Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Zakładka Audyty zapewnia możliwość tworzenia, zapisywania i porównywania Audytów infrastruktury IT.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for audyt.

Page: Audyt - funkcja w systemie (LOG System)
... Wstęp Pojęcie Audyt w programie LOG System to nic innego jak zbiór skanowań sprzętu
Dec 12, 2018
Labels: audyt, komputery
Page: Audyt uprawnień do procesów przetwarzania (LOG System)
Założenia Dzięki relacjom system pozwala na kontrolowanie przypisanych do danego procesu biznesowego (czynności przetwarzania) uprawnień. W tym celu należy zalogować się do konsoli LOG System i wybrać perspektywę Zasoby→Procesy ...
Mar 07, 2019
Page: Dodanie "ręcznie" wyników skanowania (LOG System)
... Dodawanie wyników skanowania. W polu Audyt wybieram z listy istniejących audyt lub za pomocą plusika () tworzymy nowy. Możemy tutaj ręcznie wpisywać ... którego chcemy dodać wyniki i z grupy Przycisków funcyjnych kliknąć 
Nov 29, 2018
Labels: konfiguracja, audyt, skanowanie
Page: Wykonanie audytu bazowego dla nowo dodanego komputera (LOG System)
... LOG System https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35258414 > zaznaczając na drzewie Polecenia dla Agentów Każdy audyt przeprowadzany jest w oparciu o domyślne ustawienia skanowania https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Konfiguracjazakresuskanowanychdanych, natomiast ...
Jan 08, 2019
Labels: audyt, automatyzacja, komputery
Page: Kopiowanie i przenoszenie wyników skanowania między audytami (LOG System)
... System 6.1.50 RC.png Następnie z grupy Przycisków funkcyjnych wybieramy opcję Audyt komputerów > Kopiuj\Przenieś wyniki audytu: 20181121 122235LOG System 6.1.50 RC.png
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Usunięcie wyników skanowania komputera (LOG System)
... 091912LOG System 6.1.50 RC.png Następnie z grupy Przycisków funkcyjnych wybrać Audyt komputerów > Usuń wyniki audytów :  20181122 092132Window.png Polecenie usuwania wyników skanowania ... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skanowanie
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Sprawdzenie daty ostatniego skanowania danego komputera (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skanowanie audyt
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie
Page: Zarządzanie licencjami (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane   licencje audyt sam
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Sprawdzenie na których komputerach występuje oprogramowanie w rozliczeniu licencji (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane sam licencje audyt
Dec 24, 2018
Labels: licencje, audyt, sam
Page: Informacje o wynikach skanowania dla danego komputera (LOG System)
... Komputery. Wystarczy przełączyć się na zakładkę Audyty, wybrać interesujący nas audyt i w głównym oknie zostanie wyświetlona lista komputerów znajdujących się ... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane skanowanie
Nov 29, 2018
Labels: audyt, skanowanie