Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Widget Wykres statystyki statusów typów zasobów przedstawia w formie wykresu kolumnowego informację dotyczące ilości zasobów w bazie LOG System o danym statusie.

Założenia funkcjonalne

  • W zależności od ustawień możemy wybrać grupowanie po typach zasobów (dla wszystkich lub wybranych przez użytkownika) lub po statusach (dla wszystkich lub wybranych przez użytkownika),
  • Informacje na temat każdego statusu zasobu oraz ich typów pobierane są z danych zawartych w perspektywie Zasoby.

Parametry widgetu

Parametr
Opis
Grupuj po: statusach
Parametr pozwalający na grupowane zasobów po ich statusach. Perspektywa Zasoby -> drzewo Zasoby -> zakładka Zasoby -> kolumna Status
Grupuj po: typach zasobów
Parametr pozwalający na grupowane zasobów po typach zasobów. Perspektywa Zasoby -> drzewo Zasoby -> zakładka Zasoby -> kolumna Typ zasobu
Statusy: Wszystkie
Parametr uwzględniający wszystkie zasoby niezależnie od posiadanego obecne statusu. 
Statusy: WybraneParametr uwzględniający zasoby posiadające statusy, które zostały wybrane przez użytkownika
Typy zasobów: WszystkieParametr uwzględniający wszystkie zasoby niezależnie od posiadanego typu
Typy zasobów: WybraneParametr uwzględniający zasoby posiadające typy zasobu, które zostały wybrane przez użytkownika
Pokaż sumę niewybranych statusów lub typów zasobówZaznaczony checkbox pozwala na przedstawienie sumy niewybranych statusów ,w przypadku grupowania po typach zasobów, oraz sumy niewybranych typów zasobów ,w przypadku grupowania po statusach, jako części wykresu o nazwie Pozostałe

Prezentacja przykładowego widgetu

Widok w przypadku grupowania po Typach zasobów:

Widok w przypadku grupowania po Statusach:


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 4 search result(s) for Widget, Wykres.

Page: Widget - Aktywność pracy (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Dec 12, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Użycie oprogramowania (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Czas użycia aplikacji (LOG System)
... danych z monitoringu). Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Liczba pozycji ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Widget - Wykres produktywności użytkownika (LOG System)
... Widget w postaci wykresu kołowego prezentujący procentowy udział procesów produktywnych w
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb