Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Rejestr w programie służy do podglądu zadań wykonywanych w programie LOG System. Dostępny jest on jako niezależne okno które możemy uruchomić klikając w prawym dolnym narożniku na ikonę Rejestr lub też wywołać z klawiatury kombinacją klawiszy Ctrl+R:


Konfiguracja

Po wywołaniu okna rejestru w jego lewej części znajduje się drzewo z poszczególnymi zadaniami z rozgraniczeniem na Zadania dla serwera oraz Polecenia dla agentów. Dodatkowo, dostępny jest również Zdalny pulpit, w którym widoczne są zadania związane z wywoływaniem okna zdalnej pomocy opartego o Ultra VNC:

W środkowej części znajdują się informacje dla każdego zadania jakie zostało zarejestrowane. Możemy tam podejrzeć zadania wykonane, w trakcie wykonywania oraz czekające w kolejce.

Istnieje możliwość anulowania zadań do wykonania, podejrzenia błędów wykonania danej operacji lub usunięcia zakończonych operacji: 

Wybierając na drzewie zadania Alerty wydajności, w prawej części okna otrzymujemy szczegółowe informacje dotyczące parametrów dla danego alertu, natomiast w przypadku zadania Skrypty oprócz parametrów otrzymujemy dodatkowo informacje na temat wyniku wykonanego skryptu:


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for rejestr log system.

Page: Rejestr incydentów bezpieczeństwa (LOG System)
... bezpieczeństwa w organizacji. Rejestr incydentów w podziale na zasoby Konsola LOG System dostarcza rejestr incydentów dotyczący danego zasobu. Rejestr dostępny jest w perspektywie Zasoby→Wybrana gałąź zasobów→Wybrany zasób
Dec 21, 2018
Labels: incydent_bezpieczeństwa, rejestr, rodo
Page: Rejestr systemów informatycznych (LOG System)
... Założenia funkcjonalne LOG System wspiera administratorów systemu informatycznego dostarczając system ewidencjonowania i zarządzania rejestrami systemów informatycznych. Konfiguracja Rejestr systemów informatycznych dostępny jest z poziomu konsoli LOG System w perspektywie Zasoby →Systemy
Dec 11, 2018
Labels: rejestr, rodo
Page: Rejestr szkoleń (LOG System)
... Założenia funkcjonalne LOG System wspiera administratorów danych oraz inspektora ochrony danych dostarczając system ewidencjonowania i zarządzania rejestrami szkoleń pracowników. Konfiguracja Rejestr szkoleń pracowników dostępny jest z poziomu konsoli LOG System w
Dec 21, 2018
Labels: szkolenia, rejestr, rodo
Page: Rejestr umów i aktów prawnych (LOG System)
... Założenia funkcjonalne LOG System wspiera administratorów danych oraz inspektora ochrony danych dostarczając system ewidencjonowania i zarządzania elektronicznym rejestrem umów i aktów prawnych. Konfiguracja ... Rejestr
Dec 21, 2018
Labels: rejestr, umowy, rodo
Page: Aktywność w rejestrze LOG System (LOG System)
... Wstęp Wyzwalacz ten reaguje na zmiany w Rejestrze LOG System https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35258414. Założenia Wyzwalacz może zostać uruchomiony natychmiast lub w zdefiniowanym ... jakimś czasie: raz dziennie o zdefiniowanej godzinie wyzwalacz będzie sprawdzał
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, rejestr, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Rejestr zbiorów danych (LOG System)
... Założenia funkcjonalne LOG System wspiera administratorów danych oraz inspektora ochrony danych dostarczając system ewidencjonowania i zarządzania rejestrami zbiorów danych. Konfiguracja Rejestr zbiorów danych dostępny jest z poziomu konsoli LOG System w
Dec 21, 2018
Labels: zbiór_danych, rejestr, rodo
Page: Rejestr naruszeń ochrony danych (LOG System)
... z kompletnego rejestru wszystkich wystąpień naruszeń ochrony danych w organizacji. Rejestr incydentów w podziale na zasoby Konsola LOG System dostarcza rejestr naruszeń ochrony danych dotyczący danego zasobu. Rejestr dostępny jest w ...
Dec 21, 2018
Labels: naruszenie_ochrony_danych, katalog_usług, rodo
Page: Rejestr - skrypty (LOG System)
... Założenia Dokument stanowi rozszerzenie opisu Rejestru zawarte w dokumencie Rejestr LOG System (okno rejestru) https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35258414 Zlecenia oraz wyniki wykonania skryptów można przeglądać ...
Dec 12, 2018
Labels: skrypty
Page: Wysłanie informacji o błędzie w rejestrze LOG Sysytem (LOG System)
... operatora konsoli o ewentualnych błędach jakie zostały odnotowane w Rejestrze LOG System. W przypadku gdy wcześniej zdefiniowane przez operatora zadanie zakończy się ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 27, 2018
Labels: rejestr, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Rejestr czynności przetwarzania (LOG System)
... na podstawie art. 49 ust. 1 akapit drugi Założenia funkcjonalne LOG System wspiera administratorów danych oraz inspektora ochrony danych dostarczając system ewidencjonowania i zarządzania rejestrami czynności przetwarzania. Konfiguracja Rejestr czynności przetwarzania ...
Dec 12, 2018
Labels: rodo