Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Dokument opisuje sposób konfiguracji mechanizmu Automatyzacji programu LOG System w celu uzyskania możliwości automatycznego generowania raportów oraz ich wysyłania na wskazane adresy e-mail.

W celu uzyskania założonego efektu należy przeprowadzić konfigurację dwóch reguł automatyzacji:

Reguła generowania raportu

Tworzymy regułę, która wykona żądany raport.

W poniższym przykładzie posłużymy się wyzwalaczem czasowym, który o określonej godzinie wykona wybrany raport.

Reguła wysyłania wyników raportu na e-mail

Kolejnym krokiem jest utworzenie drugiej reguły.

Reguła musi korzystać z wyzwalacza "Dodanie wpisu w historii zdarzeń".

Akcja wysłania maila z raportem powinna się wykonać gdy w historii zdarzeń systemu pojawi się wpis dotyczący rodzaju zasobu - załącznik, nazwa zasobu - nazwa danego raportu i zostanie wywołany rodzaj zdarzenia 'Dodanie' (poniższy zrzut).

Dla takiego wyzwalacza należy dodać akcję wysłania maila. Ponizszy przykład wysyła maila na konkretny adres z załącznikiem, który jest pobierany z wyzwalacza.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for raport.

Page: Raport ilości wydruków drukarki (LOG System)
... okres przechowywania danych z monitoringu został ustawiony na 30 dni Raport zbliżony swoją strukturą do raportu Raport kosztów wydruku drukarki https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586322 Parametry raportu 20181115 092249Raport ilości wydruków ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki
Page: Raport zmian audytowych (LOG System)
... dostępnych porównań audytów Nazwa komputera Nazwa komputera dla którego tworzymy raport zmian audytowych W przypadku nieokreślenia Nazwy komputera raport zostanie wygenerowany dla wszystkich komputerów, których wyniki skanowania znajdują się
Dec 12, 2018
Labels: raport, audyt
Page: Raport ilości wydruków użytkownika (LOG System)
... okres przechowywania danych z monitoringu został ustawiony na 30 dni Raport zbliżony swoją strukturą do raportu Raport kosztów wydruku użytkownika https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586325 Parametry raportu 20181115 092959Raport ilości wydruków ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, użytkownicy
Page: Raport kosztów wydruku drukarki (LOG System)
... Parametr Opis Nazwa drukarki Drukarka z monitoringu której ma dotyczyć raport. W przypadku nieokreślenia Nazwy drukarki raport zostanie wygenerowany dla wszystkich drukarek (danych z monitoringu). Pokaż szczegóły ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, koszty
Page: Raport kosztów wydruku użytkownika (LOG System)
... Parametr Opis Nazwa użytkownika Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć raport. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika raport zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu). Pokaż szczegóły ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, koszty
Page: Raport Zgłoszenia - Czas rozwiązania (LOG System)
... uwzględniony średni czas rozwiązywania zgłoszeń niezależnie od nadanego mu priorytetu, Raport generowany jest w oparciu o zgłoszenia posiadające status: Rozwiązany https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37849658
Dec 12, 2018
Labels: raport, zgłoszenie
Page: Wykonaj raport (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane raport administracja administrators konfiguracja automatyzacja
Dec 27, 2018
Labels: raport, konfiguracja, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Rozliczenie licencji (raport) (LOG System)
... o komputerach, Zapisywanie rozliczenia licencji, Historia rozliczeń licencji. Założenia funkcjonalne  Raport rozliczenia licencji ma na celu zaprezentowanie wybranych informacji na temat ... x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane rozliczenielicencji rozliczenie licencje oprogramowanie
Dec 12, 2018
Labels: licencje, oprogramowanie, raport, rozliczenie, rozliczenie_licencji
Page: Szybkie raporty na podstawie aktualnego widoku (LOG System)
... pytaniem o otwarcie raportu: image201745 9:22:41.png Tak raport zostanie otwarty przez domyślny program obsługujący dane rozszerzenia plików Nie ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 21, 2018
Labels: raport
Page: Klasyfikacja monitorowanych procesów (LOG System)
... Założenia funkcjonalne Raport zawiera dane zebranych na podstawie monitoringu procesów uruchamianych przez użytkownika ... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane procesy raport
Dec 12, 2018
Labels: raport, procesy