Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfiguracja

W podglądzie zasobu w zakładce Relacje widnieją powiązane wcześniej zasoby. W celu szybkiego przełączania się między zasobami wystarczy kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszy na powiązanym zasobie.

 


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for relacje.

Page: Relacje (LOG System)
... Założenia funkcjonalne Zakładka Relacje pozwala tworzyć, utrzymywać oraz usuwać Relacje pomiędzy zasobami organizacji. Artykuły z tej sekcji opisują szczegóły dotyczące ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 17, 2018
Labels: relacje
Page: Kopiowanie relacji między zasobami (LOG System)
... tym celu należy wejść w podgląd zasobu. Następnie w zakładkę Relacje i wybrać interesujące nas relacje dotyczące tego zasobu, a następnie podobnie jak poprzednio wybrać Relacje > Kopiuj relacje > Wybrane. 20181024 104918Window.png Wystarczy
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje
Page: Dodaj relacje pomiędzy zasobami (LOG System)
Założenia funkcjonalne Akcja ta umożliwia automatyczne połączenie zasobów relacją. Założenia: Akcja umożliwia wybór nazwy relacji z dostępnej listy istniejących, Operator ma możliwość wyboru zasobów, na których zostanie przeprowadzona operacja powiązania ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Przenoszenie relacji pomiędzy zasobami (LOG System)
... między zasobami należy zaznaczyć wybrany zasób z którego chcemy przenieść relację następnie z menu rozwijanego lub z perspektywy w grupie Relacje
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje
Page: Tworzenie nowych zasobów z automatycznym tworzeniem relacji (LOG System)
... do niego relacje. Podczas tworzenia zasobu należy przejść do zakładki Relacje, z tego miejsca możemy dodać relacje https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=33489117 do istniejących już zasobów. 20181024 124723Komputer.png20181024 124754Dodawanie relacji.png Status
Dec 24, 2018
Labels: zasoby, relacje
Page: Edycja relacji pomiędzy zasobami (LOG System)
... nas zasób i klikamy dwukrotnie w celu podglądu. Wybieramy zakładkę Relacje (1), zaznaczamy interesującą nas relację, a następnie klikamy Edytuj (2).   image2018716 16:20:5.png   Po ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje
Page: Tworzenie relacji wielu zasobów (LOG System)
... CTRL lub SHIFT. 20181024 125636LOG System 6.0.114.png Po kliknięciu Relacje > Utwórz relacje lub z menu rozwijanego pojawia się Dodawanie relacji do wielu ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje
Page: Tworzenie relacji pomiędzy zasobami (LOG System)
... image2018716 16:0:41.png   Kliknięcie przycisku Dodaj z grupy Relacje przy zaznaczonym zasobie spowoduje otwarcie okna dodawania relacji. Istnieje także
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje
Page: Szybki podgląd danych zasobu związanego relacją z aktualnie otwartym zasobem (LOG System)
... w relacji z wyświetlanym obecnie zasobem należy przejść do zakładki Relacje i kliknąć na znak  obok wybranej relacji. 20181024 114722Window.png Możemy
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje
Page: Zasady działania Relacji (LOG)
... np. Rozliczenie licencji https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/InformacjedostarczaneprzezRozliczenielicencji lub Raporty systemowe https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/RaportysystemoweLOGSystem. Jak tworzyć relacje pomiędzy zasobami? Relacje systemowe W celu zweryfikowania Relacji systemowych należy w perspektywie Konfiguracja ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje, favourite