Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

Skrypt umożliwia zatrzymanie i usunięcie usługi uvnc_service, która jest uruchamiana w przypadku gdy korzystamy z funkcji Zdalny Pulpit.:

Treść skryptu
rem Skrypt zatrzymuje i usuwa usługę uvnc_service z systemu.
rem
rem Dodatkowo można włączyć usunięcie pobranych plików, jednak aby to było bezpieczne należałoby usunąć jeszcze plik bazy danych agenta (DATABASE.FDB)
net stop uvnc_service
sc delete uvnc_service
rem rd /S /Q ..\..\remoteDesktop

Skrypt posiada też opcje usuwania plików potrzebnych do działania w/w funkcji. Nie zalecamy usuwania plików ze względu na to, że wpisy są również przechowywane w pliku bazy danych agenta. Jeżeli Klient nie skorzysta ze zdalnego pulpitu przez okres dłuższy niż 3 miesiące to Agent automatycznie usunie pliki metodą miękką, a przy następnym wykorzystaniu pobierze pliki ponownie. Jeżeli natomiast Klient skorzysta ze zdalnego pulpitu w okresie krótszym niż wspomniane 3 miesiące to wtedy Agent zainstaluje i uruchomi usługę oraz zestawi tunel do podłączenia.

Wynik w konsoli LOG System

Poprawnie wykonany skrypt zwraca poniższe informacje do okna Rejestru LOG System:


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for Skrypty.

Page: Skrypty systemowe (LOG System)
... Wstęp W tej sekcji opisane są skrypty dostępne z pudełka w systemie. @self Status Dotyczy wersji: 2 ...
Dec 12, 2018
Labels: skrypty
Page: Opis funkcjonalności Skrypty (LOG System)
... 114543LOG System 6.0.114.png  Jak zarządzać rolami użytkowników? https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586563 Perspektywa Skrypty Perspektywa Skrypty umożliwia przeglądanie, zarządzanie i uruchamianie skryptów. Podstawowym widokiem tej perspektywy ... Co to są
Dec 24, 2018
Labels: skrypty
Page: Rejestr - skrypty (LOG System)
... oraz wyniki wykonania skryptów można przeglądać w Rejestrze w widoku Skrypty. 20181031 134907LOG System Rejestr.png Dla wskazanych pozycji wykonania skryptu dostępne ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 12, 2018
Labels: skrypty
Page: Skrypty (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skrypty automatyzacja konfiguracja administracja administrators
Dec 19, 2018
Labels: skrypty, konfiguracja, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Moduł 'Skrypty' (LOG System)
... wybranego komputera.   Dodawanie skryptu poprzez użycie przycisku ‘Nowe’ w sekcji ‘Skrypty’.   Zaimportowanie skryptu do systemu poprzez użycie przycisku ‘Importuj’ w sekcji ...
Nov 30, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Mechanizm dystrybucji oprogramowania (LOG System)
... Tworzymy skrypt odpowiedzialny za dystrybucję oraz instalacje. Perspektywa Skrypty > zakładka Skrypty > grupa przycisków Skrypt > Nowe: 20181105 095437Window.png Uzupełniamy edytor skryptów danymi ... plików do repozytorium możemy wykonać na dwa sposobu:     W perspektywie 
Dec 12, 2018
Labels: skrypty
Page: Wykonanie zmiany nazwy komputera (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skrypty konfiguracja
Dec 12, 2018
Labels: skrypty, konfiguracja
Page: Zainstalowanie konsoli LOG (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skrypty konfiguracja
Nov 21, 2019
Labels: skrypty, konfiguracja
Page: Edytor skryptów - opis (LOG System)
... użytkownika dodatkowa nazwa skryptu pozwalająca dodatkowo np. klasyfikować lub grupować skrypty Rodzaj skryptu Istnieją dwa rodzaje skryptów: Batch (popularne polecenia MSDOS ... wersji: 3.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 12, 2018
Labels: skrypty
Page: Sprawdzanie rozmiaru pliku bazy danych agenta LOG System (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skrypty konfiguracja
Dec 12, 2018
Labels: skrypty, konfiguracja