Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Widget Statystyka statusów zasobów pozwala na szybki dostęp do podstawowych informacji dotyczących ilości zasobów w bazie LOG System o danym statusie.

Założenia funkcjonalne

  • W zależności od ustawień możemy wybrać grupowanie po typach zasobów (dla wszystkich lub wybranych przez użytkownika) lub po statusach (dla wszystkich lub wybranych przez użytkownika),
  • Informacje na temat każdego statusu zasobu oraz ich typów pobierane są z danych zawartych w perspektywie Zasoby.

Parametry widgetu

Parametr
Opis
Grupuj po: statusach
Parametr pozwalający na grupowane zasobów po ich statusach. Perspektywa Zasoby -> drzewo Zasoby -> zakładka Zasoby -> kolumna Status
Grupuj po: typach zasobów
Parametr pozwalający na grupowane zasobów po typach zasobów. Perspektywa Zasoby -> drzewo Zasoby -> zakładka Zasoby -> kolumna Typ zasobu
Statusy: Wszystkie
Parametr uwzględniający wszystkie zasoby niezależnie od posiadanego obecne statusu. 
Statusy: WybraneParametr uwzględniający zasoby posiadające statusy, które zostały wybrane przez użytkownika
Typy zasobów: WszystkieParametr uwzględniający wszystkie zasoby niezależnie od posiadanego typu
Typy zasobów: WybraneParametr uwzględniający zasoby posiadające typy zasobu, które zostały wybrane przez użytkownika

Prezentacja przykładowego widgetu


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 5 search result(s) for Widget, Wykres.

Page: Widget - Wykres statystyki statusów typów zasobów (LOG System)
... Widget Wykres statystyki statusów typów zasobów przedstawia w formie wykresu kolumnowego informację ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Aktywność pracy (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Dec 12, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Użycie oprogramowania (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Czas użycia aplikacji (LOG System)
... danych z monitoringu). Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Liczba pozycji ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Widget - Wykres produktywności użytkownika (LOG System)
... Widget w postaci wykresu kołowego prezentujący procentowy udział procesów produktywnych w
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb