Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

Zbiorcza analiza audytów jest możliwa w perspektywie Audyty

Kolejnym krokiem jest wybranie widoku Audyty. Widok ten pozwala na przeglądanie zbiorczych wyników skanowania komputerów. Zakres przeglądanych danych w formie audytu wybieramy z rozwijanej listy Audytów. Dolna część okna przedstawia szczegóły skanowania. W zależności jakie dane mają być zestawione, należy wybrać odpowiednią zakładkę: 
 

  • System operacyjny – zbiorcze podsumowanie systemów operacyjnych na komputerach,
  • Komponenty – zbiorcze zestawienie komponentów sprzętowych,
  • Oprogramowanie – zbiorcze zestawienie oprogramowania (przykład poniżej),
  • Pliki danych – zbiorcze zestawienie plików danych (domyślnie *.mp3),
  • Rejestr – zbiorcze zestawienie wpisów w rejestrze o zainstalowanym oprogramowaniu,
  • Ustawienia skanera - zestawienie ustawień jakie były zastosowane do poszczególnych komputerów podczas wykonywania skanowania.
  • Ankieta - informacje odczytane z wypełnionej ankiety importowanej wraz z danymi z programu LOG Audytor.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for Wyniki audytu.

Page: Importuj wyniki skanowania z programu LOG Audytor (LOG System)
... należy z listy rozwijanej wskazać audyt do którego chcemy zaimportować wyniki skanowania import pliku/plików do nowo tworzonego audytu w tym celu należy w polu Nazwa podać nazwę nowo ...
Nov 29, 2018
Labels: konfiguracja, audyt, skanowanie
Page: Importuj wyniki skanowania (LOG System)
... sposobu zapisu danych z importowanych plików: do istniejącego w systemie audytu, do nowoutworzonego przez system audytu: Jako nazwę audytu można podać tekst zawierający słowa kluczowe, które zostaną pomienione w ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Moduł 'Audyty' (LOG System)
... następnie komputer (bądź grupę), z którego chcemy skopiować lub przenieść wyniki skanowania. W dalszym ciągu wybieramy opcję "Kopiuj\Przenieś wyniki audytu" z listy pod ikoną 'Audyt komputerów', znajdującej się w sekcji ...
Dec 04, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Ręczna edycja wyników skanowania komputera (LOG System)
... System 6.0.114.png Należy wybrać komputer, w którym chcemy edytować wyniki skanowania. w tym celu klikamy na niego dwukrotnie. Następnie wybrać ...
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Wymuszenie automatycznego nadpisywania danych audytowych (LOG System)
... konfiguracji. Zmiana tego parametru ma bezpośredni wpływ na parametr Aktualizuj wyniki skanowania audytu w oknie Wykonaj skanowanie online: 20181119 092801Wykonaj skanowanie online (Kompletny ... ...
Dec 27, 2018
Labels: audyt, dane, automatyzacja
Page: Struktura kategorii plików (LOG System)
... plików do danej Kategorii plików, wykonać skanowanie komputerów https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35258431 do audytu na podstawie którego będzie tworzony raport. Parametry raportu 20181115 105705Struktura ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, pliki
Page: Kopiowanie i przenoszenie wyników skanowania między audytami (LOG System)
... z grupy Przycisków funkcyjnych wybieramy opcję Audyt komputerów > Kopiuj\Przenieś wyniki audytu: 20181121 122235LOG System 6.1.50 RC.png Wybieramy Audyt docelowy, ustawiamy odpowiednią ... ...
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Przeglądanie danych komputerów w Archiwum (LOG System)
... wybraną pozycję). Następujące informacje zostały usunięte: Przynależność komputera do grup. Wyniki audytu oprogramowania w zakresie: Plików aplikacji, Plików danych, Rejestru, Danych monitoringu ... ...
Dec 17, 2018
Labels: komputery, archiwum
Page: Skanowanie komputerów (LOG System)
... Wykonaj pełny audyt jest to opcja składająca się z trzech audytów (audytu sprzętu, oprogramowania i użytkowników) Jeżeli nie interesuje nas pełen audyt ...
Dec 12, 2018
Labels: audyty, skanowanie
Page: Identyfikacja oprogramowania (LOG System)
... wyświetlić szczegóły (dwuklikiem) żądanego komputera. Kolejnym krokiem jest wybranie zakładki Wyniki skanowania. Wyniki skanowania prezentowane są zawsze w kontekście danego audytu, który wybieramy w kolejnym kroku z listy dostępnych audytów. Proces ...
Dec 21, 2018
Labels: licencje, audyt