Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wymagane komponenty dla serwera aplikacji

 

 • Serwer www: zalecany IIS w wersji 7 lub nowszej,
 • Silnik bazodanowy: Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy
 • .NET Framework 4.5.2,
 • MS Windows Installer 4.5.

Wymagane komponenty dla stacji roboczej

 • Przeglądarka: MS Internet Explorer 9 lub wyżej

Inne obsługiwane przeglądarki: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Edge.

Instalacja i konfiguracja

Instalacja i konfiguracja IIS 7 lub nowszego

W celu włączenia IIS'a należy włączyć tą funkcję systemu w: Panel sterowania -> Programy -> Programy i funkcje -> Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows (dotyczy Windows 7/8/8.1):

natomiast dla systemów serwerowych należy włączyć IIS'a poprzez kreatora dodawania ról i funkcji:

 

Podczas włączania IIS'a, niezbędne do zaznaczenia są następujące opcje (gałąź "Internetowe usługi informacyjne"):

 • Management Tools (Narzędzie do zarządzania) -> IIS Management Console (Konsola zarządzania usługami IIS) oraz IIS Management Scripts and Tools (Narzędzia i skrypty zarządzania usługami IIS)
 • Application Development (Projektowanie aplikacji\Funkcje tworzenia aplikacji) -> ASP.NET (to automatycznie zaznacza parę innych opcji...)
 • Common HTTP Features (Wspólne funkcje HTTP) -> Static Content (Zawartość statyczna) - bez tego nie zadziała katalog 'Content/...' (obrazki, style itd.)
 • Zabezpieczenia -> Uwierzytelnianie (systemu) Windows

 

Po instalacji należy zweryfikować ustawienia dla wybranej puli aplikacji, np. DefaultAppPool:

Ustawienia podstawowe do wersji 5.2:

Ustawienia podstawowe od wersji 5.3:

Ustawienia zaawansowane:

Załaduj profil użytkownika = TRUE

Weryfikacja konfiguracji bazy danych MS SQL Server

1. Należy zweryfikować czy użytkownik na którym odbędzie się instalacja bazy QDesk ma uprawnienia do tworzenia bazy danych.

2. Należy sprawdzić nazwę instancji bazy danych - będzie ona potrzebna podczas procesu instalacji QDesk, np. poprzez SQL Server Configuration Manager:

 

Instalacja aplikacji LOG Helpdesk

Instalację wykonujemy na uprawnieniach Administratora lokalnego.

Przy instalacji QDesk z pliku MSI na systemie Windows z UAC konfiguracja pozostaje domyślna pomimo wprowadzenia zmian w instalatorze.

W celu poprawnej instalacji QDesk z MSI należy uruchomić konsolę cmd na uprawnieniach administratora systemu, a następnie należy wykonać polecenie:

msiexec /i LOG5-Helpdesk-X.msi gdzie w miejsce X należy podać właściwą wersję LOG Helpdesk.

Instalacja aplikacji odbywa się przy pomocy pliku MSI. Proces instalacji jest zautomatyzowany i składa się z następujących kroków:

1. Ekran powitalny

2. Akceptacja treści umowy licencyjnej programu

3. Wybór miejsca instalacji

4. Konfiguracja witryny WWW

5. Konfiguracja bazy danych

W polu Nazwa serwera należy podać nazwę maszyny na której został zainstalowany serwer SQL współpracujący z aplikacją LOG Helpdesk (domyślny symbol "." odwołuje się do lokalnej maszyny tylko dla pełnej wersji SQL'a. Dane w postaci: nazwa_serwera\nazwa_instancji podajemy w przypadku gdy:

 • dysponujemy wersją Express zainstalowaną na tej samej maszynie,
 • serwer SQL jest zainstalowany na innej maszynie (dotyczy zarówno wersji Express jak i pełnej)

Konfigurator pozwala także na podanie nazwy bazy danych (pole: Nazwa bazy danych). Baza o podanej nazwie zostanie automatycznie utworzona.

