Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

Ustawienia domyślnych ikon dla zasobów można zmienić w perspektywie Konfiguracja w sekcji Zasoby -> Standardowe ikony dla zasobów.

Poniższy obraz przedstawia miejsce gdzie można zmienić wybrane ikony.
Ikony są przechowywane w słownikach programu. Istnieje możliwość dodawania własnych ikon w postaci plików PNG w rozmiarze 16x16.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for ikona zasobu.

Page: Moduł 'Zasoby' (LOG System)
... Relacje', w sekcji 'Przyciski funkcyjne'.  Możliwość utworzenia raportu dla poszczególnego zasobu poprzez rozwinięcie listy pod ikoną 'Raporty' i wybór odpowiedniej opcji.  Wykonanie audytu dla zasobu bądź grupy zasobów typu komputer poprzez ...
Dec 04, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Dodawanie, usuwanie i edycja zasobów w zgłoszeniu (LOG)
... zgłoszenia ikona image20181130121042.png. image20181130121128.png Dodawanie, usuwanie i edycja zasobu z poziomu szczegółów zgłoszenia Uprawnieni użytkownicy (np. operatorzy helpdesk) mogą ... zasoby zaznaczamy klikając w pole checkbox znajdujące się obok nazwy ...
Nov 30, 2018
Labels: zasoby
Page: Utworzenia nowej usługi z wykorzystaniem domyślnego Workflow (LOG)
... nazwa widoczna w przypadku uruchomienia LOG Helpdesk w wersji angielskiej Ikona Ikona widoczna na "kafelku" usługi po kliknięciu w Dodaj zgłoszenie (w ... ...
Feb 13, 2020
Labels: workflow, konfiguracja, usługi, helpdesk
Page: Pola opisujące zasoby (LOG System)
... które w zależności od potrzeb należy wypełnić podczas dodawania takiego zasobu lub też w trakcie edycji już istniejącego. Dodawanie licencji do ...
Dec 17, 2018
Labels: pola, zasoby
Page: Wykonywanie szybkich raportów na podstawie widoków (LOG System)
... dostępnych formatów pliku. 20181105 153332Window.png Poniżej przedstawiono przykładowe raporty: Podsumowanie zasobu typu komputer (BKKSVR03) zapisane do pliku .xls. Dane podstawowe   Data ...
Dec 24, 2018
Labels: raporty, szybkie_raporty
Page: Importowanie zasobów oraz relacji pomiędzy zasobami z plików tekstowych (LOG)
... 27.png Kluczem do importu interfejsów sieciowych jest Nazwa danego Zasobu (w przypadku braku zasobu o podanej nazwie w pliku tekstowym import dla tego zasobu ... ...
Jun 24, 2019
Labels: pliki_tekstowe, import, zasoby, favourite
Page: Cykl życia zgłoszenia (LOG)
... następnie wybierz zakładkę "Cykl życia zgłoszenia" w panelu wyboru zakładki (ikona osi czasu). image20191219114652.png 2. Po przejściu do zakładki wyświetli ...
Jan 10, 2020
Page: Załączniki w bazie LOG System - jak dodać załączniki? (LOG System)
... Miejsce przechowywania dodanego załącznika W pojawiającym się oknie dodawania nowego zasobu w sekcji Typ załącznika dostępne są następujące pola: Typ pliku ...
Dec 12, 2018
Labels: załącznik
Page: Rejestr systemów informatycznych (LOG System)
... do rejestru Pole daty Data ostatniej aktualizacji wpisu Pole kalendarz Ikona Pole wyboru. Wybór ikony zasobu Poziom ryzyka Pole wyboru Typ Pole wyboru Nazwa instancji Pole ...
Dec 11, 2018
Labels: rejestr, rodo
Page: Rejestr szkoleń (LOG System)
... Data dodania Pole daty Data ostatniej aktualizacji wpisu Pole kalendarz Ikona Pole wyboru. Wybór ikony zasobu Poziom ryzyka Pole wyboru Typ Pole wyboru Nazwa Pole tekstowe ...
Dec 21, 2018
Labels: szkolenia, rejestr, rodo