Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Status

SYSTEMOWO WŁĄCZONA

Cel zastosowania

Niniejsza reguła pozwala na automatyczne wykonanie identyfikacji oprogramowania na komputerach, na których operator konsoli wykonał skanowanie skanerem LOG Audytor. Reguła pozwala na odciążenie operatora z ręcznego wykonywania Identyfikacji na komputerach. Operator korzystający z tej reguły nie musi zastanawiać się na którym komputerze nie została wykonana identyfikacja, co w efekcie może prowadzić do pominięcia komputerów w procesie identyfikacji. Należy pamiętać, że identyfikacja jest niezbędna do poprawnego przeprowadzenia rozliczenia licencji na komputerach.

Właściwości reguły

Do utworzenia reguły został wykorzystany wyzwalacz Aktywność w rejestrze LOG System oraz akcja Identyfikacja oprogramowania.

Reguła automatycznej identyfikacji zadziała w momencie gdy w Rejestrze LOG System zadanie Importowanie pliku otrzyma status Zakończone.

 

Uwaga!

W celu poprawnego wykonania reguły należy pliki powstałe w wyniku skanowania skanerem LOG Audytor, zaimportować do LOG System


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for off-line.

Page: Skaner off-line (LOG Audytor) (LOG System)
Założenia Narzędzie do skanowania w trybie offline możemy wyeksportować w dowolne wskazane miejsce.  W tym celu należy przejść do perspektywy Zasoby i z grupy Przycisków funkcyjnych wybrać Agent > Utwórz agenta ...
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Skanowanie skanerem off-line (LOG Audytor) (LOG System)
Wstęp W celu wykonania skanowania skanerem LOG Audytor, w pierwszej kolejności należy: Odszukać skaner w systemie LOG System https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586767, Ustawić parametry skanowania oraz wyeksportować skaner we wskazane miejsce, Skaner można ...
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Importuj wyniki skanowania z programu LOG Audytor (LOG System)
Konfiguracja w module Automatyzacja https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Importujwynikiskanowania dodana została Akcja która umożliwia cykliczny import wyników skanowania z określonego katalogu (wyników powstałych m.in. w efekcie skanowania skanerem offline LOG Audytor https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586975. Aby zaimportować ...
Nov 29, 2018
Labels: konfiguracja, audyt, skanowanie
Page: Moduł 'Audyty' (LOG System)
Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcje Wynik Przeprowadzenie audytu z perspektywy 'Zasoby', poprzez wybór odpowiedniej ...
Dec 04, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Zarządzanie nośnikami danych (LOG System)
Założenia Dokument opisuje możliwość autoryzacji, kontrolę użycia nośników USB oraz napędów optycznych na komputerach na których został zainstalowany agent LOG System. Moduł Zarządzanie nośnikami danych pozwala na stały monitoring oraz ...
Dec 12, 2018
Labels: zarządzanie, nośniki_danych
Page: Wymuszenie nadpisywania ręcznie dodanego zidentyfikowanego oprogramowania (LOG System)
Założenia funkcjonalne Funkcja umożliwiająca wymuszania nadpisywania ręcznie dodanego zidentyfikowanego oprogramowania. Automatyczne nadpisywanie ręcznie wprowadzonego oprogramowania Załóżmy, że na danym komputerze nie można było uruchomić agenta ani skanera offline i zidentyfikowane ...
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory (LOG System)
... komputera z kontrolerem domeny. Stworzyć nowy skrypt w Batch'u. echo @off rem Usunięcie mapowania jeżeli istnieje net use x: /delete /yes ...
Apr 05, 2019
Page: Importuj wyniki skanowania (LOG System)
Założenia funkcjonalne Akcja ta umożliwia cykliczny import wyników skanowania z określonego katalogu, które powstały w wyniku np. skanowania skanerem offline LOG Audytor https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586975.  Założenia: Akcja wykona: Przegląd wybranej przez operatora ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, automatyzacja, administrators, administracja
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory - sposób drugi (LOG System)
Opis Dowiedz się jak wykonać skanowanie komputerów w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera, który posiada kontroler domeny. Rozwiązanie Przygotowanie skanera LOG Audytor Zalogować się do konsoli LOG System ...
May 07, 2019
Page: Skróty klawiszowe (LOG System)
Założenia System dostarcza funkcję skrótów klawiszowych ułatwiających wykonywanie operacji w narzędziu. Globalne F1 = Plik pomocy F5 = Odśwież Ctrl R = okno Rejestr Widoki Kombinacja z klawiszem Alt: 20181023 133136LOG System 6.0.114.pn ...
Dec 21, 2018
Labels: skróty, nawigacja