Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

- Raport prezentujący instalacje oprogramowania, na które występuje niedobór licencji z prezentacją nazwy komputera, jego lokalizacji oraz miejsca instalacji,

- Bazując na rozliczeniu licencji raport zawiera listę komputerów na których:

  • zidentyfikowano oprogramowanie na które brakuje licencji,
  • zidentyfikowano oprogramowanie na które nie posiadamy wystarczającej ilość licencji.

- Na potrzeby czytelność danych opracowane zostały dwie wersje raportu:

  • raport z aktywnym parametrem Widok tabelaryczny - wersja z przeznaczeniem dla plików xls/xlsx,
  • raport z nieaktywnym parametrem Widok tabelaryczny - wersja z przeznaczeniem dla plików pdf lub plików graficznych.

Parametry raportu

Parametr
Opis
Rozliczenie licencjiZ listy należy wybrać rozliczenie licencji z którego zostaną pobrane informacje w celu stworzenia raportu
Relacja z administratoremZ listy należy podać nazwę relacji jak została użyta do połączenia zasobu typu Pracownik z zasobem typu Komputer
Widok tabelaryczny

Zaznaczenie checkbox'a umożliwi automatyczne zaznaczenie wszystkich innych checkbox'ów z parametrami. W przypadku generowania raportu do pliku pdf lub pliku graficznego zalecamy pozostawić wyłączony widok tabelaryczny. Natomiast w przypadku generowania raportu do pliku xls/xlsx możemy zaznaczyć widok tabelaryczny i w zależności od potrzeby zostawić zaznaczone checkbox'y tylko dla tych parametrów które mają pojawić się w raporcie

Pokaż numer ewidencyjnyZaznaczenie checkbox'a umożliwia pokazanie w raporcie numeru ewidencyjnego jaki został wpisany w sekcji Parametry dla zasobu komputer
Pokaż typ zasobuZaznaczenie checkbox'a umożliwia pokazanie w raporcie typu zasobu jaki został wybrany w sekcji Parametry dla zasobu komputer
Pokaż firmęZaznaczenie checkbox'a umożliwia pokazanie w raporcie firmę jaka została wybrana w sekcji Lokalizacja dla zasobu komputer
Pokaż miastoZaznaczenie checkbox'a umożliwia pokazanie w raporcie miasta jakie zostało wybrane w sekcji Lokalizacja dla zasobu komputer
Pokaż lokalizację 1Zaznaczenie checkbox'a umożliwia pokazanie w raporcie lokalizację 1 jaka została wybrana w sekcji Lokalizacja dla zasobu komputer
Pokaż działZaznaczenie checkbox'a umożliwia pokazanie w raporcie działu jaki został wybrany w sekcji Lokalizacja dla zasobu komputer
Pokaż lokalizację 2Zaznaczenie checkbox'a umożliwia pokazanie w raporcie lokalizację 2 jaka została wybrana w sekcji Lokalizacja dla zasobu komputer
Pokaż adres IPZaznaczenie checkbox'a umożliwia pokazanie w raporcie adresu IP jaki został automatycznie przypisany w sekcji Informacje o sieci dla zasobu komputer
Pokaż MAC

Zaznaczenie checkbox'a umożliwia pokazanie w raporcie adresu MAC jaki został automatycznie przypisany w sekcji Informacje o sieci dla zasobu komputer

Pokaż przydzieloną liczbę licencjiZaznaczenie checkbox'a umożliwia pokazanie w raporcie liczbę losowo przydzielonych licencji przez LOG System

Uwaga!

W przypadku braku relacji pomiędzy Pracownikiem, a Komputerem kolumna Użytkownik z relacji w raport pozostanie pusta.

Prezentacja przykładowego raportu

Raport generowany do pliku pdf lub graficznego (odznaczony parametr Widok tabelaryczny)

Raport generowany do pliku xls/xlsx (zaznaczony parametr Widok tabelaryczny)

Uwaga!

Raport dostarcza informację na temat ilości zainstalowanego oprogramowania z uwzględnieniem kopii (na poszczególnych komputerach). Pełna ścieżka do pliku podana jest zarówno do Instalacji jak i dla każdej kopii oprogramowania.

W przypadku braku posiadania odpowiedniej ilości licencji względem ilości zainstalowanego oprogramowania w raporcie uwzględnione zostaną wszystkie komputery (z danego audytu) na których to oprogramowanie występuje. Należy zdecydować na których komputerach oprogramowanie zostanie usunięte w celu wyrównania ilości licencji z ilością instalacji.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 9 search result(s) for instalacja oprogramowania.

Page: Instalacja Agenta z wykorzystaniem GPO (LOG System)
... Edytuj...: image2015528 135735.png Rozwijamy zakładki Konfiguracja komputera > Zasady > Ustawienia oprogramowania > Instalacja oprogramowania. W prawej części okna w którym widnieje napis Brak elementów ...
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, gpo, instalacja
Page: Automatyczna instalacja Javy w przypadku braku wpisu w zidentyfikowanym oprogramowaniu (LOG System)
... Javy w przypadku gdy na danym komputerze brak jest takiego oprogramowania. Posiadając oprogramowanie LOG System proces ten możemy w pełni zautomatyzować
Dec 27, 2018
Labels: java, instalacja, administrators, administracja
Page: Mechanizm dystrybucji oprogramowania (LOG System)
... wykorzystywany do dystrybucji przez skrypt. Przykładowy skrypt z dystrybucją i instalacją oprogramowania Instalator oprogramowania musi być przygotowany tak aby instalacja była instalacją nienadzorowana Dystrybucja oraz instalacja oprogramowania Mozilla Firefox 17 Dodajemy ...
Dec 12, 2018
Labels: skrypty
Page: Deinstalacja oprogramowania z pominięciem GUID (LOG System)
... komputerze. Opcje skryptów Mamy dwie możliwości: Skrypt uniwersalny gdzie nazwę oprogramowania będziemy podawać w parametrze Skrypt dedykowany pod konkretne oprogramowanie, np ...
Dec 12, 2018
Labels: skrypty
Page: KB-1905 - Instalacja LOG Agent za pomocą kontrolera domeny (LOG System)
... 105803logtest.local Podłączanie pulpitu zdalnego.png Wejść w Konfiguracja użytkowników → Zasady → Ustawienia oprogramowaniaInstalacja oprogramowania następnie kliknąć PPM Nowy → Pakiety... 20190913 112519logtest.local Podłączanie pulpitu zdalnego.png ...
Sep 13, 2019
Page: Informacje dostarczane przez Rozliczenie licencji (LOG System)
... danego oprogramowania. Instalacje Kolumna ta ilustruje sumaryczną ilość zainstalowanego (zidentyfikowanego) oprogramowania na komputerach (max. 1 instalacja na 1 komputer). Jak sprawdzić na których komputerach występuje oprogramowanie ... ...
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Testy zdalnego zarządzania (LOG System)
... mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja Opis testu Wynik Zdalna instalacja/usuwanie oprogramowania       Przejście do perspektywy skrypty, konfiguracja skryptu wraz z załączonym plikiem ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Zainstaluj VNC (LOG System)
... exist %temp%\%vncsetup% ( echo Brak plików instalacyjnych! goto cleaning ) rem Instalacja UltraVNC echo echo Instalacja oprogramowania UltraVNC... %temp%\%vncsetup% /VERYSILENT /DIR="%vncdirectory%" /NORESTART /SERVICE /LOADINF="%temp ...
Dec 12, 2018
Labels: skrypty, konfiguracja
Page: Zdalna deinstalacja Agenta (LOG System)
... Deinstalacja/Multideinstalacja LOG Agent: 20181129 124525LOG System 6.1.61 RC.png Zdalna instalacja Agenta https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/ZdalnainstalacjaAgenta Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom ...
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, administrators, deinstalacja, administracja