Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Założenia

Program LOG System potrafi zaimportować zasoby oraz relacje pomiędzy danymi zasobami z plików tekstowych. Funkcjonalność ta umożliwia import danych z innych programów ewidencjonujących.

Przygotowanie danych do importu

Aby zaimportować dowolną grupę zasobów, np. komputery należy najpierw odpowiednio przygotować plik z danymi do importu:

 • wspierane formaty plików: txt i csv
 • obsługiwane kodowanie: UTF-8, windows lub unicode
 • sposób oddzielania danych: średnik, przecinek, spacja lub tabulacja

Import zasobów z pliku wywołujemy pod przyciskiem "Utwórz" na wstążce systemu w zakładce Zasoby:


Otworzy się okno Import zasobów. Na samym początku musimy określić jakiego typu zasoby będziemy importować. W tym celu musimy wybrać jedną z interesujących nas zakładek znajdujących się w lewej części okna (np. pracownicy). i nacisnąć ikonę (info) znajdującą się w prawym, górnym rogu okna aby zobaczyć jak powinny nazywać się kolumny w naszym pliku tekstowym z którego będzie wykonywany import:

 

Otrzymamy w ten sposób informacje na temat dostępnych pól w LOG System, którymi można opisać wybrany typ zasobów wraz z odpowiednikiem nazwy dla pliku tekstowego:

  

Pola typu wyliczeniowego

Po ustawieniu kursora myszy na dowolnej pozycji w kolumnie Typ pola, system podpowiada przykład w formacie, w jakim należy wprowadzić dane do pliku tekstowego. Dla typów typ wyliczeniowy oraz typ logiczny jako przykład podawane są listy dostępnych wartości pola jakie można wprowadzić w pliku tekstowym. Dla typów wyliczeniowych w pliku tekstowym wprowadzamy wyłącznie wartości liczbowe (0,1,2,...) które zostaną odwzorowane w systemie w postaci wartości podanych w podpowiadanym przykładzie.

Szablony danych

Uwaga:

Opcja Zapisz szablon umożliwia przygotowanie szablonu w formie pliku *.csv. W zależność od wybranej zakładki zostanie utworzony szablon zawierający wszystkie możliwe nazwy kolumn dla danego zasobu:

Szablony plików do importu dla wybranych rodzajów zasobów

  File Modified
File Osoba szablon.csv May 09, 2019 by Damian Majorczyk
File Proces biznesowy szablon.csv May 09, 2019 by Damian Majorczyk
File Relacja szablon.csv May 09, 2019 by Damian Majorczyk
File System informatyczny szablon.csv May 09, 2019 by Damian Majorczyk
File Zbiór danych szablon.csv May 09, 2019 by Damian Majorczyk
File Komputer szablon.csv May 09, 2019 by Damian Majorczyk
File Licencja szablon.csv May 09, 2019 by Damian Majorczyk
File Komputer_szablon_opis.csv Feb 13, 2020 by Andrzej Seweryn
File Faktura_szablon_opis.csv Feb 13, 2020 by Andrzej Seweryn
File Umowa_szablon_opis.csv Feb 13, 2020 by Andrzej Seweryn
File Drukarka_szablon_opis.csv Feb 13, 2020 by Andrzej Seweryn
File Licencja_szablon_opis.csv Mar 23, 2020 by Andrzej Seweryn


W uruchomionym arkuszu kalkulacyjnym wprowadzamy odpowiednie nazwy kolumn, uzupełniamy danymi i zapisujemy jako plik csv.

Poniżej został przedstawiony przykładowy plik csv przygotowany do importu. W pierwszym wierszu zdefiniowano nazwy interesujących nas pól a poniżej właściwe dane:

Import danych

Aby zaimportować do systemu tak przygotowany plik należy w oknie Import zasobów:

 1. wskazać plik przy pomocy przycisku "..."
 2. określić kodowanie
 3. określić separator wczytywanych danych
 4. określić separator pól słownikowych (dotyczy pól słownikowych multisłownikowych pól, możliwość wyboru kilku pozycji oddzielonych średnikiem)
 5. wcisnąć przycisk Wczytaj


Spowoduje to pojawienie się listy kolumn oraz zasobów. W celu zaimportowania ich do programu musimy zaznaczyć Klucz, po którym program ma importować zasoby i porównywać je z istniejącymi. Pole to powinno być unikalne dla każdego z importowanego zasobu.
Z tego miejsca możemy określić czy zasoby importowane mają być nadpisywane czy pomijane w razie konfliktów. Zaznaczenie Nadpisz istniejące oraz Synchronizuj obok Nazwy spowoduje nadpisanie pola w bazie LOG System dla każdego zasobu, który zostanie przypasowany wg Klucza.

Ważne:


Możliwość zapisu parametrów synchronizacji do szablonu:

Aby zapisać nowy szablon wystarczy wpisać do pola Szablon nazwę oraz kliknąć w ikonę +.

W przypadku, gdy w polu tym, będzie nazwa istniejącego szablonu ikona + zostanie podmieniona, a kliknięcie w nią spowoduje aktualizację istniejącego szablonu.

Podczas wpisywania nazwy będzie automatycznie podpowiadana najlepiej pasująca z listy. Naciśnięcie z klawiatury Enter lub wybór z listy spowoduje wczytanie szablonu.

Użycie przycisku - powoduje usunięcie szablonu.

