Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

Należy przejść do widoku Konfiguracja -> Domyślny typ załączników:

Następnie wybieramy interesujący nas sposób Domyślnego typu załączników takich jak:

Wypisana wartość w polu Domyślna ścieżka zapisu na serwerze aplikacji odnosi się do wybranej opcji Plik na dysku. Wymaga wpisania ręcznie pełnej ścieżki do istniejącego katalogu np.:C:\LOG System co spowoduje skopiowanie załącznika do podanej lokalizacji

W przypadku braku katalogu zostanie on automatycznie utworzony przez LOG System

Opcja Wpis do bazy danych powoduje skopiowanie całego załącznika w postaci binarnej do bazy danych. Może to powodować spowolnienie pracy systemu.

Opcja Skrót tworzy stałe powiązanie pomiędzy plikiem załącznika, a programem. W tym przypadku plik nie jest kopiowany.

 

W przypadku konieczności ujednolicenia załączników do jednego typ załączników możemy użyć opcji Konwertuj:

W przypadku konwersji możemy zmienić wszystkie załączniki w dwóch kierunkach:

  • na Wpisy do bazy danych
  • na Plik na dysku

Uwaga!

Opcja konwersji nie dotyczy załączników typu SkrótStatus AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for załącznik.

Page: Podglądanie treści załączników (LOG System)
... drzewku Załączniki > rozwinąć listę pod przyciskiem funkcyjnym Załączniki > Podgląd załącznika. Załącznik otwarty zostanie przez domyślnie skonfigurowany (w systemie operacyjnym) do niego ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 12, 2018
Labels: załącznik
Page: Dodawanie załączników (LOG System)
... lub plików należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk Dodaj załącznik. image2018113011216.png Prawidłowo dodany załącznik lub załączniki będą widoczne w szczegółach zgłoszenia.  image20181130105023.png Status
Dec 24, 2018
Labels: załącznik
Page: Załączniki (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane załącznik
Dec 12, 2018
Labels: załącznik
Page: Zwiększenie wielkości załącznika (LOG System)
... Założenia Domyślnie każdy załącznik dodawany do zgłoszenia, zadania czy też do artykułu w bazie
Dec 27, 2018
Labels: rozmiar, modyfikacja, załącznik, helpdesk
Page: Załączniki w bazie LOG System - jak dodać załączniki? (LOG System)
... dodawania nowego załącznika w którym należy wskazać skąd będzie importowany załącznik oraz gdzie i w jaki sposób będzie przechowywany w bazie ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 12, 2018
Labels: załącznik
Page: Zasoby (szczegóły) (LOG System)
... x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane zasoby sprzęt ludzie dokumenty załącznik lokalizacje szkolenia użytkownicy
Dec 12, 2018
Labels: ludzie, szkolenia, lokalizacje, zasoby, dokumenty ... 3 more labels.
Page: P-8.3-1 - Procedura obsługi incydentów (LOG)
... Helpdesk KB1902 Zebranie danych z log'ów systemowych dla LOG System Załącznik Zrzuty ekranowe (opcja) Ewentualne zrzuty ekranowe Załącznik Kod błędu (opcja) Kod wyjątku krytycznego Opis Stan usługi na ...
Nov 21, 2019
Page: Automatyczne wysyłanie wykonanego raportu (LOG System)
... LOG System odnotuje zdarzenie dotyczące dodania do bazy zasobu rodzaju Załącznik (Typ zasobu Raport). Jeżeli takie zdarzenie zostanie odnotowane, LOG System ...
Dec 27, 2018
Labels: raport, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Zasady działania Relacji (LOG)
... że relacja wykorzystanie licencji dotyczy licencji typu innego niż OEM. Załącznik Relacja której użycie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla zasobu ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje, favourite
Page: Widget - Statystyka rodzajów zasobów (LOG System)
... Usługi Parametr informujący o ilości zasobów typu Usługi w systemie Załącznik Parametr informujący o ilości zasobów typu Załącznik w systemie Prezentacja przykładowego widgetu image2018716 10:21:34.png ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb