Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfiguracja

Operację Dodawania relacji pomiędzy zasobami można przeprowadzić dla dowolnego zasobu. Poniższy obraz przedstawia zaznaczony przycisk dodawania relacji.

 
Kliknięcie przycisku Dodaj z grupy Relacje przy zaznaczonym zasobie spowoduje otwarcie okna dodawania relacji. Istnieje także możliwość dodawania relacji dla grupy zasobów. W tym celu zaznacz wiele pozycji na liście zasobów i kliknij przycisk Dodaj z grupy Relacje.

Okno dodawania relacji pozwala na definiowanie relacji od wskazanych zasobów do dostępnych zasobów.
Relacje w log system są nazwane oraz posiadają kierunek. Poniższy schemat przedstawia ideę kierunków relacji
 

 
 

 
Bardzo ważne jest poprawne określenie kierunku relacji na etapie jej definiowania. Poniższe przykłady wyjaśniają ten problem.

Poprawna definicja kierunku relacji

 

Tak zdefiniowaną relację możemy odczytać jako "Komputer N04 jest używany przez pracownika Adama Nowaka" co jest prawidłowym zapisem logicznym.

 
 

Błędna definicja kierunku relacji

 

Tak zdefiniowaną relację odczytujemy jako "Komputer N04 używa pracownika Adam Nowak". Jak widać nie jest to prawidłowy zapis.

 
 

 

Proces tworzenia relacji wygląda następująco:

1. Wybieramy Nazwę relacji ( 1 ) - określamy w ten sposób typ relacji. Domyślne nazwy relacji to Administrator, Dostęp do usługi, Dotyczy, Podłączony, Przypisanie licencji, Użytkownik, Właściciel oraz Załącznik.
2. Określamy Kierunek ( 2 )
3. Wybieramy, zaznaczamy wybrane zasoby oraz dodajemy relację poprzez kliknięcie przycisku [ --> ] ( 3 )
4. Zatwierdzenie całego okna przyciskiem OK powoduje zapis zdefiniowanych relacji do bazy danych.
 
 

Uwagi:

  1. W jednej sesji definiowania relacji do wskazanych zasobów można definiować różne typy (nazwy) relacji.
  2. Definicje relacji dotyczą wszystkich wskazanych zasobów.
  3. Jeżeli wśród wybranych zasobów znajdzie się zasób oznaczony jako "wskazany" to tworzenie relacji do niego zostanie pominięte.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for relacje.

Page: Relacje (LOG System)
... Założenia funkcjonalne Zakładka Relacje pozwala tworzyć, utrzymywać oraz usuwać Relacje pomiędzy zasobami organizacji. Artykuły z tej sekcji opisują szczegóły dotyczące ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 17, 2018
Labels: relacje
Page: Kopiowanie relacji między zasobami (LOG System)
... tym celu należy wejść w podgląd zasobu. Następnie w zakładkę Relacje i wybrać interesujące nas relacje dotyczące tego zasobu, a następnie podobnie jak poprzednio wybrać Relacje > Kopiuj relacje > Wybrane. 20181024 104918Window.png Wystarczy
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje
Page: Przenoszenie relacji pomiędzy zasobami (LOG System)
... między zasobami należy zaznaczyć wybrany zasób z którego chcemy przenieść relację następnie z menu rozwijanego lub z perspektywy w grupie Relacje
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje
Page: Dodaj relacje pomiędzy zasobami (LOG System)
Założenia funkcjonalne Akcja ta umożliwia automatyczne połączenie zasobów relacją. Założenia: Akcja umożliwia wybór nazwy relacji z dostępnej listy istniejących, Operator ma możliwość wyboru zasobów, na których zostanie przeprowadzona operacja powiązania ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Tworzenie nowych zasobów z automatycznym tworzeniem relacji (LOG System)
... do niego relacje. Podczas tworzenia zasobu należy przejść do zakładki Relacje, z tego miejsca możemy dodać relacje https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=33489117 do istniejących już zasobów. 20181024 124723Komputer.png20181024 124754Dodawanie relacji.png Status
Dec 24, 2018
Labels: zasoby, relacje
Page: Edycja relacji pomiędzy zasobami (LOG System)
... nas zasób i klikamy dwukrotnie w celu podglądu. Wybieramy zakładkę Relacje (1), zaznaczamy interesującą nas relację, a następnie klikamy Edytuj (2).   image2018716 16:20:5.png   Po ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje
Page: Tworzenie relacji wielu zasobów (LOG System)
... CTRL lub SHIFT. 20181024 125636LOG System 6.0.114.png Po kliknięciu Relacje > Utwórz relacje lub z menu rozwijanego pojawia się Dodawanie relacji do wielu ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje
Page: Szybkie przełączanie się pomiędzy zasobami związanymi relacją (LOG System)
... Konfiguracja W podglądzie zasobu w zakładce Relacje widnieją powiązane wcześniej zasoby. W celu szybkiego przełączania się między
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje
Page: Szybki podgląd danych zasobu związanego relacją z aktualnie otwartym zasobem (LOG System)
... w relacji z wyświetlanym obecnie zasobem należy przejść do zakładki Relacje i kliknąć na znak  obok wybranej relacji. 20181024 114722Window.png Możemy
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje
Page: Zasady działania Relacji (LOG)
... np. Rozliczenie licencji https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/InformacjedostarczaneprzezRozliczenielicencji lub Raporty systemowe https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/RaportysystemoweLOGSystem. Jak tworzyć relacje pomiędzy zasobami? Relacje systemowe W celu zweryfikowania Relacji systemowych należy w perspektywie Konfiguracja ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje, favourite