Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

System dostarcza funkcję skrótów klawiszowych ułatwiających wykonywanie operacji w narzędziu.

Globalne

F1 = Plik pomocy
F5 = Odśwież
Ctrl + R = okno Rejestr

Widoki

Kombinacja z klawiszem Alt:

O programie

Alt -> AP = widok LOG System "O programie":

 • Alt -> AP -> Z = Zakończ
 • Alt -> AP -> W = Wyloguj
 • Alt -> AP -> O = O programie

Start

Alt -> ST = widok Start:

 • Alt -> ST -> DO = dodaj Pulpit
 • Alt -> ST -> ED = edytuj Pulpit
 • Alt -> ST -> US = usuń pulpit
 • Alt -> ST -> DD = dodaj Gadżet:
  • -> AK =Aktualność
  • -> AT = Aktywność użytkownika 
  • -> AN = Analiza użycia oprogramowania
  • -> C = Czas użycia aplikacji
  • -> H = Historia zdarzeń
  • -> I = Informacja o wersji

  • -> O = Ogólne statystyki

  • -> ST = Statystyka Agentów

  • -> SA = Statystyka rodzajów zasobów 

  • -> SY = Statystyka statusów zasobów

  • -> WY = Wykres produktywności użytkownika

  • -> WK = Wykres statystyki Agentów

  • -> WR = Wykres statystyki rodzajów zasobów

  • -> WE = Wykres statystyki statusów zasobów

 • Alt -> ST -> N = nazwij Gadżet
 • Alt -> ST -> EY = edytuj Gadżet
 • Alt -> ST -> UU = usuń Gadżet
 • Alt -> ST -> UT = ustawienia Narzędzi
 • Alt -> ST -> UR = uruchom Narzędzia:
  • -> P = Ping
  • -> EK = Eksploruj urządzenie
  • -> ES = Eksploruj dysk...
  • -> Z = Zdalny pulpit
 • Alt -> ST -> ZD = uruchom Zdalny pulpit (opcja nieaktywna w tym widoku)
 • Alt -> ST -> ZA -> K = konfiguracja Zdalnego pulpitu (opcja nieaktywna w tym widoku)

Sieć

Alt -> SI = widok Sieć:

 • Alt -> SI -> UT = utwórz Zasób (domyślny rodzaj zasobu - Komputer)
 • Alt -> SI -> UW = utwórz Zasób (lista wyboru):
  • -> K = Komputer
  • -> UR = Urządzenie sieciowe
  • -> D = Drukarka
  • -> UZ = Urządzenie mobilne
  • -> M = Monitor
 • Alt -> SI -> S = Skojarz z zasobem
 • Alt -> SI -> N = Nadaj autoryzację
 • Alt -> SI -> OD = Odbierz autoryzację
 • Alt -> SI -> OB = Odbierz autoryzację lub Usuń urządzenie
 • Alt -> SI -> US lub UU = Usuń urządzenie (dla urządzeń nieautoryzowanych)
 • Alt -> SI -> E = Eksportuj plik MSI dla instalatora Agenta 
 • Alt -> SI -> US = ustawienia Narzędzi
 • Alt -> SI -> UR = uruchom Narzędzia:
  • > P = Ping
  • -> EK = Eksploruj urządzenie
  • -> ES = Eksploruj dysk...
  • -> Z = Zdalny pulpit
 • Alt -> SI -> ZD = uruchom Zdalny pulpit (opcja nieaktywna w tym widoku)
 • Alt -> SI -> ZA -> K = konfiguracja Zdalnego pulpitu (opcja nieaktywna w tym widoku)

Zasoby

Alt -> Z = widok Zasoby:

