Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

W celu konfiguracji nazw pól dodatkowych opisujących zasoby należy przejść do zakładki Konfiguracja --> Definiowanie pola zasobów:

Po zdefiniowaniu nazw efekt będzie od razu widoczny z poziomu danego zasobu, np.:


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for pola zasobów.

Page: Pola opisujące zasoby (LOG System)
... którym możemy opisać dany zasób: 20181025 082013Komputer.png Powyższy przykład pokazuje pola dostępne podczas dodawania/edycji zasobu rodzaju Komputer w którym np ... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane zasoby
Dec 17, 2018
Labels: pola, zasoby
Page: Zmiana domyślnych podpowiadanych wartości pola "typ zasobów" (LOG)
... predefiniowane typy zasobów które można zmienić. Wystarczy wybrać z rozwijanego pola interesującą nas opcję lub dodać własną. W podanym przykładzie podczas ... Założenia Należy przejść do perspektywy Konfiguracja > Zasoby > Standardowe wartości ...
Dec 27, 2018
Labels: wartości, zasoby, zmiana
Page: WebService - import zasobów (LOG)
... wywołania, które umożliwiają import zasobów: http://adresserweralog:port/import Polecenie importu zasobów można użyć na dwa sposoby: POSTem przekazując parametry w URLu ... Wstęp LOG System posiada możliwość importowania ...
Dec 19, 2018
Labels: import, konfiguracja, webservice, administracja
Page: Grupowa edycja i usuwanie danych zasobów (LOG System)
... spowoduje powielenie usunięcia wartości do wszystkich edytowanych w tym czasie zasobów. W tym celu po wybraniu danego pola usuwamy jego wartość poprzez kombinację klawiszy CTRLDELETE.  Edycję zasobów można także wywołać naciskając ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby
Page: Definiowanie własnych pól w zasobach (LOG System)
... z pięciu dostępnych pól należy przejść do perspektywy Konfiguracja > Definiowanie pola zasobów: 20181026 105313LOG System 6.0.114.png Po zdefiniowaniu nazw dla każdego ...
Dec 17, 2018
Labels: pola, zasoby
Page: Widget - Statystyka statusów zasobów (LOG System)
... widgetu Widget Statystyka statusów zasobów.png Jak zmienić domyślnie podpowiadane wartości pola "typ zasobów"? https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586538 Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ... po: typach zasobów ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Importowanie zasobów oraz relacji pomiędzy zasobami z plików tekstowych (LOG)
... programów ewidencjonujących. Przygotowanie danych do importu Aby zaimportować dowolną grupę zasobów, np. komputery należy najpierw odpowiednio przygotować plik z danymi do ...
Jun 24, 2019
Labels: pliki_tekstowe, import, zasoby, favourite
Page: Data w opisie zasobu (LOG System)
... audytu, Listę zmiennych z podstawionymi wartościami dla każdego z pasujących zasobów. Pola dostępne do filtrowania: Nazwa pola Rodzaj pola Rodzaj zasobu Lista wyboru Filtr Lista wyboru Termin Lista wyboru ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, zasoby, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Specyfikacja procesu incydent bezpieczeństwa informacji (LOG System)
... zawartość formularzy zgłoszeń Formularz wejściowy: incydent bezpieczeństwa informacji https://dokumentacja.logsystem.pl/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknownattachment?locale=plPL&version=2 Etykieta pola: Wartość Pola: Widoczność Uwagi: Tytuł: Incydent bezpieczeństwa informacji Wszystkie pola w formularzu widoczne dla wszystkich użytkowników. Pole edytowalne Zagrożenie Awaria ...
May 31, 2019
Page: Przekazanie zasobu od osoby do osoby (LOG System)
... Założenia funkcjonalne  Raport ma na celu prezentację zasobów jakie zostały przekazane pomiędzy dwoma pracownikami lub też gdy nastąpiło ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, przekazanie, użytkownicy