SQL na innej maszynie!!!

W przypadku gdy baza SQL jest na innej maszynie należy:

 • w polu Uwierzytelnianie wybrać SQL Server,
 • w aktywowanych polach (Użytkownik i Hasło) podajemy dane dotyczące wcześniej założonego użytkownika w bazie SQL (prawa: public + dbcreator) na którym będziemy łączyć się do wskazanego serwera w polu Nazwa serwera,
 • w polu Użytkownik IIS wyczyścić dane pozostawiając pole puste

Użytkownik IIS (wypełnione tylko w przypadku uwierzytelniania Windows (SSPI)):

 • IIS APPPOOL\DefaultAppPool – dot. IIS7 lub nowszych
 • Inne: ew. sprawdzić, jaką "tożsamość" będzie miała nasza "Pula aplikacji" w IIS

6. Podsumowanie przed instalacją

Po kliknięciu Zainstaluj rozpocznie się instalacja

7. Instalacja

 

 

8. Automatyczne tworzenie bazy przez narzędzie Helpdesk.Init.DB.exe

Błąd podczas tworzenia

Jeśli podczas tworzenia bazy wystąpi błąd (baza nie zostanie utworzona, instalator ukończy działanie przedwcześnie) to należy przejść do sekcji Ewentualne problemy i ich rozwiązania i wykonać polecenie zgodnie z punktem 1 oraz punktem 3.

9. Zakończenie instalacji

Kliknięcie Zakończ kończy proces instalacji.

 

Konfiguracja aplikacji LOG Helpdesk

Dla IIS 7 lub nowszego

1. Dla katalogu w którym została zainstalowana aplikacja (domyślnie C:\Program Files (x86)\LOG Helpdesk) dodajemy uprawnienia do modyfikacji plików (Właściwości -> zakładka Zabezpieczenia) dla konta na którym pracuje wybrana pula aplikacji dla LOG Helpdesk. Nazwa obiektu = IIS APPPOOL\DefaultAppPool

Video:

Brak DefaultAppPool

W przypadku braku możliwości nadania uprawnień dla usera DefaultAppPool do katalogu LOG Helpdesk należy z poziomu CMD wykonać polecenie:

icacls C:\LOG Helpdesk /grant "IIS APPPOOL\DefaultAppPool":(OI)(CI)(RX)

W przykładzie została podana ścieżka C:\LOG Helpdesk (przed wykonaniem polecenia należy sprawdzić lokalizację katalogu LOG Helpdesk i w razie potrzeby zmodyfikować ścieżkę). W Przypadku instalacji w katalogu np.: C:\Program Files (x86)\LOG Helpdesk należy ścieżkę umieścić w cudzysłowie.

Po wykonaniu polecenia można zarządzać uprawnieniami dla DefaultAppPool

2. Poprzez Menedżera IIS przechodzimy do aplikacji LOG Helpdesk i:

Weryfikujemy ustawienia podstawowe

Weryfikujemy ustawienia zaawansowane

3. Na serwerze SQL w sekcji Security --> Logins należy dodać użytkownika, na którym pracuje wybrana pula aplikacji (w tym przypadku podajemy IIS APPPOOL\DefaultAppPool)

 

Ewentualne problemy i ich rozwiązania

1. Problem z automatycznym utworzeniem bazy danych.

Rozwiązanie: Z głównego katalogu LOG Helpdesk należy wyedytować i zweryfikować plik konfiguracyjny aplikacji Web.config w sekcji connection_string (konfiguracja komunikacji z BD):

Następnie ponownie należy założyć bazę danych poprzez uruchomienie z poziomu CMD na prawach administratora narzędzia Helpdesk.Init.DB.exe z lokalizacji ..\LOG Helpdesk\Bin następującym poleceniem:

Helpdesk.Init.DB.exe ..\Web.config create -f PredefinedFilters.xml -d DictionariesAndRights.xml -l "IIS APPPOOL\DefaultAppPool"

 

QDesk Scheduler

W przypadku gdy baza nie została utworzona automatycznie i musimy posłużyć się rozwiązaniem z tego punktu powinniśmy również zweryfikować plik konfiguracyjny usługi QDesk Scheduler ponieważ wymaga on także modyfikacji (podobnie jak plik Web.config). Rozwiązanie zostało zawarte w punkcie 4 niniejszej sekcji.