 • Alt -> Z -> NO = nowy Zasób (w zależności od aktywnego rodzaju zasobu na drzewie)
 • Alt -> Z -> NW = nowy Zasób (lista wyboru):
  • -> DO = dodaj nowy zasób
  • -> DD = dodaj nowy zasób z Acitive Directory (opcja aktywna tylko dla rodzaju zasobu Pracownicy)
  • -> I = dodaj zasób z pliku tekstowego (*.csv lub *.txt)
 • Alt -> Z -> KL = klonuj Zasób
 • Alt -> Z -> ED =edytuj Zasób
 • Alt -> Z -> DOA = przenieść zasób do Archiwum
 • Alt -> Z -> ZM = zmień rodzaj zasobu(w zależność od aktywnego rodzaju zasobu na drzewie):
  • -> D = zmień na Drukarka (dla zasobu Urządzenia sieciowe)
  • -> K = zmień na Komputer (dla zasobu Urządzenia sieciowe)
  • -> M = zmień na Monitor (dla zasobu Urządzenia sieciowe)
  • -> U = zmień na Urządzenie mobilne (dla zasobu Komputer oraz Urządzenia sieciowe)
 • Alt -> Z -> USU = usuń Zasób
 • Alt -> Z -> ZG = Zgłoś w QDesk (opcja dostępna w przypadku włączonej integracji z systemem QDesk)
 • Alt -> Z -> DD = dodaj czynność
 • Alt -> Z -> EY = edytuj czynność (opcja aktywna dla zakładki Czynności)
 • Alt -> Z -> UU = usuń czynność (opcja aktywna dla zakładki Czynności)
 • Alt -> Z -> S = szczegóły zasobu
 • Alt -> Z -> WS = wstecz (opcja aktywna w szczegółach zasobu)
 • Alt -> Z -> WY = wykonaj on-line - audyt Kompletny (opcja aktywna dla rodzaju zasobu Komputery)
 • Alt -> Z -> WK = wykonaj on-line (lista wyboru):
  • -> S = audyt Sprzętu
  • -> O = audyt Oprogramowania 
  • -> U = audyt Użytkowników (kont lokalnych)
  • -> K = audyt Kompletny (zawiera 3 powyższe elementy)
  • -> WY = wykonaj Skrypt 
  • -> WK = wykonaj Zrzut ekranu (na żądanie)
 • Alt -> Z -> I = import wyników skanowania off-line
 • Alt -> Z -> EK = eksport skanera off-line LOG Audytora 
 • Alt -> Z -> KO = konfiguracja:
  • -> KO = Skanera
  • -> KN = Agenta
 • Alt -> Z -> DA = dodaj Wyniki skanowania (opcja aktywna dla rodzaju zasobu Komputery)
 • Alt -> Z -> ET = edytuj Wyniki skanowania (opcja aktywna w szczegółach zasobu Komputer -> zakładka Wyniki skanowania)
 • Alt -> Z -> PO = podgląd Załącznika (opcja dostępna dla rodzaju zasobu Załączniki)
 • Alt -> Z -> ZA = zapisz Załącznik (opcja dostępna dla rodzaju zasobu Załączniki)
 • Alt -> Z -> DJ = dodaj Grupę zasobów
 • Alt -> Z -> EU = edytuj Grupę zasobów
 • Alt -> Z -> UŃ = usuń Grupę zasobów
 • Alt -> Z -> DZ = dodaj zasób do Grupy zasobów
 • Alt -> Z -> UZ = usuń zasób z Grupy zasobów
 • Alt -> Z -> DOD = dodaj Relacje
 • Alt -> Z -> EJ = edytuj Relacje
 • Alt -> Z -> USŃ = usuń Relacje
 • Alt -> Z -> P/PR = przenieś Relacje
  • -> WY = wybrane
  • -> WS = wszystkie
 • Alt -> Z -> KP/KO = kopiuj Relacje:
  • -> WY = wybrane
  • -> WS = wszystkie
 • Alt -> Z -> UT = ustawienia Narzędzi
 • Alt -> Z -> UR = uruchom Narzędzia:
  • -> P = Ping
  • -> EK = Eksploruj urządzenie
  • -> ES = Eksploruj dysk...
  • -> Z = Zdalny pulpit
 • Alt -> Z -> ZD = uruchom Zdalny pulpit (opcja aktywna dla rodzaju zasobu Komputery)
 • Alt -> Z -> ZL/ZA -> K = konfiguracja Zdalnego pulpitu (opcja aktywna dla rodzaju zasobu Komputery)
 • Alt -> SY = synchronizacja Pracowników:
  • -> AK = aktualizacja w LOG System
  • -> AT = aktualizacja w Active Directory
 • Alt -> Z -> UT = usuń trwale z Kosza (opcja aktywna dla zasobu Kosz)
 • Alt -> Z -> PZ = przywróć z Kosza (opcja aktywna dla zasobu Kosz)
 • Alt -> Z -> UA = usuń z Archiwum (opcja aktywna dla zasobu Archiwum komputerów)
 • Alt -> Z -> ZA =zapisz Zrzut ekranu
 • Alt -> Z -> UŃ = usuń Zrzut ekranu

Audyty

Alt -> AU = widok Audyty:

 • Alt -> AU -> US = usuń Audyt
 • Alt -> AU -> E = edytuj Audyt
 • Alt -> AU -> 0 = lista Audytów
 • Alt -> AU -> I = zidentyfikuj oprogramowania
 • Alt -> AU -> ZA = dodaj specyfikację wzorca (opcja aktywna dla zakładki Oprogramowanie -> Pliki aplikacji)
 • Alt -> AU -> ZM = opcja zamawiania wzorca:
  • -> L = przejdź do listy zamówień wzorców
  • -> D = dodaj specyfikację wzorca
 • Alt -> AU -> UT = utwórz produkt (opcja aktywna dla zakładki Oprogramowanie -> Pliki aplikacji)
 • Alt -> AU -> ZP = zapisz ikonę (opcja aktywna dla zakładki Oprogramowanie -> Pliki aplikacji)
 • Alt -> AU -> UA/UT = ustawienia Narzędzi
 • Alt -> AU -> UR = uruchom Narzędzia:
  • -> P = Ping
  • -> EK = Eksploruj urządzenie
  • -> ES = Eksploruj dysk...
  • -> Z = Zdalny pulpit
 • Alt -> AU -> ZD = uruchom Zdalny pulpit (opcja nieaktywna w tym widoku)
 • Alt -> AU -> ZL/ZA = konfiguracja Zdalnego pulpitu (opcja nieaktywna w tym widoku)
 • Alt -> AU -> UT = Utwórz wszystko z ankiety (opcja aktywna dla zakładki Ankieta w przypadku importu plików off-line - skanowanie LOG Audytorem)
 • Alt -> AU -> UW = Utwórz z ankiety (opcja aktywna dla zakładki Ankieta w przypadku importu plików off-line - skanowanie LOG Audytorem):
  • -> K = Komputery
  • -> P = Pracowników
  • -> L = Licencje
  • -> W = Wszystko
 • Alt -> N = nowe Porównanie audytów (opcja aktywna dla zakładki Porównanie audytów)
 • Alt -> E = edytuj Porównanie audytów (opcja aktywna dla zakładki Porównanie audytów)
 • Alt - US = usuń Porównanie audytów (opcja aktywna dla zakładki Porównanie audytów)

Skrypty

Alt -> SK = widok Skrypty:

 • Alt -> SK -> N = nowy Skrypt
 • Alt -> SK -> ED = edytuj Skrypt
 • Alt -> SK -> US = usuń Skrypt
 • Alt -> SK -> K = klonuj Skrypt
 • Alt -> SK -> I = importuj Skrypt
 • Alt -> SK -> EK = eksportuj Skrypt
 • Alt -> SK -> UR = uruchom Skrypt
 • Alt -> SK -> D = dodaj plik do repozytorium (opcja aktywna dla zakładki Pliki)
 • Alt -> SK -> UU = usuń plik z repozytorium (opcja aktywna dla zakładki Pliki)
 • Alt -> SK -> PO = powiększ podgląd Skryptu
 • Alt -> SK -> PM = pomniejsz podgląd Skryptu
 • Alt -> SK -> UT = ustawienia Narzędzi
 • Alt -> SK -> UU/UC = uruchom Narzędzia:
  • -> P = Ping
  • -> EK = Eksploruj urządzenie
  • -> ES = Eksploruj dysk...
  • -> Z = Zdalny pulpit
 • Alt -> SK -> ZD = uruchom Zdalny pulpit (opcja nieaktywna w tym widoku)
 • Alt -> SK -> ZA = konfiguracja Zdalnego pulpitu (opcja nieaktywna w tym widoku)

Automatyzacja

Alt -> AT = widok Automatyzacja:

 • Alt -> AT -> N = nowa Reguła
 • Alt -> AT -> ED = edytuj Regułę
 • Alt -> AT -> US = usuń Regułę
 • Alt -> AT -> K = klonuj Regułę
 • Alt -> AT -> WŁ = włącz Regułę
 • Alt -> AT -> WY = wyłącz Regułę
 • Alt -> AT -> I = importuj Reguły
 • Alt -> AT -> EK = eksportuj Reguły
 • Alt -> AT -> WĄ = włącz/wyłącz mechanizm automatyzacji
 • Alt -> AT -> UT = ustawienia Narzędzi
 • Alt -> AT -> UR = uruchom Narzędzia:
  • -> P = Ping
  • -> EK = Eksploruj urządzenie
  • -> ES = Eksploruj dysk...
  • -> Z = Zdalny pulpit
 • Alt -> AT -> ZD = uruchom Zdalny pulpit (opcja nieaktywna w tym widoku)
 • Alt -> AT -> ZA = konfiguracja Zdalnego pulpitu (opcja nieaktywna w tym widoku)

Raporty

Alt -> R = widok Raporty:

 • Alt -> R -> NO = nowy Raport
 • Alt -> R -> ED = edytuj Raport
 • Alt -> R -> US = usuń Raport
 • Alt -> R -> W = wykonaj Raport
 • Alt -> R -> NW = nowy Skrypt
 • Alt -> R -> EY = edytuj Skrypt
 • Alt -> R -> UU = usuń Skrypt
 • Alt -> AT -> UT = ustawienia Narzędzi
 • Alt -> AT -> UR = uruchom Narzędzia:
  • -> P = Ping
  • -> EK = Eksploruj urządzenie
  • -> ES = Eksploruj dysk...
  • -> Z = Zdalny pulpit
 • Alt -> AT -> ZD = uruchom Zdalny pulpit (opcja nieaktywna w tym widoku)
 • Alt -> AT -> ZA = konfiguracja Zdalnego pulpitu (opcja nieaktywna w tym widoku)

Konfiguracja

Alt -> K = widok Konfiguracja:

 • Alt -> K -> IM = importuj Wzorce
 • Alt -> K -> L = lista zamówień wzorców
 • Alt -> K -> IP = importuj Słowniki
 • Alt -> K -> EK = eksportuj Słowniki
 • Alt -> K -> ES = Eksportuj plik MSI dla instalatora Agenta 
 • Alt -> K -> ZM = zmiana Hasła wskazanego użytkownika
 • Alt -> K -> ZI = zmiana swojego Hasła
 • Alt -> K -> US = ustawienia Narzędzi
 • Alt -> K -> UR/UT = uruchom Narzędzia:
  • -> P = Ping
  • -> EK = Eksploruj urządzenie
  • -> ES = Eksploruj dysk...
  • -> Z = Zdalny pulpit
 • Alt -> K -> ZD = uruchom Zdalny pulpit (opcja nieaktywna w tym widoku)
 • Alt -> K -> ZA = konfiguracja Zdalnego pulpitu (opcja nieaktywna w tym widoku)
 • Alt -> K -> IO = import konfiguracji
 • Alt -> K -> EP = eksport konfiguracji

Zarządzanie filtrami (skróty dostępne dla gałęzi drzewa: Konfiguracja użytkownika -> wybrany_użytkownik -> Zarządzanie filtrami):

 • Alt -> K -> ED = edytuj filtr 
 • Alt -> K -> UU = usuń filtr
 • Alt -> K -> EO = eksport filtrów
 • Alt -> K -> IR = eksport filtrów

Listy klasyfikacji (skróty dostępne dla gałęzi drzewa: Konfiguracja globalna -> Klasyfikacja oprogramowania -> Listy klasyfikacji):

 • Alt -> K -> D = dodaj listę klasyfikacji oprogramowania
 • Alt -> K -> ZE =zmień listę klasyfikacji oprogramowania
 • Alt -> K -> US =usuń listę klasyfikacji oprogramowania
 • Alt -> K -> K =klonuj listę klasyfikacji oprogramowania

