Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Widget Analiza użycia oprogramowania prezentuje strukturę użycia oprogramowania przez danego użytkownika na danym komputerze.

Założenia funkcjonalne

  • Do poprawnego działania widgetu niezbędny jest aktywny monitoring na komputerach. Komputery nie posiadające zainstalowanego agenta z włączonym monitoringiem procesów zostaną pominięte w procesie tworzenia widgetu, 
  • Na podstawie zebranych danych w monitoringu prezentowany jest wykres kołowy,
  • Należy pamiętać że domyślny okres przechowywania danych z monitoringu został ustawiony na 30 dni.

Parametry widgetu

Parametr
Opis
Użytkownik
Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu)
Okres (w dniach)Data badanego przedziału czasowego
Liczba pozycji
Liczba pozycji na wykresie. Domyślnie 10
Pokaż etykiety
Zahaczony checkbox umożliwia pokazanie etykiet na wykresie
Pokaż legendę
Zahaczony checkbox umożliwia pokazanie legendy wykresu
Pokaż czas w etykietachZahaczony checkbox umożliwia pokazanie, zarówno w legendzie jak i w etykietach, czasów użycia danego oprogramowania (godz:min:sek)

Prezentacja przykładowego widgetu


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 4 search result(s) for Widget, Wykres.

Page: Widget - Wykres statystyki statusów typów zasobów (LOG System)
... Widget Wykres statystyki statusów typów zasobów przedstawia w formie wykresu kolumnowego informację ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Aktywność pracy (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Dec 12, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Czas użycia aplikacji (LOG System)
... danych z monitoringu). Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Liczba pozycji ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Widget - Wykres produktywności użytkownika (LOG System)
... Widget w postaci wykresu kołowego prezentujący procentowy udział procesów produktywnych w
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb