Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

W celu utworzenia nowej pozycji słownikowej Oprogramowanie należy przejść do perspektywy Audyty -> zakładka Audyty -> Oprogramowanie -> Pliki aplikacjiwybrać odpowiednie pliki na podstawie których będziemy tworzyć nową pozycję słownikową oraz definiować dla niej ikony.

Podczas budowy pozycji słownikowej Oprogramowanie możemy wyróżnić 2 podstawowe etapy:

 1. Utworzenie lub wybór istniejącej ikony.
 2. Tworzenie produktu.
Utworzenie lub Wybór ikony

Produkt dla którego chcemy utworzyć pozycję słownikową Oprogramowanie powinien posiadać ikonę, która jest charakterystyczna dla tego oprogramowania (np. dla Firefox ). W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy przypadkiem nie istnieje już ikona dla tego produktu (np. Firefox od kilku wersji posiada tą samą ikonę). W tym celu w perspektywie Konfiguracja należy odszukać ikonę wykonując kroki jak na poniższym screenie:

Jeżeli taka sama ikona już wcześniej została dodana (na potrzeby innych wersji tego samego oprogramowania) nie należy ich dublować. W przypadku gdy ikona wcześniej nie została zdefiniowana/dodana należy przejść do perspektywy Audyty -> zakładka Audyty -> Oprogramowanie -> Pliki aplikacji, podświetlić odpowiedni wiersz (zawierający ikonę którą chcemy dodać) i wykonać akcję z grupy przycisków Oprogramowanie -> Zapisz ikonę:

Zanim zaakceptujemy dodanie nowej ikony warto nadać jej unikatową nazwę (domyślna Nazwa = Nazwa produktu).

Stworzenie produktu nowego lub na podstawie już istniejącego w bazie słowników

Podobnie jak podczas zapisywania ikony nie należy tworzyć nowego produkty jeżeli:

 • Produkt już istnieje,
 • Produkt już istnieje w innej wersji (korzystamy z opcji Klonuj),
 • Istnieje już inny produkt tego samego producenta (korzystamy z opcji Klonuj zmieniając odpowiednie pola),

Na poniższym screenie przedstawiono korzystanie z opcji Klonuj:

Po odszukaniu pozycji słownikowej Oprogramowanie dotyczącej produktów Firefox widzimy, że jest już w bazie jednakże nie w wersji 60. W tym wypadku należy wykonać akcję Klonuj, podczas której wyświetli się okno dodawania pozycji nowego oprogramowania:

Dzięki akcji Klonuj otrzymujemy już oprogramowanie ze zdefiniowanymi polami na podstawie produktu źródłowego. W przypadku gdy chcemy dodać nową wersję (w tym wypadku Firefox 60) należy tylko edytować pole Wersja. W przypadku innego produktu tego samego producenta należy edytować także inne pola.

Sytuacja w której nie można dodać nowej pozycji słownikowej Oprogramowanie za pomocą klonowania wymusza na użytkowniku przejście (podobnie jak podczas tworzenia ikony) do perspektywy Audyty -> zakładka Audyty -> Oprogramowanie -> Pliki aplikacji i wykonanie akcji Utwórz produkt (z grupy przycisków Oprogramowanie). Po podświetleniu wiersza na podstawie którego będziemy tworzyli produkt należy wykonać kroki zgodnie z poniższym screenem:

Podczas tworzenia nowej pozycji słownikowej Oprogramowanie wyświetli się okno dodawania nowej pozycji słownikowej w którym należy uzupełnić poniżej opisane pola:

