Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

Blokada!

Nie ma możliwości aktualizacji konfiguracji agentów w niezgodnej z serwerem wersji. W celu zmiany konfiguracji należy zaczekać, aż Agent wykona proces autoaktualizacji.

W celu zmiany konfiguracji agenta(ów) należy:

1. Zalogować się do Konsoli administracyjnej.
2. Przejść do perspektywy Zasoby a następnie w drzewie zasobów wybrać Zasoby --> Sprzęt --> Komputery.
3. W prawej części okna wybrać komputery, na których zamierzamy przeprowadzić zmianę konfiguracji agentów.
4. Z grupy Przyciski funkcyjne należy wybrać Agent --> i z listy wybrać Konfiguruj agenta:

Podczas zmiany konfiguracji Agenta możemy skorzystać z wcześniej utworzonego profilu lub zmienić ustawienia bez określania profilu (zaznaczony checkbox Indywidualny):

Zarządzanie profilami Agentów

5. Zmodyfikować niezbędne parametry.

Zakładka Dane:

Zaawansowane - konfiguracja serwera zapasowego:

  • Nazwa hosta lub adres IP – definicja zapasowej nazwy sieciowej lub adresu IP maszyny, na której pracuje usługa Serwera Aplikacji.
  • Port – zapasowy numer portu, na którym pracuje Serwer Aplikacji.

Aktywność użytkownika:

  • Monitorowanie aktywności - aktywny checkbox pozwala na zliczanie czasu w jakim komputer był nieaktywny
  • Rozpoczęcie czasu nieaktywności (min.) - czas po którym monitorowanie komputera zliczane jest jako nieaktywność (bezczynność)

Zakładka Lokalizacja:

Zakładka Monitoring:

a. Monitoring - każdy element monitoringu można włączyć i odpowiednio sparametryzować, co pozwala na zbieranie oraz przesyłanie przez Agenta danych do modułu Monitoringu.


b. Mierniki obciążenia


b. 
Alerty wydajności -  
odpowiednia parametryzacja każdego z alertów pozwala na regularne przesyłanie przez Agenta informacji o wykorzystaniu zasobów danego komputera.

Zakładka Zarządzanie nośnikami danych:

Sekcja zawiera parametry monitorowania i blokowania nośników danych.

Uwaga!

Konfiguracja agenta jest nadrzędna względem informacji zawartych w perspektywie Konfiguracja.

W przypadku wybrania opcji Użyj konfiguracji globalnej ustawienia będą importowane z perspektywy Konfiguracja.


6. Zatwierdzić 
OK.

Agent restartuje się automatycznie po zmianie konfiguracji.

 

 


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for Agent.

Page: LOG Agent - ilość przesyłanych danych dziennie (LOG)
... 24 godzin. Warunki, które były spełnione do uzyskania poniższych wyników: Agent i serwer pracowały 24 godziny, Nie były wykonywane na danym ...
Nov 21, 2019
Page: Agent LOG System (LOG System)
... Założenia Agent online działa jako usługa systemu Windows na każdym z komputerów ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, administrators, administracja
Page: KB-1905 - Instalacja LOG Agent za pomocą kontrolera domeny (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak wykonać instalację LOG Agent na komputerach w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera ...
Sep 13, 2019
Page: Instalacja Agenta LOG (LOG)
... Przygotowanie środowiska instalacji i wymogi systemowe Przed rozpoczęciem instalacji LOG Agent zapoznaj się z: wymaganiami systemowymi (punkt 5) https://logsystem.pl/wsparcie/ przygotowaniem pliku
Nov 21, 2019
Labels: agent, konfiguracja, administrators, administracja
Page: Zdalna instalacja Agenta (LOG)
... lub $ParamDeviceIP) (możesz też skorzystać z nazwy domenowej): Instalacja LOG Agent 20181129 130158Nowe zewnętrzne narzędzie.png Multiinstalacja LOG Agent 20181129 130315Edycja zewnętrznych narzędzia.png W przypadku skryptu multiinstalacji Agenta wartość ...
Nov 21, 2019
Labels: agent, konfiguracja, instalacja, administrators, administracja
Page: Zablokowanie deinstalacji Agenta (LOG System)
... wejściu w opcje Dodaj/Usuń programy, znajduje program LOG System Agent jednak bez możliwości odinstalowania, Administrator w konsoli LOG System, w ...
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, deinstalacja, administrators, administracja
Page: Zdalna deinstalacja Agenta (LOG System)
... lub $ParamDeviceIP) (możesz też skorzystać z nazwy domenowej): Deinstalacja LOG Agent 20181129 124241Edycja zewnętrznych narzędzia.png Multideinstalacja LOG Agent 20181129 124405Edycja zewnętrznych narzędzia.png W przypadku skryptu multideinstalacji Agenta wartość
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, administrators, deinstalacja, administracja
Page: Profile konfiguracji Agentów (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane agent konfiguracja administracja administrators
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, administrators, administracja
Page: Automatyczna aktualizacja agentów (LOG)
... się w lokalizacji c:\Program Files\LOG System\LOG System Agent\updates\updater. Analiza ewentualnych problemów Updatera poprzez możliwość wprowadzenia dodatkowego
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, aktualizacja, favourite
Page: Przygotowanie paczki MSI Agenta (LOG)
... Zasoby lub Sieć i rozwijając dostępną listę dla przycisku funkcyjnego Agent wybieramy Utwórz paczkę MSI Agenta: image2018713 15:53:7.png ...
Jan 20, 2019
Labels: instalator, msi, agent, on-line, przygotowanie ... 1 more labels.