Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W zakładce Konfiguracja --> Integracja z LDAP/AD, możemy skonfigurować parametry synchronizacji pracowników z/w Active Directory. W Pole identyfikujące użytkownika z ActiveDirecotry możemy zdefiniować po jakim polu będzie się odbywać ta synchronizacja. Dostępne do wyboru pola to:

  • Nazwa konta
  • E-mail
  • Nazwa

Zaznaczenie opcji Automatycznie synchronizuj z ActiveDirectory powoduje automatyczną synchronizację konta w Active Directory po modyfikacji tego konta w LOG System.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia opisywaną konfigurację:

Uwaga!

Zaznaczenie pola Automatycznie synchronizuj z ActiveDirectory, spowoduje pojawianie się monitów o wprowadzenie użytkownika i hasła do domeny po każdorazowym edytowaniu pracownika w programie. Poprawne wpisanie danych logowania spowoduje automatyczne edytowanie pracownika w domenie.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for active directory.

Page: Funkcjonalność parametru filtrowania danych w podglądzie Active Directory (LOG System)
... Założenia Dostęp do Active Directory z poziomu programu jest możliwy w dwóch miejscach. Z poziomu
Dec 21, 2018
Labels: active, filtry, directory
Page: Konfiguracja integracji z Active Directory (LOG System)
... Założenia Dostęp do konfiguracji Integracji z Active Directory: Administracja > Konfiguracja > Integracja z Active Directory. System umożliwia wprowadzenie dowolnej ilości konfiguracji serwerów Active Directory dla różnych domen. Aby dodać nową konfigurację do ...
Sep 26, 2019
Labels: ad, konfiguracja, active_directory, helpdesk
Page: Wczytanie pracowników z Active Directory (LOG System)
... Aby dodać pracowników z Active Directory do bazy należy przejść do widoku Zasoby i na liście ...
Nov 28, 2018
Page: Import komputerów z Active Directory (LOG System)
... Funkcja importu komputerów znajdujących się w Active Directory znajduje się w perspektywie Sieć ( 1 ), w widoku Active Directory ( 2 ). Użytkownik znajdujący się w tym widoku ma do dyspozycji ...
Nov 28, 2018
Page: Synchronizacja komputerów z Active Directory (LOG System)
... Założenia funkcjonalne Akcja ta umożliwia synchronizacje danego komputera z Active Directory Założenia: mamy możliwość wyboru aktualizacje po stronie LOG'a bądź Active ...
Dec 27, 2018
Labels: ad, synchronizacja, automatyzacja, administrators, active_directory ... 1 more labels.
Page: Synchronizuj pracowników z Active Directory (LOG System)
... ścieżki, przydatna opcja w przypadku posiadania więcej niż jednej domeny Active Directory Wygląd okna akcji 20190129 104834Nowa reguła (krok 2 z 2 ...
Jan 29, 2019
Labels: ad, automatyzacja, active_directory, administrators, administracja
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak wykonać skanowanie komputerów w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera, który posiada kontroler domeny. Rozwiązanie ...
Apr 05, 2019
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory - sposób drugi (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak wykonać skanowanie komputerów w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera, który posiada kontroler domeny. Rozwiązanie ... domeny. Stworzyć nowy skrypt w Powershell'u NewItem C:\Skaner ItemType ...
May 07, 2019
Page: Synchronizacja pracowników z Active Directory (LOG System)
Założenia W zakładce Zasoby > Zasoby > Ludzie zaznaczamy Pracownika lub wielu Pracowników i klikamy na Zarządzaj zasobami > Synchronizuj dane z LDAP lub wybieramy z menu rozwijanego. 20181113 090125Window.png Możemy wybrać kierunek ...
Dec 12, 2018
Page: Konfiguracja i logowanie do LDAP (LOG)
... ma możliwość skonfigurowania jakie dane mają się pokazywać w podglądach Active Directory oraz w jaki sposób te dane mają zostać zaimportowane. W ...
Dec 27, 2018
Labels: ad, konfiguracja, ldap