 • Ikona – należy wybrać z rozwijanej listy wcześniej zapisaną ikonę,
 • Typ oprogramowania – należy wybrać z rozwijanej listy typ oprogramowania odpowiadający tworzonemu produktowi,
 • Producent – pole wypełnione automatycznie w przypadku wpisu w kolumnie Producent. Wpis należy ujednolicić z już istniejącym producentem (w przypadku wystąpienia wpisu w kolumnie Producent: Mozilla Corp. należy zmienić nazwę na Mozilla Corporation ponieważ taki wpis już istnieje przy innych produktach firmy Mozilla),
 • Nazwa – podobnie jak w przypadku pola Producent wpis Nazwa należy ujednolicić,
 • Wersja – j.w.,
 • Licencja – wybieramy z rozwijanej listy właściwy typ licencji,
 • Komentarz – pole dodatkowe spełniające funkcję informacyjną lub też funkcję zerującą rozliczenie licencji. W przypadku braku wybrania odpowiedniego komentarza z rozwijanej listy pole należy zostawić puste.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól zapisujemy nowy produkt.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 9 search result(s) for pozycja słownikowa.

Page: Pracownik - Karta ewidencyjna (LOG System)
... nie zostanie wygenerowany. Relacja z zasobem Parametr z listy wyboru (pozycja słownikowa) określający rodzaj relacji z zasobami. Nazwa zasobu Nazwy wszystkich zasobów ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, karta, karta_ewidencyjna, pracownicy
Page: Pracownik - Karta uprawnień (LOG System)
... kolumny Przekazane zasoby. Relacja z zasobem Parametr z listy wyboru (pozycja słownikowa) określający rodzaj relacji z zasobami. Nazwa zasobu Nazwy wszystkich zasobów ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, karta_uprawnień, pracownicy
Page: Słowniki systemu - modyfikacja i zarządzanie (LOG System)
... 20181204 131156Window.png  Słowniki systemowe Poniższa tabela przedstawia zawartość słowników systemowych Pozycja słownikowa Powiązanie Słowniki systemowe Opis Grupa Zgłoszenia Brak Możemy przyporządkować osobę ... ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, słowniki, helpdesk, administracja
Page: Pracownik - Analiza użycia oprogramowania (LOG System)
... wszystkich użytkowników (danych z monitoringu). Dział Parametr z listy wyboru (pozycja słownikowa) na podstawie którego w raporcie zostaną uwzględnieni wszyscy pracownicy (dane ... ...
Dec 12, 2018
Labels: oprogramowanie, raport, analiza_użycia
Page: Lista dostępnych pól dla zgłoszeń i zadań Helpdesk (LOG)
... ReasonForChange Opisowe Poziom wsparcia SupportLevel Słownik Pole słownikowe LOG Helpdesk Pozycja Position Słownik Pole słownikowe LOG Helpdesk Priorytet Priority Słownik Pole ...
Dec 07, 2020
Labels: pola, formatka, helpdesk
Page: Automatyczne uzupełnianie domyślnych wartość pól (LOG System)
... Name="Position.Name" Operator="NotEqual" Value="" ErrorMessage="Proszę uzupełnić wymagane pole pozycja" /> </Action> <Action Id="SendMailAction" Name="IssueCreatedEvent" Address="m:Notifier;g:Firstline" /> </Transition ...
Apr 05, 2019
Labels: pola, workflow, helpdsk, automatyzacja
Page: Pracownik - Użycie stron www (LOG System)
... wszystkich użytkowników (danych z monitoringu). Dział Parametr z listy wyboru (pozycja słownikowa) na podstawie którego w raporcie zostaną uwzględnieni wszyscy pracownicy (dane ... ...
Dec 12, 2018
Labels: raport, www, pracownicy
Page: Warunkowa widoczność elementów interfejsu (LOG System)
... sprawdzić na podstawie listy pól do zgłoszeń https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37849446 jaką nazwę słownikową w Helpdesk posiada, np. Wpływ. (Wpływ = Impact) Formatka podglądu zgłoszenia ...
Dec 27, 2018
Labels: interfejs, widoczność, helpdesk
Page: Graficzne zarządzanie umowami SLA (LOG System)
... podrzędne jak i nadrzędne zgodnie z zasadą "ostatni wygrywa". Przykład Pozycja słownikowa Drukarka należy do Podkategorii i jest elementem podrzędnym dla pozycji ... ...
Dec 19, 2018
Labels: konfiguracja, sla, administracja