Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

W tej sekcji znajduje się szczegółowy opis każdego modułu dostępnego w ramach rozwiązania LOG.


Nazwa modułuOpisWięcej informacji

Licencja podstawowa

 • Zarządzanie zasobami typu komputery, serwery fizyczne, serwery wirtualne; 
 • Zarządzanie ludźmi (w tym pracownikami); 
 • Zarządzanie relacjami pomiędzy zasobami; 
 • Zarządzanie licencjami; 
 • Audyt sprzętu i oprogramowania; 
 • Historia zmian i życia zasobu; 
 • Skaner sieci w tym monitoring usług; 
 • Monitoring logowania użytkowników do komputerów; 
 • Monitoring nadawania adresacji IP; 
 • Zdalne zarządzanie komputerami przez predefiniowane skryptu (backup plików danych, czyszczenie tymczasowych katalogów, zmiana nazw komputerów i wiele innych);
 • Raportowanie (karta przekazania sprzętu, metryka komputera oraz ponad 50 więcej); Automatyzacja pracy systemu (alerty o upływających terminach, powiadomienia o nowych urządzeniach, cykliczne audyty i wiele innych); 
 • Rejestr systemów zewnętrznych umożliwiający zlecanie zadań dla serwera automatyzacji przez narzędzia trzecie; Archiwum komputerów; 
 • Baza załączników; 
 • Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi; 
 • Zarządzanie usługami; 
 • Zarządzanie historią zmian.
Licencja bazowa

CMDB (Zarządzanie zasobami)

 • Zarządzanie zasobami sieciowymi;
 • Zarządzanie zasobami mobilnymi;
 • Zarządzanie drukarkami;
 • Zarządzanie dokumentami;
 • Zarządzanie samochodami;
 • Zarządzanie lokalizacjami;
 • Zarządzanie innymi zasobami - Monitory, karty SIM, modemy, nośniki danych.
CMDB (dodatkowe zasoby)

Zarządzanie licencjami (SAM)

 • Zarządzanie licencjami;
 • Zarządzanie rozliczaniem licencji;
 • Automatyczne podpowiedzi;
 • Automatyczne rozliczanie upgrade/downgrade;
 • Automatyczne rozliczanie komponentów;
 • Automatyczne rozliczanie oprogramowania w modelu SaaS;
 • Automatyczne wykrywanie kopii oprogramowania;
 • Automatyczne rozpoznawanie licencji płatnych i darmowych;
 • Baza tysięcy przypadków licencjonowania różnych produktów;
 • Ewidencjonowanie licencji w modelu CPU, PVU, CAL, Con-Current;
 • Pełne wsparcie dla licencji typu OEM;
 • Rozpoznawanie użycia oprogramowania uruchamianego w przeglądarkach internetowych; Integracja z HyperV i VMWare.
Zarządzanie licencjami

Monitoring komputerów

 • Monitoring komputerów; 
 • Rejestr obciążenia pracy CPU przez aplikacje i usługi; 
 • Rejestr obciążenia pracy RAM przez aplikacje i usługi; 
 • Rejestr wysyłanych i pobieranych danych przez aplikacje i usługi; 
 • Rejestr stanów usług systemu Windows.
Monitoring komputerów

Monitoring użytkowników

 • Monitoring użytkowników; 
 • Monitoring procesów; 
 • Blokowanie procesów; 
 • Monitoring stron www; 
 • Blokowanie stron www; 
 • Monitorowanie wydruków; 
 • Klasyfikacja produktywności procesów i stron www.
Monitoring użytkowników
Monitoring ekranów
 • Monitoring ekranów; 
 • Zrzuty ekranów użytkownika; 
 • Zarządzanie godzinami zrzutów.

Zarządzanie nośnikami danych

 • Zarządzanie nośnikami; 
 • Blokowanie nośników danych; 
 • Zarządzanie nośnikami danych; 
 • Autoryzowanie nośników danych; 
 • Monitorowanie operacji na plikach.
Zarządzanie nośnikami danych

Zdalne zarządzanie

 • Zdalne zarządzanie komputerami;
 • Zarządzanie skryptami batch;
 • Zarządzanie skryptami powershell;
 • Zarządzanie repozytorium plików;
 • Dystrybucja plików i oprogramowania;
 • Harmonogram wykonywanych skryptów;
 • VNC;
 • Baza skryptów;
 • Wysyłanie powiadomień na pulpit komputera.
Zdalne zarządzanie komputerami

Automatyzacja pracy

 • Automatyzacja pracy; 
 • Zarządzanie regułami automatyzacji systemu; 
 • Zarządzanie wyzwalaczami; 
 • Zarządzanie akcjami; 
 • Statystyki działań automatyzacji.
Automatyzacja pracy

Zarządzanie raportami

 • Zarządzanie raportami; 
 • Zarządzanie wzorami raportów; 
 • Edytor raportów; 
 • Zarządzanie źródłami raportów; 
 • Baza ponad 70 raportów.
Zarządzanie raportami

Rejestry RODO

 • Zarządzanie rejestrem czynności przetwarzania (procesy biznesowe); 
 • Zarządzanie Ryzykiem; 
 • Analiza ryzyka (DPIA); 
 • Rejestr upoważnień do czynności przetwarzania; 
 • Rejestr umów powierzenia przetwarzania; 
 • Zarządzanie zbiorami danych (rejestr zbiorów danych); 
 • Rejestr dostępów do zbiorów; 
 • Zarządzanie systemami informatycznymi; 
 • Zarządzanie lokalizacjami; 
 • Zarządzanie dokumentami; 
 • Zarządzanie szkoleniami; 
 • Wniosek o nadanie dostępu do czynności przetwarzania; 
 • Wniosek o odebranie dostępu do czynności przetwarzania; 
 • Wniosek o nadanie dostępu do zbioru danych; 
 • Wniosek o odebranie dostępu do zbioru danych; 
 • Wniosek o szkolenie dla pracownika;
 • Rejestr incydentów bezpieczeństwa; 
 • Formularz zgłaszania incydentów bezpieczeństwa; 
 • Formularz zgłaszania nowego zbioru danych; 
 • Możliwość definiowania reguł bezpieczeństwa.
Rejestry RODO
Profil osoby
 • Zarządzanie profilami osób; 
 • Weryfikacja zgodności ze standardami konfiguracji; 
 • Historia zmian standardów.
Profil osoby
Zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie zasobami na magazynie; 
 • Pobieranie zasobów z magazynu; 
 • Oddawanie zasobów na magazyn; 
 • Zarządzanie stanem zasobów.
Zarządzanie magazynem
Zarządzanie tożsamością
 • Zarządzanie tożsamością; 
 • Zarządzanie systemami informatycznymi; 
 • Zarządzanie dostępami do systemów informatycznych; 
 • Formularze wniosków o dostępy; 
 • Zarządzanie rolami uprawnień; 
 • Możliwość importu uprawnień; 
 • Weryfikacja uprawnień; 
 • Audyty uprawnień; 
 • Kontrola wykluczeń w uprawnieniach.
Zarządzanie tożsamością

Helpdesk Standard (ITSM)

 • Gotowy katalog procesów (oparty o praktyki ITIL); 
 • Zarządzanie wnioskami; 
 • Zarządzanie incydentami; 
 • Zarządzanie problemami; 
 • Zarządzanie zmianami; 
 • Zarządzanie zadaniami; 
 • Zarządzanie zamówieniami; 
 • Baza wiedzy; 
 • Dostęp dla użytkownika do wiedzy o posiadanych zasobach, dostępach, upoważnieniach itp.; 
 • Zarządzanie umowami SLA; 
 • Nowoczesny silnik akceptacji; 
 • Plan pracy zespołów; 
 • Kalendarz planowanych zmian; 
 • Nowoczesne pulpity dla użytkowników; 
 • Automatyzacja pracy Helpdesk (reguły biznesowe); 
 • Zarządzanie przełożonymi; 
 • Zarządzanie obserwującymi.
LOG Helpdesk

Helpdesk Professional

 • Zaawansowane funkcje zarządzania helpdesk; 
 • Graficzny edytor procesów (możliwość tworzenia dowolnych przepływów przy pomocy edytora graficznego i XML); 
 • Zarządzanie kalendarzami; 
 • Zarządzanie kosztami pracy agenta; 
 • Zarządzanie więcej niż jednym kontrolerem domeny; 
 • Zarządzanie więcej niż jednym serwerem odbioru i wysyłania poczty; 
 • Zarządzanie regułami odbioru wiadomości.
LOG Helpdesk 


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 5 search result(s) for Widget, Wykres.

Page: Widget - Wykres statystyki statusów typów zasobów (LOG)
... Widget Wykres statystyki statusów typów zasobów przedstawia w formie wykresu kolumnowego informację ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Aktywność pracy (LOG)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Dec 12, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Użycie oprogramowania (LOG)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Czas użycia aplikacji (LOG)
... danych z monitoringu). Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Liczba pozycji ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Widget - Wykres produktywności użytkownika (LOG)
... Widget w postaci wykresu kołowego prezentujący procentowy udział procesów produktywnych w
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb • No labels