Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Widget Czas użycia aplikacji prezentuje w postaci wykresu kolumnowego strukturę użycia oprogramowania przez danego użytkownika na danym komputerze.

Założenia funkcjonalne

  • Do poprawnego działania widgetu niezbędny jest aktywny monitoring na komputerach. Komputery nie posiadające zainstalowanego agenta z włączonym monitoringiem procesów zostaną pominięte w procesie tworzenia widgetu, 
  • Na podstawie zebranych danych w monitoringu prezentowany jest wykres kołowy,
  • Należy pamiętać że domyślny okres przechowywania danych z monitoringu został ustawiony na 30 dni.

Parametry widgetu

Parametr
Opis
KomputerKomputer na podstawie którego ma zostać utworzony widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy komputera raport zostanie wygenerowany dla wszystkich komputerów (danych z monitoringu).
Użytkownik
Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu)
Liczba pozycji
Liczba pozycji na wykresie. Domyślnie 10
Okres (w dniach)Data badanego przedziału czasowego

Prezentacja przykładowy widgetu


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 4 search result(s) for Widget, Wykres.

Page: Widget - Wykres statystyki statusów typów zasobów (LOG System)
... Widget Wykres statystyki statusów typów zasobów przedstawia w formie wykresu kolumnowego informację ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Aktywność pracy (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Dec 12, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Użycie oprogramowania (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Wykres produktywności użytkownika (LOG System)
... Widget w postaci wykresu kołowego prezentujący procentowy udział procesów produktywnych w
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb