Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp 

Ta sekcja zawiera opis reguł automatyzacji dostępnych w systemie. 


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for Automatyzacja.

Page: Automatyzacja pracy (LOG System)
... Wstęp Zakładka Automatyzacja Pracy pozwala na tworzenie reguł automatyzujące działanie systemu, np. w
Dec 19, 2018
Labels: konfiguracja, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Automatyzacja obsługi zgłoszeń (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane automatyzacja zgłoszenia
Dec 27, 2018
Labels: zgłoszenia, automatyzacja
Page: Moduł 'Automatyzacja' (LOG System)
... i wyłączenia automatyzacji za pomocą przycisków ‘Wyłącz’/’Włącz’ w sekcji ‘Automatyzacja’.   Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis ...
Nov 30, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Automatyzacja Zarządzania nośnikami danych (LOG)
... Założenia Posiadając moduł Automatyzacja https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Automatyzacjapracy możemy zbudować reguły, które pozwolą na automatyczną wysyłkę maili ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, nośniki_danych
Page: Możliwość wyłączania mechanizmu automatyzacji (LOG System)
... automatyzacji, mająca na celu zapobieganiu lawinowego wykonywania zadań.  W perspektywie Automatyzacja w bardzo łatwy sposób możemy odszukać duży czerwony przycisk Wyłącz
Dec 27, 2018
Labels: automatyzacja, administrators, administracja
Page: Dostępne akcje w systemie (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane automatyzacja konfiguracja administracja
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, automatyzacja, administracja
Page: Dostępne wyzwalacze w systemie (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane automatyzacja wyzwalacze konfiguracja administracja administrators
Dec 27, 2018
Labels: wyzwalacze, konfiguracja, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Możliwość włączania i wyłączania reguł automatyzacji (LOG System)
... Założenia Grupa przycisków w perspektywie Automatyzacja została powiększona o możliwość włączania oraz wyłączania reguł: 20181120 094334Window.png
Dec 27, 2018
Labels: automatyzacja, administrators, administracja
Page: Automatyczne nadawanie uprawnień (LOG System)
... CMDB. Reguły automatyzacji są dostępne na liście reguł w module Automatyzacja. Dla wniosków o nadanie uprawnień dla systemów, kliknięcie w przycisk
Dec 19, 2018
Labels: konfiguracja, automatyzacja, helpdesk, administrators, administracja
Page: Dodaj relacje pomiędzy zasobami (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane automatyzacja konfiguracja administracja administrators
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, automatyzacja, administrators, administracja