 

2. Problem z automatycznym utworzeniem aplikacji na IIS.

Rozwiązanie:
W konsoli Zarządzanie komputerem -> Usługi i aplikacje -> Menedżer internetowych usług informacyjnych IIS wywołać akcje: "Dodaj Witrynę sieci Web..."

 • wypełniamy nazwę dla witryny
 • pula aplikacji - powinno być: DefaultAppPool (przy innych po uruchomieniu strony może się pojawić błąd typu: login failed for user 'IIS APPPOOL\helpdesk')
 • wskazujemy "ścieżkę fizyczną" do plików aplikacji (np.: "C:\Program Files\LOG Helpdesk")

 

3. Problem z utworzeniem bazy danych LOG Helpdesk na zdalnym serwerze SQL.

Rozwiązanie:
Podobnie jak w punkcie 1 - w takiej sytuacji należy uruchomić narzędzie do tworzenia bazy danych Helpdesk.Init.DB.exe znajdujący się w lokalizacji ...\LOG Helpdesk\Bin z parametrem –e, który pomija tworzenie użytkownika w bazie danych. 
Aby operacja przebiegła pomyślnie należy:

a) Odpowiednio zmodyfikować sekcję connection_string w pliku konfiguracyjnym (..\LOG Helpdesk\Web.config), gdzie podajemy:

 • Nazwę serwera SQL,
 • Nazwę bazy danych,
 • Użytkownika z uprawnieniami do bazy danych,
 • Hasło w/w użytkownika.

b) Na serwerze SQL musi być założony użytkownik podany w pliku konfiguracyjnym z minimalnymi uprawnieniami: db_datareader, db_datawriter.

Przykład wywołania polecenia z poziomu CMD na prawach administratora narzędzia Helpdesk.Init.DB.exe z lokalizacji ..\LOG Helpdesk\Bin które założy bazę danych na zdalnym serwerze SQL

Helpdesk.Init.DB ..\Web.config create -e -f PredefinedFilters.xml -d DictionariesAndRights.xml

 

4. Problem z uruchomieniem usługi QDesk Scheduler (usługa stworzona na potrzeby obsługi mechanizmu Automatyzacji obsługi zgłoszeń).

 1. Na serwerze LOG Helpdesk przechodzimy do miejsca instalacji systemu ..\LOG Helpdesk\Bin\QDesk.Scheduler i edytujemy plik QDesk.Scheduler.exe.config
 2. Następnie weryfikujemy i ew. modyfikujemy sekcję odpowiadającą za połączenie usługi do bazy danych systemu oraz port na którym działa witryna, np.:

  Zgodne z Web.config

  Ustawienia dot. connectionString powinny być zgodne z tymi z pliku Web.config (Punkt 1 niniejszej sekcji)
 3. Na sam koniec należy zweryfikować stan działania usługi na serwerze i ew. ją uruchomić lub zrestartować:

Optymalizacja działania

W konsoli zarządzania IIS, dla witryny LOG Helpdesk, można oznaczyć katalog Content jako Aplikacja. (PPM na katalog Content -> Konwertuj na aplikację)
Nie jest to konieczne ale warto ponieważ powinno to przyśpieszyć pracę systemu i w razie poważniejszego błędu (np. braku połączenia z bazą danych) otrzymamy w przeglądarce "FatalError.htm" zamiast pustej strony IIS'a.

