Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

Należy przejść do perspektywy Konfiguracja -> Zasoby -> Standardowe wartości pola 'typ zasobu':

Zostaną wyświetlone domyślnie predefiniowane typy zasobów które można zmienić. Wystarczy wybrać z rozwijanego pola interesującą nas opcję lub dodać własną. W podanym przykładzie podczas tworzenia zasobu Komputer automatycznie pole typ zasobu zostaje uzupełnione wartością: Laptop.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for typ zasobu.

Page: Struktura zasobów - wg typu zasobu (LOG System)
... zasobu Typ zasobu jaki zostanie uwzględniony w raporcie. Dla każdego Zasobu możemy określić Typ zasobu (grupa kolumn Parametry). W przypadku braku wybrania typu zasobu lub wstawienia znaku % w raporcie zostaną uwzględnione ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, zasoby, sprzęt
Page: Przekazanie zasobu od osoby do osoby (LOG System)
... zasób został przekazany Potwierdził Należy wybrać pracownika, który potwierdził przekazanie zasobu Typ zasobu Opcjonalnie możemy z rozwijanej listy wybrać Typ zasobu, jaki ma się pojawić na liście w raporcie przekazanych zasobów ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, przekazanie, użytkownicy
Page: Etykieta zasobu - jeden lub dwa kody kreskowe (LOG System)
... Parametr na podstawie którego zostaną wygenerowane etykiety dla danego rodzaju zasobu Typ zasobu Parametr na podstawie którego zostaną wygenerowane etykiety dla danego typu ... należy je umieścić na odpowiadających im zasobach. Parametry raportu Etykieta ...
Dec 12, 2018
Labels: qr, raport
Page: Aktywność w rejestrze systemów zewnętrznych (LOG System)
... lokalizacja Nazwa grupy wartość filtra definiowanego w Typie grupy Rodzaj zasobu 1 Rodzaj z LOG System Nazwa zasobu 1 nazwa zasobu w LOG Rodzaj zasobu 2 Rodzaj z LOG System Nazwa ...
Dec 27, 2018
Labels: rejestr, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Automatyczne wysyłanie wykonanego raportu (LOG System)
... przypadku gdy LOG System odnotuje zdarzenie dotyczące dodania do bazy zasobu rodzaju Załącznik (Typ zasobu Raport). Jeżeli takie zdarzenie zostanie odnotowane, LOG System automatycznie wyśle ...
Dec 27, 2018
Labels: raport, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Dodanie wpisu w historii zdarzeń (LOG System)
... wyzwalacza. Pola dostępne do filtrowania: Nazwa pola Rodzaj pola Rodzaj zasobu Lista wyboru Typ zasobu Lista wyboru Nazwa zasobu Tekstowe (możliwość stosowania znaku "%") Data zmiany Data (bez godziny czyli ...
Dec 27, 2018
Labels: historia_zdarzeń, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Importowanie zasobów oraz relacji pomiędzy zasobami z plików tekstowych (LOG)
... zasadzie lecz wymaga przygotowania specjalnego pliku tekstowego gdzie należy podać: Typ podstawowego zasobu Klucz dla podstawowego zasobu Nazwę relacji (nazwa relacji podrzędnej lub nadrzędnej) https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=33489114#Zasadydzia%C5%82aniaRelacjiRelacjesystemowe Typ zasobu (rodzaj), z którym nawiązywana ...
Jun 24, 2019
Labels: pliki_tekstowe, import, zasoby, favourite
Page: Widget - Statystyka statusów zasobów (LOG System)
... po typach zasobów. Perspektywa Zasoby > drzewo Zasoby > zakładka Zasoby > kolumna Typ zasobu Statusy: Wszystkie Parametr uwzględniający wszystkie zasoby niezależnie od posiadanego obecne ... ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Instalacja oprogramowania w szczegółach (LOG System)
... raporcie numeru ewidencyjnego jaki został wpisany w sekcji Parametry dla zasobu komputer Pokaż typ zasobu Zaznaczenie checkbox'a umożliwia pokazanie w raporcie typu zasobu jaki został wybrany w sekcji Parametry dla zasobu ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, instalacja
Page: Wykonywanie poleceń w LOG System za pomocą WEB API (LOG System)
... relacji: <input type="text" name="Relation" value="Administrator"><br> Typ zasobu nadrzędnego: <input type="text" name="MasterType" value="Employee"><br> Klucz ... Wymagane jest skonfigurowanie odpowiedniej reguły automatyzacji w LOG Dodanie/edycja ...
May 10, 2019