Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Moduł Raporty pozwala na tworzenie i modyfikowanie raportów zarządczych bez żadnych ograniczeń. System dostarcza wbudowany edytor raportów, w którym w  bardzo łatwy sposób można stworzyć wykresy 2D i 3D, tabele, kody QR i wiele innych. Dostępna jest również baza blisko 70 raportów różnego rodzaju podzielona w odpowiednie grupy określające ich przeznaczenie: Analizy, Ewidencji, Finansów, Pism, Protokołów, Rejestrów oraz Zestawień.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for raporty.

Page: Raporty systemowe LOG (LOG)
... Wstęp Ta sekcja opisuje raporty systemowe LOG System. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6 ...
Nov 21, 2019
Labels: rozwiązanie, raport, zgłoszenie
Page: Szybkie raporty na podstawie aktualnego widoku (LOG System)
... lokalizacji z możliwością otwarcia w późniejszym czasie Poniżej przedstawiono przykładowe raporty: Zidentyfikowane oprogramowanie na komputerze LOGLSZ14 zapisane do pliku .xls image201745 ...
Dec 21, 2018
Labels: raport
Page: Moduł 'Raporty' (LOG System)
Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcje Wynik Możliwość tworzenia nowych raportów poprzez użycie przycisku ‘Nowy ...
Nov 30, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Raporty systemowe Helpdesk (LOG System)
Wstęp Ta sekcja grupuje artykuły dotyczące raportów systemowych Helpdesk. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane raport
Dec 12, 2018
Labels: raport
Page: Wykonywanie szybkich raportów na podstawie widoków (LOG System)
... Założenia Szybkie raporty można tworzyć w zasadzie z każdego miejsca w programie. Służą
Dec 24, 2018
Labels: raporty, szybkie_raporty
Page: Rozliczenie licencji (LOG System)
... Jakich informacji dostarcza nam Rozliczenie licencji w LOG System? https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/InformacjedostarczaneprzezRozliczenielicencji Raporty w LOG System https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35258525 Status Dotyczy wersji: 2.x 6 ...
Dec 24, 2018
Labels: licencje, raporty, sam
Page: Analiza standardu oprogramowania na komputerach (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane raporty standardoprogramowania
Dec 12, 2018
Labels: standard_oprogramowania, raporty
Page: Import raportu do systemu (LOG)
... należy wykonać będzie wczytanie raportu.  W tym celu w perspektywie Raporty, w głównym oknie przechodzimy na zakładkę Raporty ( 1 ) i z grupy przycisków Raport wybieramy Nowy ( 2 ): Screenshot4.pn ...
Dec 12, 2018
Labels: nowy, raport, import, skrypt, raportu
Page: Zasady wsparcia (SLA) (LOG)
... Użytkownik będzie mógł pobierać oprogramowanie, aktualizacje do oprogramowania, słowniki, wzorce, raporty itp. W szczególnych wypadkach Producent może udostępnić dla Użytkownika tymczasowy ...
Mar 16, 2020
Page: Moduł 'Zasoby' (LOG System)
... utworzenia raportu dla poszczególnego zasobu poprzez rozwinięcie listy pod ikoną 'Raporty' i wybór odpowiedniej opcji.  Wykonanie audytu dla zasobu bądź grupy ...
Dec 04, 2018
Labels: test, funkcja