Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfiguracja

W celu grupowej edycji należy zaznaczyć myszką interesujące nas zasoby trzymając wciśnięty klawisz CTRL lub SHIFT.

Po kliknięciu Zarządzanie zasobami -> Edytuj zasób ze wstążki programu lub z menu rozwijanego pojawia się Edycja wielu zasobów.

Edycja

Zmiana dowolnego pola spowoduje powielenie wartości do wszystkich edytowanych w tym czasie zasobów. 

Usuwanie

Usunięcie wartość dowolnego pola spowoduje powielenie usunięcia wartości do wszystkich edytowanych w tym czasie zasobów. W tym celu po wybraniu danego pola usuwamy jego wartość poprzez kombinację klawiszy CTRL+DELETE. 


Skróty klawiszowe

Edycję zasobów można także wywołać naciskając klawisz F2
Zobacz także inne Skróty klawiaturowe


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for zasoby.

Page: Zasoby (LOG System)
... Założenia Zakładka Zasoby pozwala na grupowanie i zarządzanie zasobami LOG System. Wprowadzenie nowych
Dec 12, 2018
Labels: zasoby, sprzęt
Page: Zasoby (szczegóły) (LOG System)
... Zakładka Zasoby LOG System umożliwia zarządzanie i ewidencjonowanie zasobów organizacji (hardware, software
Dec 12, 2018
Labels: ludzie, szkolenia, lokalizacje, zasoby, dokumenty ... 3 more labels.
Page: Zdefiniowanie nazwy pól dodatkowych opisujących zasoby (LOG)
... Założenia W celu konfiguracji nazw pól dodatkowych opisujących zasoby należy przejść do zakładki Konfiguracja > Definiowanie pola zasobów: 20181119 090146LOG
Dec 27, 2018
Labels: pola, konfiguracja, dodawanie, zasoby
Page: Pola opisujące zasoby (LOG System)
... Wstęp Zasoby w LOG System możemy opisać szeregiem informacji, które w zależności
Dec 17, 2018
Labels: pola, zasoby
Page: Moduł 'Zasoby' (LOG System)
... poprzez rozwinięcie listy pod przyciskiem 'Utwórz' i wybór opcji 'Importuj zasoby z pliku'. Możliwość przenoszenia zasobów typu komputer do archiwum za ...
Dec 04, 2018
Labels: test, funkcja
Page: KB-1909 - Ręczne przeniesienie komputera z zakładki sieć do zasoby. (LOG System)
... Dowiedz się jak ręcznie przenieść komputer z zakładki sieć do zasoby. Zdarza się, że agent jest niedostępny w zasobach mimo tego ...
Oct 08, 2019
Page: Inne zasoby (LOG System)
Założenia W tej zakładce system pozwala organizacji na zarządzanie oraz ewidencjonowanie i grupowanie zasobów typu Inne. image2018112717511.png Działania na zasobach Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ...
Dec 12, 2018
Page: Zasoby sieciowe i lokalne (LOG System)
self Status Dotyczy wersji: 6.5.x x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Nov 05, 2019
Page: Szybkie przełączanie się pomiędzy przeglądanymi szczegółami poszczególnych zasobów (LOG System)
... przełączania się pomiędzy przeglądanymi szczegółami poszczególnych zasobów należy wybrać wstążkę Zasoby w sekcji Zasoby > Komputery Wybieramy dowolny Komputer w celu przeglądania szczegółów. 20181105 143340LOG ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby
Page: Licznik zasobów w LOG (LOG)
... wprowadzone (są aktualnie dostępne) do LOG należy przejść do perspektywy Zasoby i podświetlić na drzewie główny kontener o nazwie Zasoby: 20181024 153505LOG System 6.0.114.png Na dole ekranu widoczny jest
Nov 21, 2019
Labels: licznik, zasoby