Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

Aby podejrzeć wcześniej dodane załączniki należy wejść w perspektywę Zasoby -> gałąź na drzewku Załączniki -> rozwinąć listę pod przyciskiem funkcyjnym Załączniki -> Podgląd załącznika. Załącznik otwarty zostanie przez domyślnie skonfigurowany (w systemie operacyjnym) do niego program.

W przypadku, gdy dany załącznik jest przypisany relacją do zasobu możemy również go wyświetlić z poziomy relacji danego zasobu klikając dwukrotnie w dany zasób następnie w zakładkę Relacje -> Załączniki -> Podgląd załącznika:
Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for załączniki.

Page: Załączniki w bazie LOG System - jak dodać załączniki? (LOG System)
... z grupy przycisków Załączniki wykonać akcję importowania przyciskiem Importuj. Zaimportowane załączniki otrzymają status Zakończone (ikona https://dokumentacja.logsystem.pl/download/thumbnails/4194771/Za%C5%82%C4%85cznik10.png?version=1&modificationDate=1374152791000), a załączniki pojawią się w zakładce Załączniki. Podgląd załączników Istnieje także możliwość podglądu załączników z poziomu ...
Dec 12, 2018
Labels: załącznik
Page: Załączniki (LOG System)
Założenia W tej zakładce system pozwala organizacji na zarządzanie oraz ewidencjonowanie i grupowanie Załączników image2018717 18:50:42.png @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis ...
Dec 12, 2018
Labels: załącznik
Page: Dodawanie załączników (LOG System)
... załącznika z poziomu formularza zgłoszenia Użytkownik może dodać załącznik lub załączniki z poziomu formularza zgłoszenia. Poniżej zrzut ekranu prezentujący sekcję Załączniki ...
Dec 24, 2018
Labels: załącznik
Page: Usuń zasób (LOG System)
... zaznaczonych checkbox'ów trwale zaznaczony checkbox Usuń trwale W przypadku zasobu Załączniki zaznaczając checkbox Usuń pliki załączników, skasowane zostaną również pliki na ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, zasoby, automatyzacja, administrators, administracja
Page: LOG - zalecenia, dobre praktyki (LOG)
... Kontrolować ilość posiadanych audytów stare audyty dobrze jest regularnie usuwać. Załączniki zapisywać w zewnętrznej lokalizacji np. jako Skrót lub Plik na ...
Nov 21, 2019
Labels: dobre_praktyki, konfiguracja, zalecenia, administrators, administracja
Page: Reguły odbioru wiadomości e-mail (LOG System)
... systemie workflow "Tryb zgłoszenia" wartość słownikowa Jeśli w mailu są załączniki, a dany użytkownik ma uprawnienia wstawiania załączników do zgłoszenia one również ...
Dec 27, 2018
Labels: e-mail, poczta, użytkownicy, helpdesk
Page: Wyślij powiadomienie e-mail (LOG System)
... jednocześnie. 20181120 114042Nowa reguła (krok 2 z 2).png Zakładka Załączniki, która umożliwia dodanie do akcji powiadomienia przez maila zasobu typu ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, e-mail, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Definiowanie domyślnego sposobu zapisu załączników (LOG System)
... opcji Konwertuj: 20181116 151716Window.png W przypadku konwersji możemy zmienić wszystkie załączniki w dwóch kierunkach: na Wpisy do bazy danych na Plik ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, załącznik
Page: Lista dostępnych pól dla bazy wiedzy (LOG System)
... Podkategoria słownik   Position Pozycja słownik   Keywords Słowa kluczowe tekst   Attachments Załączniki lista lista załączników Notes Notatki grid (lista)   LastModificationNote Notatka obiekt ...
Dec 27, 2018
Labels: pola, helpdesk
Page: Dodawanie nowego dokumentu do bazy wiedzy (LOG System)
... wymaganych (Temat, Treść) oraz opcjonalnych pól (Szczegóły wpisu, Słowa kluczowe, Załączniki) akcję dodawania kończymy przez naciśnięcie przycisku Zapisz. W Helpdesk istnieje ...
Dec 19, 2018
Labels: zgłoszenia, katalog_usług, baza_wiedzy