Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

- Raport umożliwia przedstawienie zidentyfikowanego oprogramowania na komputerach w obrębie danego audytu,

- W celu poprawnego wygenerowania raportu należy w pierwszej kolejność wykonać identyfikację oprogramowania na komputerach w audycie na podstawie którego powstanie raport,

- Ponadto na potrzeby informacji dotyczącej użytkownika danego komputer możemy przypisać użytkownika do danego komputera za pomocą relacji użytkownik.

Uwaga!

W przypadku użycia relacji innej niż Użytkownik kolumna Przypisany użytkownik pozostanie w raporcie pusta.

Parametry raportu

Parametr
Opis
Nazwa audytuWybór audytu z jakiego mają pochodzić dane dotyczące zidentyfikowanego oprogramowania wraz ze ścieżką instalacji

Prezentacja przykładowego raportu

Uwaga!

Dane w kolumnie Najczęściej zalogowany użytkownik są zbierane na podstawie monitoringu logowania użytkowników.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for Oprogramowanie.

Page: Oprogramowanie - Ważności licencji (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane licencje oprogramowanie raport
Dec 12, 2018
Labels: licencje, oprogramowanie, raport
Page: Oprogramowanie - Braki na komputerach (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane braki oprogramowanie raport
Dec 12, 2018
Labels: oprogramowanie, raport, braki
Page: Dodawanie nowej pozycji słownikowej - Oprogramowanie (LOG)
... Założenia W celu utworzenia nowej pozycji słownikowej Oprogramowanie należy przejść do perspektywy Audyty > zakładka Audyty > Oprogramowanie > Pliki aplikacjiwybrać odpowiednie pliki na podstawie których będziemy tworzyć nową ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, dodawanie, słowniki
Page: Oprogramowanie nie zostało zidentyfikowane - zamówienie wzorca (LOG)
... jest sukcesywnie rozwijana, może się jednak zdarzyć sytuacja w której oprogramowanie występujące na Państwa komputerach nie zostanie poprawnie zidentyfikowane. Założenia W ...
Oct 16, 2020
Labels: wzorce, audyt, administracja
Page: Sprawdzenie na podstawie jakich informacji zostało zidentyfikowane oprogramowanie (LOG System)
... Założenia funkcjonalne Gdy chcemy sprawdzić na jakiej podstawie zostało zidentyfikowane oprogramowanie wystarczy zaznaczyć interesujący nas wiersz a następnie rozwinąć naciskając na   w ...
Nov 29, 2018
Labels: identyfikacja_oprogramowania, audyt, skanowanie
Page: Zidentyfikowano oprogramowanie (LOG System)
Wstęp Celem tego wyzwalacza jest wykonanie zdefiniowanej akcji w przypadku znalezienia (w procesie identyfikacji oprogramowania https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Identyfikacjaoprogramowania) określonego oprogramowania. Założenia Wyzwalacz jest uruchamiany po zapisaniu przez system wyników identyfikacji danego komputera ...
Dec 27, 2018
Labels: identyfikacja_oprogramowania, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Zidentyfikowane oprogramowanie - Data ostatniego uruchomienia (LOG System)
Założenia funkcjonalne Widok zidentyfikowanego oprogramowania zawiera informację związaną z datą ostatniego uruchomienia danego oprogramowania: 20181122 140427LOG System 6.1.50 RC.png W systemach operacyjnych począwszy od Vista firma Microsoft domyślnie wyłącza opcję ...
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Sprawdzenie na których komputerach występuje oprogramowanie w rozliczeniu licencji (LOG System)
Założenia funkcjonalne W celu weryfikacji występowania danego oprogramowania na komputerach należy poziomu Rozliczenia licencji kliknąć na znaczek w kolumnie Notatka, przy nazwie oprogramowania. Zostanie wyświetlona lista komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem ...
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Klasyfikacja oprogramowania (LOG)
... i w kolumnie statusu wybrać wymaganą klasyfikację. 20181123 100029Window.png Sklasyfikowane oprogramowanie jest widoczny w Audyty > Audyty > Oprogramowanie > Zidentyfikowane oraz w Zasoby > Podgląd zasobu > Wyniki skanowania > Oprogramowanie > Zidentyfikowane W celu przypisania komputera
Dec 27, 2018
Labels: oprogramowanie, konfiguracja, klasyfikacja
Page: Programy - Statystyka użycia (LOG System)
... niż jedną nazwę oprogramowania należy każdą nazwę oddzielić średnikiem Wykluczone oprogramowanie Oprogramowanie które nie ma zostać uwzględnione w raporcie. Aby wprowadzić więcej ...
Dec 12, 2018
Labels: oprogramowanie, raport, użycie