Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Widget w postaci wykresu kołowego prezentujący procentowy udział procesów produktywnych w pracy danego pracownika na podstawie danych zebranych z monitoringu procesów uruchamianych przez użytkownika na stacjach roboczych.

Założenia funkcjonalne

Domyślny próg produktywności ustawiony został na 80%, gdzie:

  • Pracownik z produktywnością na poziomie 80% i więcej zostanie oznaczony jako Pracownik pracuje produktywnie,
  • Pracownik z produktywnością poniżej poziomu 80% zostanie oznaczony jako Pracownik pracuje nieproduktywnie.

Warunkiem koniecznym jest podanie konkretnego Użytkownika z monitoringu. W przypadku braku podania nazwy użytkownika gadżet nie zostanie aktywowany.

Parametry widgetu

Parametr
Opis
Użytkownik
Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku pominięcia parametru otrzymamy komunikat Proszę wybrać użytkownika
Okres (w dniach)Data badanego przedziału czasowego
Godziny pracy odBadany przedział godzinowy. Godzina początkowa
Godziny pracy doBadany przedział godzinowy. Godzina końcowa
Wykluczone klasyfikacje
Klasyfikacje monitowanych procesów i/lub stron internetowych, które nie mają zostać uwzględnione na wykresie. W przypadku pominięcia parametru na wykresie zostaną uwzględnione informacje o wszystkich wcześniej utworzonych klasyfikacjach monitorowanych procesów  i/lub stron internetowych. Aby wprowadzić więcej niż jedną nazwę klasyfikacji należy każdą oddzielić średnikiem.
Poziom produktywności [%]Próg produktywności dla użytkownika. Poniżej zakładanego progu pracownik zostaje sklasyfikowany jako Pracownik nieproduktywny
Opis produktywnego użytkownikaTreść opisu jaka pojawi się w raporcie w przypadku gdy zostanie zrealizowany zakładany próg produktywności dla użytkownika
Opis nieproduktywnego użytkownikaTreść opisu jaka pojawi się w raporcie w przypadku gdy nie zostanie zrealizowany zakładany próg produktywności dla użytkownika
Sklasyfikuj jako produktywneNazwa klasyfikacji na podstawie której użytkownik zostanie sklasyfikowany jako produktywny.

Prezentacja przykładowego widgetu


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 4 search result(s) for Widget, Wykres.

Page: Widget - Aktywność pracy (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Dec 12, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Użycie oprogramowania (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Wykres statystyki statusów typów zasobów (LOG System)
... Widget Wykres statystyki statusów typów zasobów przedstawia w formie wykresu kolumnowego informację ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Czas użycia aplikacji (LOG System)
... danych z monitoringu). Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Liczba pozycji ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb