licencje, raporty, sam
Page: Analiza standardu oprogramowania na komputerach (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane raporty standardoprogramowania
Dec 12, 2018
Labels: standard_oprogramowania, raporty
Page: Import raportu do systemu (LOG)
... należy wykonać będzie wczytanie raportu.  W tym celu w perspektywie Raporty, w głównym oknie przechodzimy na zakładkę Raporty ( 1 ) i z grupy przycisków Raport wybieramy Nowy ( 2 ): Screenshot4.pn ...
Dec 12, 2018
Labels: nowy, raport, import, skrypt, raportu
Page: Moduł 'Zasoby' (LOG System)
... utworzenia raportu dla poszczególnego zasobu poprzez rozwinięcie listy pod ikoną 'Raporty' i wybór odpowiedniej opcji.  Wykonanie audytu dla zasobu bądź grupy ...
Dec 04, 2018
Labels: test, funkcja