Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Zdalne skanowanie zasobów sprzętowych można uruchomić w grupie zasobów Sprzęt -> Komputery w perspektywie Zasoby.
Należy zaznaczyć wybrany zasób lub grupę zasobów (przytrzymując klawisz CTRL dla wybierania selektywnego lub SHIFT dla wyboru zakresu).
Polecenie skanowania możemy wysłać danemu agentowi nawet wtedy, gdy jest nieaktywny lub zajęty. Zadanie skanowania zostanie zakolejkowane w przypadku zajętości agenta lub po nawiązaniu połączenia w przypadku gdy agent jest nieaktywny.
Poniższy obraz pokazuje listę komputerów i aktywność agentów. Zielona kontrolka oznacza aktywnego agenta, czerwona brak jego aktywności, a pomarańczowa informuje użytkownika o tym, że na danym komputerze jest wykonywana jakaś akcja (np. skanowanie zasobu).

Audyt komputerów

Najpierw należy wybierać przycisk funkcyjny Audyt komputerów, następnie mamy kilka opcji do wyboru:

  1. Wykonaj pełny audyt - jest to opcja składająca się z trzech audytów (audytu sprzętu, oprogramowania i użytkowników)
  2. Jeżeli nie interesuje nas pełen audyt możemy wybrać tylko jeden z segmentów:
    1. Audyt sprzętu
    2. Audyt oprogramowania
    3. Audyt użytkowników

Wysyłając polecenie skanowania użytkownik jest pytany o miejsce docelowe wyników. Mamy do wyboru wprowadzenie wyników skanowania do Nowego audytu lub Istniejącego. Wybierając Nowy audyt należy go nazwać, ewentualnie opisać i ustawić status (obraz poniżej).

Uwaga!

Audyt bazowy jest to audyt systemowy bez możliwości edycji oraz usunięcia.


Aby wskazać Istniejący audyt musimy w polu Nazwa rozwinąć listę istniejących audytów i wskazać jeden z nich, do którego mają trafić wyniki skanowania. Zrzut poniżej informuje nas o 2 dostępnych audytach, gdzie możemy zapisać nowe wyniki skanowania:

Wysłanie polecenia jest sygnalizowane w widoku Rejestr.


Ustawienia dla wysyłanego polecenia

Jeżeli wysyłane aktualnie polecenie audytu powinno mieć jakieś specyficzne ustawienia to można je na tym etapie zmienić (przycisk Ustawienia dla wysyłanego polecenia):

 


Uwaga!

Wszelkie zmiany ustawień będą dotyczyć aktualnie wysyłanego polecenia skanowania!

Permanentna zmiana parametrów skanowania jest dostępna w perspektywie Konfiguracja -> Globalne parametry skanowania.

Natomiast jeżeli chcemy tylko dla jednego komputera ustawić specjalne parametry skanowania należy w oknie głównym podświetlić interesujący nas wiersz z komputerem, a następnie rozwinąć przycisk funkcyjny Audyt komputerów i wybrać opcję: Konfiguruj zakres skanowania:

...w efekcie uzyskamy możliwość indywidualnej parametryzacji ustawień dla przyszłych audytów na wskazanym komputerze:


  • Pomiń szczegółowe skanowanie monitorów - funkcja pozwalająca pominąć skanowanie DDC helper'a (dostępna podczas wykonywania audytu Sprzętu lub Kompletnego)
  • Uwzględnij pendrive'y - pozwala na skanowanie podłączonych do komputera urządzeń z wymiennymi nośnikami pamięci, np. Pendrive, karta SD (dostępna podczas wykonywania audytu Oprogramowania lub Kompletnego)


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for Skanowanie.

Page: Zdalne skanowanie LOG Audytorem (LOG System)
... lub zna hasło lokalnego administratora komputera, na którym będzie wykonywane skanowanieSkanowanie nie jest wywoływana z komputerów z systemami Windows Vista lub ... Skanowanie
May 23, 2019
Labels: zdalne, audytor, audyt, skanowanie, kb-how-to-article
Page: Skanowanie komputerów Linux/Unix za pomocą skryptu. (LOG System)
... systemami Linux/Unix, w pierwszej kolejności należy pobrać skrypt umożliwiający skanowanie. Skrypt dostępny jest do pobrania ze strony https://pliki.logsystem.pl/pydio/data/public/8a12e1.php?dl=true. Uruchomienie skryptu
Sep 20, 2019
Labels: audyt, skanowanie
Page: Skanowanie sieci (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sieć skanowanie
Dec 12, 2018
Labels: skanowanie, sieć
Page: Wykonaj skanowanie komputera (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skanowanie automatyzacja konfiguracja administracja administrators
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, skanowanie, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Skanowanie skanerem off-line (LOG Audytor) (LOG System)
... Audytor Skaner należy uruchomić na komputerze dla którego chcemy wykonać skanowanie metodą offline. W tym celu uruchamiamy plik LOG Audytor.exe https://dokumentacja.logsystem.pl/download/attachments/10322550/logaudytor.jpg?version=1&modificationDate=1366891824000
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Skanowanie komputerów będących poza siecią firmową (LOG)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane advanced skanowanie
Dec 12, 2018
Labels: advanced, skanowanie
Page: Skanowanie zasobów w przypadku blokowania polecenia "ping" przez firewall'a (LOG)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane zasoby firewall skanowanie konfiguracja
Nov 29, 2018
Labels: konfiguracja, firewall, zasoby, skanowanie
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak wykonać skanowanie komputerów w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera, który ...
Apr 05, 2019
Page: KB-1904 - Skanowanie LOG Audytorem komputerów w Active Directory - sposób drugi (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak wykonać skanowanie komputerów w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera, który ...
May 07, 2019
Page: Sprawdzenie daty ostatniego skanowania danego komputera (LOG System)
... 6.1.50 RC.png W kolumnie Data ostatniego skanowania prezentowany jest wynik. skanowanie komputera lub grupy komputerów https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35258431 Status Dotyczy wersji: 2.x ...
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie


Przykłady instrukcji testowych

Found 10 search result(s) for testy.

Page: Testy automatyzacji pracy (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zarządzania raportami (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy monitoringu użytkowników (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Jan 18, 2019
Labels: test, funkcja
Page: Testy CMDB (Zarządzanie zasobami) (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zdalnego zarządzania (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy Helpdesk Professional (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja, helpdesk
Page: Testy monitoringu ekranów (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zarządzania nośnikami danych (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zarządzania licencjami (SAM) (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy monitoringu komputerów (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja