Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Zasoby w LOG System możemy opisać szeregiem informacji, które w zależności od potrzeb należy wypełnić podczas dodawania takiego zasobu lub też w trakcie edycji już istniejącego.

Każdy zasób w LOG System składa się pól (pogrupowanych w sekcje), dzięki którym możemy opisać dany zasób:

Powyższy przykład pokazuje pola dostępne podczas dodawania/edycji zasobu rodzaju Komputer w którym np.:

- sekcja Dane podstawowe zawiera pola:

 • Data dodania
 • Ikona
 • Poziom ryzyka
 • Typ
 • Nazwa
 • Status
 • Wpływ na firmę
 • Termin gwarancyjny
 • Numer seryjny
 • Źródłowy IP
 • Adres IP

Uwaga!

Pola wyszarzone uzupełniane są automatycznie i nie podlegają edycji

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK uzupełnione dane w poszczególnych polach pojawią w widoku zasobów, w odpowiednich kolumnach.

Zapamiętane układy listy

Funkcja zapamiętywania układu listy podczas dodawania lub edycji poszczególnych zasobów. W przypadku gdy dana sekcja zostanie rozwinięta podczas dodawania danego rodzaju zasobu, taki układ w momencie późniejszej edycji lub dodawania kolejnego zasobu, z tego samego rodzaju, zostanie zapamiętany.

Na poniższym przykładzie domyślnie ukryta sekcja Informacje dodatkowe została rozwinięta i w przypadku edycji lub dodawania nowego zasobu Komputer taki układ i widoczność będzie zapamiętana:


 

Widok w oknie zasobów

W głównym oknie domyślny widok kolumn opisujących poszczególne rodzaje zasobów został ograniczony do tych sekcji, które są systemowo rozwinięte w oknie dodawania/edycji danego rodzaju zasobu:

 

Wybór domyślnie ukrytych kolumn

Operator konsoli LOG System może wybierać spośród domyślnie ukrytych grup kolumn, klikając PPM na nagłówek jednej z widocznych w głównym oknie kolumn i wybierając opcję Wybór kolumn/grup:


Po wykonaniu powyższej akcji w prawym dolnym rogu pojawi się okno Dostosowanie, zawierające zakładkę z ukrytymi Kolumnami oraz zakładkę z Grupami kolumn na którą należy się przełączyć:

Po wyborze ukrytej grupy kolumn i wykonaniu akcji "dwuklik" dana grupa kolumn pojawi się w głównym widoku zasobów których to dostosowanie dotyczy.

W przypadku potrzeby ukrycia widocznej w głównym oknie kolumny lub grupy kolumn należy ustawić kursor myszy na nagłówku kolumny lub grupy kolumn który chcemy ukryć i trzymając LPM przesunąć nagłówek w dół w celu pojawienia się znaku X:

Po pojawieniu się znaku X należy zwolnić LPM w efekcie czego kolumna lub grupa kolumn zostanie ukryta.


 

 

 

 
Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for zasoby.

Page: Zasoby (LOG System)
... Założenia Zakładka Zasoby pozwala na grupowanie i zarządzanie zasobami LOG System. Wprowadzenie nowych
Dec 12, 2018
Labels: zasoby, sprzęt
Page: Zasoby (szczegóły) (LOG System)
... Zakładka Zasoby LOG System umożliwia zarządzanie i ewidencjonowanie zasobów organizacji (hardware, software
Dec 12, 2018
Labels: ludzie, szkolenia, lokalizacje, zasoby, dokumenty ... 3 more labels.
Page: Zdefiniowanie nazwy pól dodatkowych opisujących zasoby (LOG)
... Założenia W celu konfiguracji nazw pól dodatkowych opisujących zasoby należy przejść do zakładki Konfiguracja > Definiowanie pola zasobów: 20181119 090146LOG
Dec 27, 2018
Labels: pola, konfiguracja, dodawanie, zasoby
Page: Moduł 'Zasoby' (LOG System)
... poprzez rozwinięcie listy pod przyciskiem 'Utwórz' i wybór opcji 'Importuj zasoby z pliku'. Możliwość przenoszenia zasobów typu komputer do archiwum za ...
Dec 04, 2018
Labels: test, funkcja
Page: KB-1909 - Ręczne przeniesienie komputera z zakładki sieć do zasoby. (LOG System)
... Dowiedz się jak ręcznie przenieść komputer z zakładki sieć do zasoby. Zdarza się, że agent jest niedostępny w zasobach mimo tego ...
Oct 08, 2019
Page: Inne zasoby (LOG System)
Założenia W tej zakładce system pozwala organizacji na zarządzanie oraz ewidencjonowanie i grupowanie zasobów typu Inne. image2018112717511.png Działania na zasobach Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ...
Dec 12, 2018
Page: Zasoby sieciowe i lokalne (LOG System)
self Status Dotyczy wersji: 6.5.x x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Nov 05, 2019
Page: Szybkie przełączanie się pomiędzy przeglądanymi szczegółami poszczególnych zasobów (LOG System)
... przełączania się pomiędzy przeglądanymi szczegółami poszczególnych zasobów należy wybrać wstążkę Zasoby w sekcji Zasoby > Komputery Wybieramy dowolny Komputer w celu przeglądania szczegółów. 20181105 143340LOG ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby
Page: Licznik zasobów w LOG (LOG)
... wprowadzone (są aktualnie dostępne) do LOG należy przejść do perspektywy Zasoby i podświetlić na drzewie główny kontener o nazwie Zasoby: 20181024 153505LOG System 6.0.114.png Na dole ekranu widoczny jest
Nov 21, 2019
Labels: licznik, zasoby
Page: Dodawanie, usuwanie i edycja zasobów w zgłoszeniu (LOG)
... 1 i pojawieniu się menu dodawania zasobów wybieramy zakładkę Wszystkie zasoby. Dodajemy zasoby analogicznie jak w metodzie 1.  image2018113012141.png Efektem prawidłowo przeprowadzonej ...
Nov 30, 2018
Labels: zasoby