Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

W celu konfiguracji nazw pól dodatkowych opisujących zasoby należy przejść do zakładki Konfiguracja --> Definiowanie pola zasobów:

Po zdefiniowaniu nazw efekt będzie od razu widoczny z poziomu danego zasobu, np.:


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for pola zasobów.

Page: Pola opisujące zasoby (LOG System)
... którym możemy opisać dany zasób: 20181025 082013Komputer.png Powyższy przykład pokazuje pola dostępne podczas dodawania/edycji zasobu rodzaju Komputer w którym np ... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane zasoby
Dec 17, 2018
Labels: pola, zasoby
Page: Zmiana domyślnych podpowiadanych wartości pola "typ zasobów" (LOG System)
... predefiniowane typy zasobów które można zmienić. Wystarczy wybrać z rozwijanego pola interesującą nas opcję lub dodać własną. W podanym przykładzie podczas ... Założenia Należy przejść do perspektywy Konfiguracja > Zasoby > Standardowe wartości ...
Dec 27, 2018
Labels: wartości, zasoby, zmiana
Page: WebService - import zasobów (LOG System)
... wywołania, które umożliwiają import zasobów: http://adresserweralog:port/import Polecenie importu zasobów można użyć na dwa sposoby: POSTem przekazując parametry w URLu ... Wstęp LOG System posiada możliwość importowania ...
Dec 19, 2018
Labels: import, konfiguracja, webservice, administracja
Page: Importowanie zasobów oraz relacji pomiędzy zasobami z plików tekstowych (LOG System)
... programów ewidencjonujących. Przygotowanie danych do importu Aby zaimportować dowolną grupę zasobów, np. komputery należy najpierw odpowiednio przygotować plik z danymi do ...
Jun 24, 2019
Labels: pliki_tekstowe, import, zasoby, favourite
Page: Grupowa edycja i usuwanie danych zasobów (LOG System)
... spowoduje powielenie usunięcia wartości do wszystkich edytowanych w tym czasie zasobów. W tym celu po wybraniu danego pola usuwamy jego wartość poprzez kombinację klawiszy CTRLDELETE.  Edycję zasobów można także wywołać naciskając ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby
Page: Definiowanie własnych pól w zasobach (LOG System)
... z pięciu dostępnych pól należy przejść do perspektywy Konfiguracja > Definiowanie pola zasobów: 20181026 105313LOG System 6.0.114.png Po zdefiniowaniu nazw dla każdego ...
Dec 17, 2018
Labels: pola, zasoby
Page: Widget - Statystyka statusów zasobów (LOG System)
... widgetu Widget Statystyka statusów zasobów.png Jak zmienić domyślnie podpowiadane wartości pola "typ zasobów"? https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586538 Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ... po: typach zasobów ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Specyfikacja procesu incydent bezpieczeństwa informacji (LOG System)
... zawartość formularzy zgłoszeń Formularz wejściowy: incydent bezpieczeństwa informacji https://dokumentacja.logsystem.pl/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknownattachment?locale=plPL&version=2 Etykieta pola: Wartość Pola: Widoczność Uwagi: Tytuł: Incydent bezpieczeństwa informacji Wszystkie pola w formularzu widoczne dla wszystkich użytkowników. Pole edytowalne Zagrożenie Awaria ...
May 31, 2019
Page: Data w opisie zasobu (LOG System)
... audytu, Listę zmiennych z podstawionymi wartościami dla każdego z pasujących zasobów. Pola dostępne do filtrowania: Nazwa pola Rodzaj pola Rodzaj zasobu Lista wyboru Filtr Lista wyboru Termin Lista wyboru ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, zasoby, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Specyfikacja procesu naruszenie ochrony danych (LOG System)
... zawartość formularzy zgłoszeń Formularz wejściowy: naruszenie ochrony danych  https://dokumentacja.logsystem.pl/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknownattachment?locale=plPL&version=2 Etykieta pola: Wartość Pola: Widoczność Uwagi: Tytuł: Naruszenie ochrony danych Wszystkie pola w formularzu widoczne dla wszystkich użytkowników. Pole edytowalne Zagrożenie Awaria ...
May 31, 2019
Labels: naruszenie_ochrony_danych, rodo