Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Dokument opisuje sposób konfiguracji mechanizmu Automatyzacji programu LOG System w celu uzyskania możliwości automatycznego generowania raportów oraz ich wysyłania na wskazane adresy e-mail.

W celu uzyskania założonego efektu należy przeprowadzić konfigurację dwóch reguł automatyzacji:

Reguła generowania raportu

Tworzymy regułę, która wykona żądany raport.

W poniższym przykładzie posłużymy się wyzwalaczem czasowym, który o określonej godzinie wykona wybrany raport.

Reguła wysyłania wyników raportu na e-mail

Kolejnym krokiem jest utworzenie drugiej reguły.

Reguła musi korzystać z wyzwalacza "Dodanie wpisu w historii zdarzeń".

Akcja wysłania maila z raportem powinna się wykonać gdy w historii zdarzeń systemu pojawi się wpis dotyczący rodzaju zasobu - załącznik, nazwa zasobu - nazwa danego raportu i zostanie wywołany rodzaj zdarzenia 'Dodanie' (poniższy zrzut).

Dla takiego wyzwalacza należy dodać akcję wysłania maila. Ponizszy przykład wysyła maila na konkretny adres z załącznikiem, który jest pobierany z wyzwalacza.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for raport.

Page: Raport ilości wydruków drukarki (LOG System)
... okres przechowywania danych z monitoringu został ustawiony na 30 dni Raport zbliżony swoją strukturą do raportu Raport kosztów wydruku drukarki https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586322 Parametry raportu 20181115 092249Raport ilości wydruków ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki
Page: Raport zmian audytowych (LOG System)
... dostępnych porównań audytów Nazwa komputera Nazwa komputera dla którego tworzymy raport zmian audytowych W przypadku nieokreślenia Nazwy komputera raport zostanie wygenerowany dla wszystkich komputerów, których wyniki skanowania znajdują się
Dec 12, 2018
Labels: raport, audyt
Page: Raport ilości wydruków użytkownika (LOG System)
... okres przechowywania danych z monitoringu został ustawiony na 30 dni Raport zbliżony swoją strukturą do raportu Raport kosztów wydruku użytkownika https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586325 Parametry raportu 20181115 092959Raport ilości wydruków ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, użytkownicy
Page: Raport kosztów wydruku drukarki (LOG System)
... Parametr Opis Nazwa drukarki Drukarka z monitoringu której ma dotyczyć raport. W przypadku nieokreślenia Nazwy drukarki raport zostanie wygenerowany dla wszystkich drukarek (danych z monitoringu). Pokaż szczegóły ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, koszty
Page: Raport kosztów wydruku użytkownika (LOG System)
... Parametr Opis Nazwa użytkownika Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć raport. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika raport zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu). Pokaż szczegóły ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, koszty
Page: Raport Zgłoszenia - Czas rozwiązania (LOG System)
... uwzględniony średni czas rozwiązywania zgłoszeń niezależnie od nadanego mu priorytetu, Raport generowany jest w oparciu o zgłoszenia posiadające status: Rozwiązany https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37849658
Dec 12, 2018
Labels: raport, zgłoszenie
Page: Wykonaj raport (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane raport administracja administrators konfiguracja automatyzacja
Dec 27, 2018
Labels: raport, konfiguracja, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Rozliczenie licencji (raport) (LOG System)
... o komputerach, Zapisywanie rozliczenia licencji, Historia rozliczeń licencji. Założenia funkcjonalne  Raport rozliczenia licencji ma na celu zaprezentowanie wybranych informacji na temat ... x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane rozliczenielicencji rozliczenie licencje oprogramowanie
Dec 12, 2018
Labels: licencje, oprogramowanie, raport, rozliczenie, rozliczenie_licencji
Page: Raporty systemowe LOG (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane raport rozwiązanie zgłoszenie
Nov 21, 2019
Labels: rozwiązanie, raport, zgłoszenie
Page: Szybkie raporty na podstawie aktualnego widoku (LOG System)
... pytaniem o otwarcie raportu: image201745 9:22:41.png Tak raport zostanie otwarty przez domyślny program obsługujący dane rozszerzenia plików Nie ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 21, 2018
Labels: raport