Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

- Głównym założeniem raportu jest przedstawienie, na podstawie trzech przedziałów czasowych, ilość zgłoszeń jakie zostały rozwiązane w sparametryzowanych przedziałach czasowych na przestrzeni danego okresu,

- Zgłoszenia zostały pogrupowane w oparciu o Priorytet, a w podsumowaniu został uwzględniony średni czas rozwiązywania zgłoszeń niezależnie od nadanego mu priorytetu,

- Raport generowany jest w oparciu o zgłoszenia posiadające status: Rozwiązany lub Zamknięty.

Parametry raportu

ParametrOpis
Typ okresuParametr pozwalający w szybki sposób ustalić za jaki okres będzie wygenerowany raport, np. miesiąc, rok
Długość okresuDługość wcześniej ustalonego parametru Typ okresu (nie dotyczy Typ okresu - Zakres dat)
Okres odData początkowa badanego przedziału czasowego. Parametr aktywny w przypadku wyboru: Typ okresu - Zakres dat
Okres doData końcowa badanego przedziału czasowego. Parametr aktywny w przypadku wyboru: Typ okresu - Zakres dat
Czas rozwiązania od (w minutach)Zakres czasu rozwiązania zgłoszenia
Czas rozwiązania do (w minutach)Zakres czasu rozwiązania zgłoszenia

Prezentacja przykładowego raportu


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 7 search result(s) for Raporty, czas rozwiązania.

Page: Ewidencja czasu pracy i kosztu obsługi zgłoszenia (LOG)
... licencje: 20181207 125322Szczegóły grupy Helpdesk – Opera.png Nazwa uprawnienia Zgłoszenia Zadania Czas i koszty pracy widoczność zakładki Czas pracy w szczegółach zgłoszenia, ale tylko odnoszące się do zalogowanego ...
Dec 27, 2018
Labels: czas_pracy, konfiguracja, koszty, zgłoszenia, helpdesk
Page: Monitorowanie procesów uruchamianych na komputerach (LOG System)
... użytkownika (powiązana z zasobem typu pracownik), który jest właścicielem procesu, Czas, w którym użytkownik wykorzystywał proces na tzw. "pierwszym planie" z ...
Dec 21, 2018
Labels: monitoring, komputery
Page: Monitorowanie stron WWW uruchamianych na komputerach (LOG System)
... użytkownika (powiązana z zasobem typu pracownik), który odwiedził strony WWW , Czas, w którym strona WWW była widoczna na tzw. "pierwszym planie ...
Dec 21, 2018
Labels: monitoring, komputery
Page: Zasady wsparcia (SLA) (LOG)
... Producent/Użytkownik Działanie Zgłasza sprawę Klasyfikuje sprawę Potwierdza przyjęcie zgłoszenia (czas reakcji) Analiza sprawy Przygotowanie obejścia, rozwiązania tymczasowego, udostępnienie wersji z poprawką Ostateczne zamknięcie sprawy / akceptacja (czas ...
Mar 16, 2020
Page: P-8.3-2 - Procedura obsługi pytań (LOG System)
... zrozumiałe. Tylko kompletne i zrozumiałe zgłoszenia są procedowane dalej. Maksymalny czas na uzupełnienie zgłoszenia do 3BD. W przypadku braku możliwości uzupełnienia ...
May 08, 2019
Page: P-8.3-1 - Procedura obsługi incydentów (LOG)
... zgłoszenie było kompletne. Tylko kompletne zgłoszenia są procedowane dalej. Maksymalny czas na uzupełnienie zgłoszenia do 3BD. W przypadku braku możliwości uzupełnienia ...
Feb 04, 2020
Page: Monitoring wydruków (LOG System)
... urządzeń generowanie graficznych raportów w oparciu o zebrane dane Konfiguracja rozwiązania Aby wyłączyć/włączyć ponownie funkcjonalność na wybranych komputerach należy przeprowadzić ...
Dec 21, 2018
Labels: wydruki, monitoring