Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

  • Raport prezentujący koszty wydruku dla danego użytkownika w firmie z uwzględnieniem kosztów oraz ilości wydrukowanych stron na danej drukarce
  • Do poprawnego wykonania raportu niezbędny jest aktywny monitoring na komputerach oraz odpowiednia konfiguracja Kosztów wydruku. Komputery nie posiadające zainstalowanego agenta z włączonym monitoringiem wydruku zostaną pominięte w procesie tworzenia raportu
  • Na podstawie zebranych danych w monitoringu prezentujemy dane na wykresie kołowym oraz dane tabelaryczne
  • Należy pamiętać że domyślny okres przechowywania danych z monitoringu został ustawiony na 30 dni

Parametry raportu

ParametrOpis
Nazwa użytkownikaUżytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć raport. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika raport zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu).
Pokaż szczegółyZaznaczenie checkbox'a umożliwia przedstawienie w postaci tabelarycznej szczegółowych danych dotyczących wydruku dla poszczególnych użytkowników
Typ okresuParametr pozwalający w szybki sposób ustalić za jaki okres będzie wygenerowany raport, np. miesiąc, rok
Długość okresuDługość wcześniej ustalonego parametru Typ okresu (nie dotyczy Typ okresu - Zakres dat)
Okres odData początkowa badanego przedziału czasowego. Parametr aktywny w przypadku wyboru: Typ okresu - Zakres dat
Okres doData końcowa badanego przedziału czasowego. Parametr aktywny w przypadku wyboru: Typ okresu - Zakres dat

Prezentacja przykładowego raportu


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for wydruki.

Page: Monitoring wydruków (LOG System)
... zmianę konfiguracji agentów? https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=4194735 Parametry powiązane z monitoringiem wydruków to: Monitoring > Wydruki (włączenie, wyłączenie funkcjonalności) Monitoring > Wydruki > Monitoruj w trybie serwera druku (funkcja powinna być włączana tylko
Dec 21, 2018
Labels: wydruki, monitoring
Page: Raport ilości wydruków drukarki (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane raport wydruki
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki
Page: Raport kosztów wydruku drukarki (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane koszty raport wydruki
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, koszty
Page: Kto drukuje najwięcej? (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane raport wydruki top
Dec 12, 2018
Labels: raport, top, wydruki
Page: Porównanie użytkowników generujących największe koszty wydruku (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane koszty wydruki raport
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, koszty
Page: Raport ilości wydruków użytkownika (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane raport wydruki użytkownicy
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, użytkownicy
Page: Użytkownicy drukujący największą liczbę stron (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane użytkownicy raport wydruki
Dec 24, 2018
Labels: raport, wydruki, użytkownicy
Page: Użytkownicy generujący największe koszty wydruku (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane użytkownicy raport wydruki
Dec 12, 2018
Labels: raport, wydruki, użytkownicy
Page: Testy monitoringu użytkowników (LOG System)
... testu Wynik Monitoring wydruków   Sprawdzenie danych w zakładce Komputery>Monitoring>Wydruki   Monitoring procesów Sprawdzenie danych w zakładce Komputery>Monitoring>Procesy   Monitoring ...
Jan 18, 2019
Labels: test, funkcja
Page: Architektura systemu LOG (LOG)
... zasobów identyfikację oprogramowania występującego na poszczególnych komputerach analizy legalności oprogramowania wydruki i eksporty danych do wielu formatów integrację z zewnętrznymi narzędziami ...
Dec 05, 2019