Pierwsze uruchomienie systemu

 1. Należy zweryfikować czy usługa QDesk Scheduler jest uruchomiona, w przypadku gdy usługa jest zatrzymana należy ją uruchomić.
 2. Na danym serwerze uruchamiamy przeglądarkę www i wprowadzamy adres naszej aplikacji, np: http://localhost:8080.
 3. Po uruchomieniu powinniśmy otrzymać ekran jak na poniższym zrzucie ekranu:

Domyślne parametry logowania po instalacji systemu:

 • Nazwa użytkownika: admin
 • Hasło: admin


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for instalacja.

Page: Instalacja LOG Helpdesk (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane instalacja konfiguracja helpdesk
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, instalacja, helpdesk
Page: Instalacja Konsoli Administracyjnej na komputerze operatora systemu (LOG System)
... dzięki którym mogą podłączyć się bezpośrednio do serwera LOG System. Instalacja Konsoli Administracyjnej odbywa się przy pomocy pliku MSI, tego samego
Dec 18, 2018
Labels: konsola, instalacja
Page: Instalacja LOG System (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane instalacja administracja administrators
Dec 27, 2018
Labels: instalacja, administrators, administracja
Page: Zdalna instalacja Agenta (LOG)
... dystrybucyjnej LOG System. W celu pobrania paczki należy kliknąć https://pliki.logsystem.pl/pydio/data/public/ce5434.php?dl=true Instalacja zakończy się sukcesem pod warunkiem, że: Na komputerze zdalnym jest
Nov 21, 2019
Labels: agent, konfiguracja, instalacja, administrators, administracja
Page: Instalacja Agenta z wykorzystaniem GPO (LOG System)
... 13572.png Definiujemy nazwę dla nowego obiektu zasad grup np. Instalacja softu NazwaProgramu: image2015528 13:57:13.png  Po utworzeniu zasady
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, gpo, instalacja
Page: Instalacja i konfiguracja mechanizmu Scheduler (LOG System)
... w określonym czasie należy zainstalować i skonfigurować usługę QDesk Scheduler. Instalacja QDesk Scheduler poprzez instalator Helpdesk Podczas instalacji systemu z wykorzystaniem
Sep 16, 2019
Labels: scheduler, instalacja
Page: Instalacja oprogramowania w szczegółach (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane raport instalacja
Dec 12, 2018
Labels: raport, instalacja
Page: Automatyczna instalacja Javy w przypadku braku wpisu w zidentyfikowanym oprogramowaniu (LOG System)
... w sekcji Ogólne należy uzupełnić wymagane informacje: 20181121 081932Edytor skryptów Instalacja Javy .png Opcjonalnie w polu Parametry możemy dodać (podczas wywoływania
Dec 27, 2018
Labels: java, instalacja, administrators, administracja
Page: Instalacja Agenta LOG (LOG)
... LOG System\LOG System Agent\LOGSystem.Agent.Service.exe Wybór rodzaju instalacji Manualna instalacja https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS3X/InstalacjaLOGSystemAgent#InstalacjaLOGSystemAgentInstalacjamanualnaLOGSystemAgent Zdalna instalacja Zdalna deinstalacja Agenta LOG https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=22675479 Instalacja manualna LOG Agent Instalacja LOG Agenta odbywa się przy pomocy pliku ...
Nov 21, 2019
Labels: agent, konfiguracja, administrators, administracja
Page: Instalacja Serwera oraz Konsoli Administracyjnej (LOG System)
... się z wymaganiami systemowymi dla serwera oraz konsoli administracyjnej https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/WymaganiaLOGSystem . Instalacja Serwera Aplikacji oraz Konsoli Administracyjnej Instalacja Serwera Aplikacji oraz Konsoli Administracyjnej odbywa się przy pomocy pliku ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, serwer, administrators, administracja