Pole słownikowe:

Są to specjalne pola multisłownikowe, które muszą być oddzielone w inny sposób niż pozostałe pola.Program importuje wczytany plik i próbuje przyporządkować pola słownikowe do istniejących wartości w bazie. Wartości, które nie istnieją w bazie słowników są oznaczone na czerwono w sekcji "Skojarzony: niezaznaczony" i wymagają reakcji użytkownika

Należy wybrać wartość z istniejących słowników, a w przypadku gdy nie ma odpowiadającej wartości to możemy ją z tego miejsca dodać przez naciśnięcie  wskazanego na zrzucieWystarczy wtedy rozwinąć daną kategorię i kliknąć w kolumnie Aplikacja obok niejasnego słowa w ikonę  (jak na zrzucie poniżej) i wprowadzić nazwę do słowników systemowych na końcu zatwierdzić przyciskiem OK.


 

Po poprawnie dodanym polu do słowników w kolumnie Aplikacja powinno pojawić się przypisane pole słownikowe. Kolor zielony oznacza prawidłowe przypisanie.


 

Gdy program będzie miał rozwiązane na wszystkie niejasności można przejść do wczytywania zasobów z pliku poprzez wciśnięcie przycisku Dalej.

Import interfejsów sieciowych

Import interfejsów sieciowych można wykonać dla poniższych zasobów:

 • Komputery
 • Urządzenie sieciowe
 • Urządzenie mobilne
 • Monitor
 • Drukarka

Kluczem do importu interfejsów sieciowych jest Nazwa danego Zasobu (w przypadku braku zasobu o podanej nazwie w pliku tekstowym import dla tego zasobu zostanie pominięty). 

Dla każdego Zasobu w LOG System pole Interfejsy sieciowe składa się z kliku kolumn, w związku z tym podczas aktualizowania danych możemy wybrać Klucz interfejsu sieciowego po którym importowane dane mają być synchronizowane:

 

Można wybrać synchronizowanie po: Nazwie, Adresie fizycznym, lub Adresie IP.

Import relacji

Import relacji działa na tej samej zasadzie lecz wymaga przygotowania specjalnego pliku tekstowego gdzie należy podać:

Poniżej przedstawiono przykładowy plik z nazwami kolumn:

Uwaga:

Podczas podawana nazwy relacji w kolumnie Relation należy zwrócić uwagę na wielkość liter (domyślnie wszystkie relacje systemowe zawierają małe litery).

 

Tabela dostępnych typów (rodzajów) zasobów:

Nazwa zasobu w LOG SystemNazwa w CSV
Procesy biznesoweBusinessProcess
UsługiServiceAsset
Zbiory danychDataSet

Systemy informatyczne (do 6.0: Aplikacje)

Application

Komputery

Computer
Urządzenia siecioweNetworkDevice
Urządzenia mobilneMobileDevice
MonitoryDisplayDevice
DrukarkiPrinter
Karty SIMSimCard
ModemyModem
Nośniki danychStorageDevice
Inny sprzęt (dotyczy zasobów w kategorii Sprzęt)Device
Ludzie (do 6.0: Pracownicy)Employee
SzkoleniaTraining
LicencjeLicenseDocument
FakturyInvoice
UmowyAgreement
GwarancjeWarranty
Inne dokumenty (dotyczy zasobów w kategorii Dokumenty)OtherDocument
LokalizacjeResourceLocation
PojazdyVehicle
Inne zasoby (dotyczy innych Zasobów)OtherResourceNode
ZałącznikiAttachment


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 7 search result(s) for import, pliki.

Page: Importuj wyniki skanowania z programu LOG Audytor (LOG System)
... w przypadku skanowania online https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35258431, pojawi się okno Wybór audytu Import plików, w którym mamy do wyboru: import pliku/plików z wynikami skanowania do istniejącego audytu należy z ...
Nov 29, 2018
Labels: konfiguracja, audyt, skanowanie
Page: Importuj wyniki skanowania (LOG System)
... Założenia funkcjonalne Akcja ta umożliwia cykliczny import wyników skanowania z określonego katalogu, które powstały w wyniku np ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, automatyzacja, administrators, administracja
Page: KB-1902 - Eksport workflow do pliku (LOG System)
... do komputera, który posiada konsole LOG System. Powiązane artykuły KB1902 Import workflow z pliku Modyfikacje workflow Utworzenia nowej usługi z wykorzystaniem ...
Feb 28, 2019
Page: Integracja z systemem poprzez wykorzystanie protokołu SOAP/WSDL (LOG)
... i pliku kodu zawierającego klasę klienta. Należy dodać te dwa pliki do aplikacji klienckiej i użyć wygenerowanej klasy klienta, aby połączyć ...
Apr 06, 2020
Page: Edytor skryptów - opis (LOG System)
... wprowadzonych do skryptu bez aktualizacji treści zleceń. Importuj Funkcja umożliwiająca import skryptu z pliku Eksportuj Funkcja umożliwiająca eksport skryptu do pliku ...
Dec 12, 2018
Labels: skrypty
Page: Skróty klawiszowe (LOG System)
... Skrypt  > WK = wykonaj Zrzut ekranu (na żądanie) Alt > Z > I = import wyników skanowania offline Alt > Z > EK = eksport skanera offline LOG ...
Dec 21, 2018
Labels: skróty, nawigacja
Page: Akcje w zgłoszeniu - operator (LOG System)
... należ zamienić Model.UserFullName na Model.GetFullNameWithCompany() i dopisać w drugiej linii <%@ Import Namespace="Helpdesk.DAL.Extensions" %> w plikach: Views/Shared/DisplayTemplates/CommentData.ascx Views/Shared ...
Dec 19, 2018
Labels: konfiguracja, katalog_usług, helpdesk