Role (skróty dostępne dla gałęzi drzewa: Konfiguracja globalna -> Uprawnienia -> Role):

 • Alt -> K -> ZA =zaznacz prawa dostępu
 • Alt -> K -> OD =odznacz prawa dostępu
 • Alt -> K -> ZZ =zaznacz wszystkie prawa dostępu
 • Alt -> K -> OZ =odznacz wszystkie prawa dostępu

Typy załączników (skrót dostępny dla gałęzi drzewa: Konfiguracja globalna -> Perspektywy -> Zasoby -> Typy załączników):

 • Alt -> K -> K = konwertuj sposób zapisu załączników

Koszty wydruków (skróty dostępne dla gałęzi drzewa: Konfiguracja globalna -> Perspektywy -> Koszty wydruków):

 • Alt -> K -> D = dodaj koszt wydruku
 • Alt -> K -> K = klonuj koszt wydruku
 • Alt -> K -> ED = edytuj koszt wydruku
 • Alt -> K -> UU = usuń koszt wydruku
 • Alt -> K -> PR = przenieś koszt wydruku w górę na liście
 • Alt -> K -> PZ =przenieś koszt wydruku w dół na liście
 • Alt -> K -> O = oblicz koszt wydruku

Klasyfikacje procesów i stron WWW (skróty dostępne dla gałęzi drzewa: Konfiguracja globalna -> Perspektywy -> Klasyfikacje procesów i stron WWW): 

 • Alt -> K -> D = dodaj proces lub stronę WWW 
 • Alt -> K -> K = klonuj proces lub stronę WWW
 • Alt -> K -> ED = edytuj procesy i strony WWW
 • Alt -> K -> UU = usuń procesy i strony WWW z listy
 • Alt -> K -> PR = przenieś procesy lub strony WWW w górę na liście
 • Alt -> K -> PZ =przenieś procesy lub strony WWW w dół na liście
 • Alt -> K -> S = sklasyfikuj procesy i strony WWW

Autonumeracja (skróty dostępne dla gałęzi drzewa: Konfiguracja globalna -> Perspektywy -> Autonumeracja): 

 • Alt -> K -> D = dodaj serie
 • Alt -> K -> K = klonuj serie
 • Alt -> K -> ED = edytuj serie
 • Alt -> K -> US = usuń serie z listy
 • Alt -> K -> PR = przenieś serie w górę na liście
 • Alt -> K -> PZ =przenieś serie dół na liście

Słowniki (skróty dostępne dla gałęzi drzewa: Konfiguracja globalna -> Słowniki (dla każdej pozycji słownikowej): 

 • Alt -> K -> D = dodaj pozycję słownikową
 • Alt -> K -> K =klonuj pozycję słownikową
 • Alt -> K -> ED =edytuj pozycję słownikową
 • Alt -> K -> US = usuń 

Zasoby

Insert – Nowy
F2 – Edytuj
Delete – Usuń
Enter – Wyświetl szczegóły zasobu
Shift + Enter – Porzuć wyświetlanie szczegółów zasobu (Wstecz)
Ctrl + I – Importuj wyniki skanowania

Edycja zasobów

Esc – Anuluj
Enter – OK
Tab – Przechodzenie pomiędzy polami
Alt + strzałka w dół – Wyświetlanie danych pól słownikowych

Parametrów raportów

Alt + strzałka w dół – Wyświetlanie danych pól słownikowych
Strzałki góra/dół – Przełączanie pomiędzy parametrami
Tab – Przejście na przycisk OK
Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 3 search result(s) for skróty.

Page: Edycja danych dowolnego zasobu (LOG System)
... zasobu można także wywołać naciskając klawisz F2 Zobacz także inne Skróty klawiaturowe https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=34897968 Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby
Page: Grupowa edycja i usuwanie danych zasobów (LOG System)
... zasobów można także wywołać naciskając klawisz F2 Zobacz także inne Skróty klawiaturowe https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=34897968 Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby
Page: Tworzenie dowolnego zasobu w systemie (LOG System)
... zasobu można także wywołać naciskając klawisz Insert Zobacz także inne Skróty klawiaturowe https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=34897968     Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby