Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

Akcja ta umożliwia zautomatyzowanie procesu usuwania zasobów (do kosza lub trwale) na podstawie danych z wyzwalacza Data w opisie zasobu. 

Założenia:

  • Akcja umożliwia usunięcie zasobu:
    • do Kosza - brak zaznaczonych checkbox'ów
    • trwale - zaznaczony checkbox Usuń trwale
  • W przypadku zasobu Załączniki zaznaczając checkbox Usuń pliki załączników, skasowane zostaną również pliki na dysku (opcja dla załączników importowanych jako Plik na dysk)
Wygląd okna akcji


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for Usuwanie zasobów.

Page: Dodawanie, usuwanie zasobów do grupy zasobów (LOG System)
... Ctrl i normalnie zaznaczać LPM. Następnie wybieramy perspektywe Zasoby > Grupy zasobów > Grupy zasobów > Dodaj zasób 20181023 124707Window.png   Usuwanie zasobów z grupy zasobów Wybieramy interesującą nas grupę zasobów, następnie wiersze które chcemy ...
Dec 17, 2018
Labels: grupy, zasoby
Page: Dodawanie, usuwanie i edycja zasobów w zgłoszeniu (LOG System)
... przycisk Zarządzaj.  image20181130122028.png System uruchomi menu pozwalające na dodawanie, usuwanie lub edycję zasobów podłączonych do zgłoszenia. image20181130122312.png Analogiczne zasady dotyczą dołączania do ... ...
Nov 30, 2018
Labels: zasoby
Page: Grupowa edycja i usuwanie danych zasobów (LOG System)
... wstążki programu lub z menu rozwijanego pojawia się Edycja wielu zasobów. 20181023 144931Edycja wielu zasobów.png Zmiana dowolnego pola spowoduje powielenie wartości ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby
Page: Dodawanie, usuwanie i edycja zbiorów danych w zgłoszeniu (LOG System)
... jest analogiczna z powiązaniem zasobu ze zgłoszeniem.  image20181218151650.png Dodawanie, usuwanie i edycja zasobów w zgłoszeniu Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom ...
Dec 24, 2018
Labels: zasoby, zbiory_danych
Page: Dodawanie, usuwanie i edycja systemów informatycznych w zgłoszeniu (LOG System)
... identyczna jak dla powiązania zasobu ze zgłoszeniem.  image2018121815189.png Dodawanie, usuwanie i edycja zasobów w zgłoszeniu Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom ...
Dec 18, 2018
Labels: systemy_informatyczne, zasoby
Page: Dodawanie, usuwanie i edycja procesów biznesowych w zgłoszeniu (LOG System)
... identyczna jak dla powiązania zasobu ze zgłoszeniem.  image20181218151729.png Dodawanie, usuwanie i edycja zasobów w zgłoszeniu Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom ...
Dec 18, 2018
Labels: zasoby, procesy_biznesowe
Page: Tworzenie i zarządzanie filtrami danego użytkownika w drzewie zasobów (LOG System)
... metody filtrowania danych w LOG System. Tworzenie filtrów w drzewie zasobów Z poziomu konsoli administracyjnej przechodzimy na zakładkę Zasoby i zaznaczamy ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby
Page: Moduł 'Zasoby' (LOG System)
... zasobami'. Przeniesione zasoby możemy podejrzeć wybierając 'Archiwum komputerów' na "drzewie zasobów'. Trwałe usuwanie zasobów poprzez wybór opcji 'Usuń zasób do kosza' z listy pod ... ...
Dec 04, 2018
Labels: test, funkcja
Page: KB-1910- Opis uprawnień grup w Helpdesku. (LOG System)
... szczegółach zgłoszenia. Checkbox umożliwia edytowanie zadania w szczegółach zadania. brak Usuwanie Checkbox umożliwia usuwanie zgłoszenia. Checkbox umożliwia usuwanie zadania. Agent Zarządzanie relacjami Checkbox umożliwia zarządzanie relacjami w zakładce ...
Oct 08, 2019
Page: Przeglądanie danych komputerów w Archiwum (LOG System)
... prezentowane są na takich samych zasadach jak komputery w Ewidencji zasobów. Istnieje możliwość grupowania i filtrowania listy komputerów w Archiwum. Dostępne ...
Dec 17, 2018
Labels: komputery, archiwum